Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009), ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas

Vodja procesa:

 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Popolna zapora občinskih cest:

 • št. LC 654161"Kosova graščina do Murova 10", MC 152281 "Cesta na Golico-U.M.Roglja", JP 652221 "Kosova ulica 6-15",       JP 652211 "Murova do Kosova ulica 10", JP 652201 "Murova 20-28a, LC 152011 "Jesenice pri Fenc (po odsekih), od vključno dne 26.02.2018 do vključno dne 31.01.2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro. 
 • uvoz iz regionalne ceste R2 452/0368 Hrušica —Javornik na občinske ceste JP 654091 »Cesta maršala Tita 82-84« in JP 654101 »Cesta maršala Tita 104-90« od 25.4.2018 do 15.7.2018,  - popolna zapora uvoza občinske ceste št. LC 152181 »Ul. St. Bokala« in LC 152101 »CC. Tavčarja času od 23.6.2018 do 24.6.2018 in od 30.6.2018 do 1.7.2018, in popolna zapora uvozov vseh naštetih cest od 7.7.2018 do 8.7.2018 in od 14.7.2018 do 15.7.2018.  vse v času med 00.00 in 24.00 uro - SPREMEMBA OZ. DOPOLNITEV:

 v dneh 23.06.2018 - 24.06.2018 in 30.06.2018 - 1.7.2018 SE dovoli obvoz po Cesti Cirila Tavčarja LC 152101 in Ulici Staneta Bokala LC 152181. Obvoz se dovoli tudi po občinski cesti LC 152171 — Cesta Franceta Prešerna, v dneh 7.7.2018 - 8.7.2018 in 14.7.2018 - 15.7.2018

 

 • št. 152051 »Gimnazija - Straža, na odseku od objekta Cesta v Rovte 11 — objekta Cesta v Rovte 18 - most čez potok Javornik, v skupni dolžini 290 m, od vključno dne 15.05.2018 do vključno dne 30.06.2018, neprekinjeno med 0.00 in 24.00 uro,

Delna zapora ceste:

 • LC 152011 »Jesenice — pri Fenc«, na odseku od mostu čez Črni potok proti Fencu, zaradi izgradnje vodovoda Betel- Planina pod Golico- Plavški Rovt 15.05.2018 do 30.09.2018, v času med 00.00 in 24.00 uro, od ponedeljka do sobote z občasnimi prekinitvami (popolna zapora lahko traja največ dva dni skupaj)

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolne zapore cest:

 • zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja in izvedbe rekonstrukcije vodovoda v naselju Breg (faza 1, faza 2 m faza 3), v času med sredo, dne 30.05. 2018, in torkom, dne 31.07.2018, prekop' m popolne zapore dela kategorizirane občinske ceste s parc št.1210/2 in 1189/1 obe ko. Žirovnica z oznako LC 150061 (faza 1 In faza 2) in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3). Faza 2 je razdeljena na več etap v maksimalni dolžini cca 100 m Popolna zapora ceste : oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) in vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3) bo trajala v omenjenem terminu od 0.00 do 24.00 ure.  

 • v petek, dne 29.6.2018 popolna zapora dela občinske ceste z oznako LC 150011 in parc. št. 1198/3 in 1184 obe k.o. Žirovnica, zaradi izvedbe komemoracije ob spominskem dnevu Občine Žirovnica pred spomenikom talcev v Mostah. Zapora bo segala od hišne številke Moste 49 do Moste 54 in ne bo ovirala dostopa do nobenega objekta v Mostah. Zapora bo trajala od 17.00 do 23. ure zvečer. 

 • prekop in popolna zapora občinske ceste z oznako JP 650182 (od hišne številke Vrba 8 do križišča z regionalno oznako R2-452, odsek 0207 Žirovnica Lesce, v času med torkom, 26.6.2018 in petkom, 20.7.2018 med 7.00 in 17.00 uro. 

Obvestilo krajanom v zvezi z načinom uporabe vode iz zasebnega vodovoda »Betel« in »Fenc«
torek, 5. 6. 2018
Obvestilo krajanom v zvezi z načinom uporabe vode iz zasebnega vodovoda »Betel« in »Fenc«
Spoštovani! V sredo 23. 5. 2018 je inšpektor Zdravstvenega inšpektorata RS, ob navzočnosti predstavnika Občine Jesenice in predstavnika javnega podjetja JEKO d.o.o.,…
Motena oskrba z vodo-Titova
ponedeljek, 4. 6. 2018
Motena oskrba z vodo-Titova
Spoštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih in prevezovalnih del pri izgradnji novega vodovoda na Titovi cesti  na Jesenicah občasno…
četrtek, 31. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Jesenice
Zaradi prevezovalnih del pri izgradnji novega cevovoda občanke in občane Jesenic na Cesti maršala Tita od št. 79 do 89 obveščamo, da bo danes  v četrtek 31.5. med 9. uro…
Motena oskrba z vodo - Jesenice in Žirovnica
petek, 25. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Jesenice in Žirovnica
Spoštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo zaradi okvare na javnem vodovodu Završnica v petek, 25.5.2018, do 14.00 ure, oskrba s pitno vodo prekinjena…
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
torek, 22. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt motena oskrba s pitno vodo v sredo, 23.5 in v…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ,vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja, ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja v času od marca do novembra.