Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Popolna zapora občinskih cest:

 • št. LC 654161"Kosova graščina do Murova 10", MC 152281 "Cesta na Golico-U.M.Roglja", JP 652221 "Kosova ulica 6-15", JP 652211 "Murova do Kosova ulica 10", JP 652201 "Murova 20-28a, LC 152011 "Jesenice pri Fenc (po odsekih), od vključno dne 26.02.2018 do vključno dne 31.01.2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro. 

Popolna zapora ceste-občasne krajše popolne zapore občinske ceste:

 • št.  JP 653682 »C. Ivana Cankarja — balinišče«, na odseku: med javnim stopniščem na parc. Št. 84/1 in stanovanjsko hišo Partizanska pot 5a, 3 dni v času med 01.08.2018 in 26.10.2018, v času med 00.00 in 24.00 uro

Delna  zapora:

 • št. JP 654171 »mimo osnovne šole Tone Čufar, na odseku pri hišni Cesta revolucije 20, od vključno dne 19.10.2018 od 9.00 ure, do vključno 20.10.2018 do 16.00ure.

Popolna zapora:

 • občinske ceste 9152191 »Cesta Toneta Tomšiča 68a—104, od objekta Cesta Toneta Tomšiča 71 do 80a, in sicer od vključno 13.9.2018 do vključno 31.10.2018, neprekinjeno, od 00.00 do 24.00 ure vsak dan

Spremenjen režim prometa na Blejski Dobravi:

 • V torek, 30. oktobra, sredo 31. oktobra in v četrtek, 1. novembra 2018, v času med 00.00 in 24.00 uro, se začasno spremeni prometni režim na Blejski Dobravi, tako, da se na odseku od železniškega podvoza dalje (gostišče »pri Jurču«) v smeri proti pokopališču, uvede enosmerni promet. Za smer proti Jesenicam se uredi promet po asfaltirani cesti mimo objekta Blejska Dobrava 117 ter mimo objekta "Iskra", preko Črne vasi in nove obvozne ceste proti državni cesti in Jesenicam.

Prepoved prometa vseh vrst vozil v zimskem obdobju 2017/2018

 • ob snegu in poledici na vozišču. In sicer vseh vrst vozil na naslednji javni poti:  [. št. 654231 »Iskra — Kavčke, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk ,. št. 653421 »P pod Golico 8—20d«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček  7

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolna in občasne delne zapore občinskih cest:

 • v času med petkom, dne 28.09.2018 in torkom, dne 30.10.2018, popolno zaporo kategorizirane občinske ceste JP 650023 (Breg 52- Breg 55), času med petkom, dne 28. 09. 2018 in torkom, dne 30. 10.2018, LC 150061 in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3)  Popolna zapora ceste : oznako JP 650023 bo trajala v omenjenem terminu od 0.00 do 24.00 ure.

 

20. oktober 2018-mednarodni dan popravil
četrtek, 18. 10. 2018
20. oktober 2018-mednarodni dan popravil
Mednarodni dan popravil opozarja, da morajo biti popravila bolj dostopna zaradi priznavanja vrednosti izdelkom, izmenjavo znanj in preprečevanju nastajanja odpadkov. Še…
Naravoslovni dan - OŠ Koroška Bela
ponedeljek, 15. 10. 2018
Naravoslovni dan - OŠ Koroška Bela
Dne 15.10.2018 so učenci 5. razredov iz Osnovne šole Koroška Bela imeli naravoslovni dan na temo vode. Z veseljem smo se odzvali njihovemu vabilu k sodelovanju in jim…
Spremenjen režim prometa na Blejski Dobravi ob dnevu mrtvih
ponedeljek, 15. 10. 2018
Spremenjen režim prometa na Blejski Dobravi ob dnevu mrtvih
Ob dnevu spomina na mrtve bo na območju Blejske Dobrave veljala posebna prometna ureditev. V torek, 30. oktobra, sredo 31. oktobra in v četrtek, 1. novembra 2018 se bo…
Obvestilo - uradne ure
ponedeljek, 8. 10. 2018
Obvestilo - uradne ure
Spoštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da v  petek, 2. novembra 2018 ne bo uradnih ur, prav tako bo tega dne zaprta blagajna. Zahvaljujemo se vam za…
Naravoslovni dan - 5. razredi Osnovne šole Prežohov Voranc
četrtek, 4. 10. 2018
Naravoslovni dan - voda
Dne 4.10.2018 so učenci 5. razredov iz Osnovne šole Prežihov Voranc imeli naravoslovni dan na temo vode. Z veseljem smo se odzvali njihovemu vabilu k sodelovanju in jim…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.