Skip to main content
Arhiv prilog k računom

 

Ker je eden izmed najpomembnejših ciljev, ki smo si ga zadali v podjetju, obveščenost in osveščenost uporabnikov naših storitev, obvestila prilagamo k mesečnim položnicam za obračun komunalnih storitev. 

December 2017

Voščilo za uporabnike storitev, Ecosynergy System, Zemeljski plin se splača in poplača, koledar odvoza kosovnih odpadkov od januarja do junija 2018 za občino Jesenice. 

Voščilo za uporabnike storitev, Ecosynergy System, koledar odvoza kosovnih odpadkov od januarja do junija 2018 za občino Žirovnica.  

November 2017

Zbiranje odpadnega jedilnega olja in gospodinjstev, EcoSynergy System.

Zbiranje odpadnega jedilnega olja in gospodinjstev, EcoSynergy System.

Oktober 2017

Zemeljski plin se splača in polača, prijava na SMS obveščanje o moteni oskrbi z vodo in zemeljskim plinom, EcoSynergy System. 

Prijava na SMS obveščanje o moteni oskrbi z vodo, EcoSynergy System. 

September 2017

EcoSynergy System.

Ločeno zbiranje bioloških odpadkov v občini Žirovnica, EcoSynergy System.

Avgust 2017

Odvoz zelenega odreza iz gospodinjstev, dobrodošli na prenovljeni spletni strani, EcoSynergy System. 

Maj 2017

Ločeno zbiranje bioloških odpadkov na pokopališču na Blejski Dobravi, odvoz zelenega odreza iz gospodinjstev, kaj ne sodi v javno kanalizacijo. 

April 2017

Spomladanska akcija zbiranja odpadnih odpadkov, sprememba cene za obdelavo odpadkov. 

Spomladanska akcija zbiranja odpadnih odpadkov. 

Obvestilo o spremembi firme in grafične podobe podjetja, obvestilo o novis pletni strani podjetja. 

Marec 2017

Oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodov in zdravstvena ustreznost pitne vode v občini Jesenice v letu 2016.

Oskrba s pitno vodo iz javnih vodovodov in zdravstvena ustreznost pitne vode v občini Žirovnica v letu 2016.

Februar 2017

Obvestilo za uporabnike javne službe odpvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. 

Kaj ne sodi v javno kanalizacijo?

Januar 2017

Dopisnica za odvoz kosovnih odpadkov.

Nasveti za odgovorno nakupovanje v času prednovoletnih praznikov
ponedeljek, 17. 12. 2018
Nasveti za odgovorno nakupovanje v času prednovoletnih praznikov
Božič in novo leto so prazniki, ki so posvečeni družini, prijateljem, bližnjim pa tudi praznovanju in obdarovanju. Zaradi trendov množične potrošnje smo vse prevečkrat …
Kanalizacija v Trebežu je zgrajena
četrtek, 13. 12. 2018
Kanalizacija v Trebežu je zgrajena
V novembru je bila z izdajo uporabnega dovoljenja zaključena investicija Izgradnja komunalne infrastrukture Cesta v Rovte – Trebež 2.faza, v sklopu katere je bila…
Prodaja osnovnih sredstev v lasti podjetja
četrtek, 13. 12. 2018
Prodaja osnovnih sredstev v lasti podjetja
Drobilnik vej Viking Razpisna dokumentacija
Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta
četrtek, 13. 12. 2018
Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta - delavec grobar
Zadeva: Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13 in spr.) obveščamo, da je na Zavodu RS za zaposlovanje, Enota Kranj javno objavljeno sledeče…
Usposabljanje zaposlenih v okviru projekta KOC KVA
ponedeljek, 10. 12. 2018
Usposabljanje zaposlenih v okviru projekta KOC KVA
V okviru projekta KOCKVA se je 30 zaposlenih iz našega podjetja udeležilo 39 različnih usposabljanj.  Okolje, v katerem delujemo kot javno komunalno podjetje, se stalno…