Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas

Vodja procesa:

 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Popolna zapora občinskih cest:

 • št. LC 654161"Kosova graščina do Murova 10", MC 152281 "Cesta na Golico-U.M.Roglja", JP 652221 "Kosova ulica 6-15",       JP 652211 "Murova do Kosova ulica 10", JP 652201 "Murova 20-28a, LC 152011 "Jesenice pri Fenc (po odsekih), od vključno dne 26.02.2018 do vključno dne 31.01.2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro. 

Delna zapora ceste:

 • LC 152011 »Jesenice — pri Fenc«, na odseku od mostu čez Črni potok proti Fencu, zaradi izgradnje vodovoda Betel- Planina pod Golico- Plavški Rovt 15.05.2018 do 30.09.2018, v času med 00.00 in 24.00 uro, od ponedeljka do sobote z občasnimi prekinitvami (popolna zapora lahko traja največ dva dni skupaj)

Popolna zapora občinske ceste:

 • št. 653071 »Blejska Dobrava — ZP« na odseku od avtobusne postaje pri stavbi KS Blejska Dobrava — po makadamski cesti ob železniški progi — do Cokle - Blejska Dobrava 29  in sicer 25.8.2018 med 14.30 in 17.30 uro

Popolna zapora ceste-občasne krajše popolne zapore občinske ceste:

 • št.  JP 653682 »C. Ivana Cankarja — balinišče«, na odseku: med javnim stopniščem na parc. Št. 84/1 in stanovanjsko hišo Partizanska pot 5a, 3 dni v času med 01.08.2018 in 26.10.2018, v času med 00.00 in 24.00 uro

Delna in popolna zapora:

 • občinske ceste 152051 »Gimnazija- Straža, na odseku: Cesta Toneta Tomšiča, pri obračališču za avtobuse, od vključno dne 9.7. 2018 do vključno 31.8 2018 (tri dni v tem terminu) , v času med 00.00 in 24.00 uro

Popolna zapora:

 • občinske ceste št. 152221 »Pionirska ulica « na odseku pri hišni številki — Pionirska ulica 6,), in sicer 25.8.2018 med 10.00 in 13.00 uro

Delna zapora:

 •  občinske ceste »Koroška Bela - Mlake, pri objektu Javorniški Rovt 288, 1 dan v terminu med 1.9.2018 in 30.9.2018, med 07.00 in 19.00 uro

 

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolne zapore cest:

 • Popolne zapore cest zaradi prireditve »Tek pod svobodnim soncem«, v soboto, dne 01.09.2018,: - JP 650251 (R3 mlekarna— križišče Blato), — JP 650062 (R3— —železniški podvoz— R2), - JP 650071 (R3— —Žirovnica 35), — JP 650072 (R3— -Žirovnica 13), - JP 650095 (R3— —Zabreznica 39), _ — JP 650101 (Zabreznlca 57 — Zabreznica 30), ' ' - JP 650105 (Zabreznica 44h — Zabreznica 50j), '- - JP 650106 (Zabreznica 53e — Zabreznica 32)," - JP 650112 (Breznica 37h — Breznica 36), ' — JP 650113 (Breznica 37a — Breznica 14a), ' - JP 650122 (Breznica Sa — Doslovče 26) \ ln - LC 150041 (R3 Breznica — R2 Vrba), — LC 348031 (Lesce - Hraše - Rodine).  Popolne zapore na cestah bodo trajale skupaj od 10.00 do 11.40 ure, posamezni odseki znotraj tega intervala se bodo zapirali etapno — skladno s časovnim potekom teka (zaprli se bodo tik pred prvimi tekači, in odprli, ko bo glavnina tekmovalcev odsek zapustila).  Gleda na to, da bo zaradi prireditve iz 1 točke tega izreka zaprta nekaj časa tudi regionalna cesta R3- -638/1131 Žirovnica, bodo ob njeni zapori tudi etapne popolne zapore priključkov občinskih cest na regionalno cesto znotraj časovnega intervala' iz prejšnje točke.  Zaradi kratkotrajnih zapor občinskih cest obvozi niso predvideni.

Popolna zapora občinskih cest:

 • LC 348031 s parc.št. 1686 k.o. Doslovče (Rodine - Hraše)
 • LC 150011 s parc.št. 1198/3 k.o. Žirovnica (Zg. Moste - R3)
 • JP 650074 s parc. št. 929/43 k.o. Žirovnica vas)

med torkom, dne 24.7.2018 in soboto, dne 8.9.2018, vendar ne vse istočasno. V času zapore posamezne ceste bo le ta trajala ves dan, od 0.00 - 24.00 ure. Obvoz bo po t.i. Cesarski cesti ali po regionalni cesti Žirovnica - Begunje. 

 • Prekop in popolna zapora občinskih cest

zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja in izvedbe rekonstrukcije vodovoda v naselju Breg (faza 1, fala 2 in faza 3), v času med torkom, dne 31.7.2018 in soboto, dne 29.9.2018, prekop in popolna zapora dela kategorizirane ceste s parc.št. št. 1210/2 in 1189/1. obe k.o. Žirovnica z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3). Popolna zapora ceste z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3) bo trajala v omenjenem terminu od 0.00 do 24.00 ure. Obvoz v času popolne zapore ceste z oznako LC 150061 (fazi 1 in 2) bo možen po kategorizirani cesti z oznako JP 650025 do AC in naprej po nekagorizirani cesti ob AC, nazaj do ceste z oznako LC 150061. 

Obvestilo za odjemalce zemeljskega plina
ponedeljek, 6. 8. 2018
Obvestilo za odjemalce zemeljskega plina
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na plinovodnem omrežju v sredo, 8. avgusta 2018, med 8:00 in 15:00 uro  motena…
Nadgradnja določanja količin zemeljskega plina v Republiki Sloveniji
petek, 3. 8. 2018
Nadgradnja določanja količin zemeljskega plina v Republiki Sloveniji
Za zagotavljanje učinkovitega trga z zemeljskim plinom bomo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in…
Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev uspešno zaključen
sreda, 27. 6. 2018
Projekt zbiranja OJO uspešno zaključen
V Občinah in komunalnih podjetjih Zgornje Gorenjske se zavedamo, da je z ozaveščanjem potrebno pričeti že pri najmlajših, zato smo četrtošolce, njihove učitelje,…
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
torek, 22. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt motena oskrba s pitno vodo v sredo, 23.5 in v…
CPU Jesenice
četrtek, 5. 4. 2018
Center ponovne uporabe
Ob sodelovanju s podjetjem JEKO, d.o.o. je vrata odprl Center ponovne uporabe (CPU) Jesenice na lokaciji Cesta maršala Tita 49. Odslej lahko oddate odvečne, še uporabne…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.