Skip to main content
Priključitev na javno kanalizacijo

 

 

 

Pred izgradnjo kanalizacijskega priključka mora lastnik objekta pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo. Priključek na javno kanalizacijo se lahko izvede le pod nadzorom predstavnika upravljavca javne kanalizacije in v skladu s pogoji, navedenimi v soglasju.

Stroške izgradnje kanalizacijskega priključka krije uporabnik in je njegova last. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do zunanje stene stavbe. Grajen mora biti v skladu s Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.

Postopek priključitve na javno kanalizacijsko omrežje

Lastnik objekta izpolni Vlogo za izdajo soglasja za priključitev objekta na javno kanalizacijo, ki jo z zahtevanimi prilogami dostavi na podjetje JEKO, d.o.o..

Po prejemu soglasja se lahko izvede – izgradi priključek od objekta do javne kanalizacije. Hišni priključek je v lasti lastnika objekta. Lahko ga izvede sam ali z zunanjim izvajalcem. Izvedena dela mora pred zasutjem cevi pregledati predstavnik podjetja JEKO, d.o.o..

Investitor mora o datumu izvedbe kanalizacijskega priključka in zadnjem praznjenju greznice obvestiti JEKO, d.o.o..

Po izvedbi priključka je potrebno posredovati pisno Obvestilo upravljavcu javne kanalizacije o priključitvi objekta na javno kanalizacijo

Ogled Zbirnega centra Jesenice
četrtek, 15. 2. 2018
Ogled Zbirnega centra Jesenice
Dne 15.02.2018 so si učenci iz Osnovne šole Toneta Čufarja ogledali Zbirni center Jesenice. Nato smo jim predstavili še projekt EcoSynergy. 
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo
sreda, 14. 2. 2018
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo -Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev, obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt oskrba s pitno vodo v naselju motena, in…
sreda, 14. 2. 2018
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo -Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev, obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt oskrba s pitno vodo v naselju motena, in…
EcoSynergy System
četrtek, 1. 2. 2018
Vabljeni na predstavitev EcoSynergy Systema
Vabimo Vas na predstavitev EcoSynergy System-a, ki bo v torek, 27. 2. ob 17h v KOLPERN-u (Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice). Želimo vas spodbuditi k aktivnejšemu…
voda
petek, 5. 1. 2018
Analiza kakovosti pitne vode
Spoštovani uporabniki naših storitev,    obveščamo Vam, da smo objavili analize pitne vode za december 2017, ki si jih lahko ogledate na naslednji povezavi.