Skip to main content
Oskrba s plinom

 

Smo sistemski operater distribucijskega omrežja ter prodajalec zemeljskega plina v občini Jesenice. Distribucija zemeljskega plina je gospodarska javna služba, katere organizacija je v pristojnosti občine.

Občinski svet občine Jesenice je 30.01.1997 sprejel Odlok o odjemu in dobavi zemeljskega plina v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 11/1997), ki ureja odnose med odjemalci in upravljavcem plinovoda. Izvedbeni akt omenjenega odloka je tudi Tarifni pravilnik za dobavo in prodajo plina iz plinovodnega omrežja v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 48/2001). Področje zakonsko urejajo tudi Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Občino Jesenice 

Naše podjetje je član Gospodarskega interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP). Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina (GIZ DZP) je organizacija s sedežem v Ljubljani. Ustanovili so jo slovenski distributerji zemeljskega plina. Združenje promovira uporabo zemeljskega plina in zastopa interese svojih članovSpletna stran GIZ DZP se nahaja na naslovu: www.giz-dzp.si

Kontakt in delovni čas

Dežurna številka: 031 778 145

Vodja oskrbe z zemeljskim plinom

Referentka obračuna storitev:

Uradne ure:

  • Ponedeljek: od 8. do 11. ter od 12. do 14. ure
  • Torek: ni uradnih ur
  • Sreda: od 8. do 11. ter od 12. do 16. ure
  • Četrtek: ni uradnih ur
  • Petek: od 8. do 12. ure
Pogosta vprašanja

S klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Vse o priključitvi na plinovodno omrežje

Kako do plinskega priključka?

Tu smo, da vam pomagamo do zemeljskega plina – od informacije, če je priključitev na plinovodno omrežje možna, do sklenitve pogodbe od odjemu plina. Pokličite na tel. št. 04 581 04 33 in vprašajte, kako je z možnostjo oskrbe z zemeljskim plinom.

Izvedba hišnega priključka

Za fizično priključitev objekta na distribucijsko omrežje zemeljskega plina morate podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev (z oddajo obrazce soglašate s pravili o varovanju osebnih podatkov). Soglasje za priključitev dobite tako, da izpolnite vlogo  in jo posredujete na naš naslov (osebno/pisno/elektronsko). V kolikor hišni plinski priključek še ni zgrajen, vam JEKO, d.o.o. pripravi ponudbo.

Sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti, pogodbe o dobavi zemeljskega plina  in pogodbe o dostopu do distribucijskega omrežja

Skupaj s soglasjem za priključitev vam bomo v podpis  poslali Pogodbo o dobavi zemeljskega plina (v primeru, da boste odjemalec  JEKO, d.o.o.), Pogodbo o priključitvi in Pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja.

Izvedba notranje plinske napeljave

Izvedbo notranje plinske napeljave, montažo plinskega kotla ter ureditev dovoda zgorevalnega zraka in odvoda dimnih plinov vam lahko izvede le strokovno usposobljen izvajalec. V kolikor potrebujete tehnično pomoč se lahko obrnete na našega strokovnjaka.

Prvo spuščanje plina in zagon plinskih trošil

Prvi zagon plinske instalacije lahko opravi le pooblaščen serviser, ko je sestavljen in podpisan Zapisnik o internem pregledu plinske instalacije in naprav.

Sporočanje stanja plinomera

Prva prijava na portal Komunala.Info

Pri prvi prijavi v polji »Šifra stranke« in »Odjemno mesto je potrebno prepisati podatke iz računa za komunalne storitve, prejetega  s strani JEKO,d.o.o. 

Izberite si »Uporabniško ime« in »Geslo«, geslo potrdite tudi v polju »Potrdi geslo«. Obvezen podatek pri prvi prijavi je tudi naslov elektronske pošte (e-mail), ki ga je potrebno vpisati dvakrat. Na posredovani e-poštni naslov boste prejeli obvestilo o odprtju uporabniškega računa. Aktivacija računa se izvede s potrditvijo

Kaj nadzorujete preko portala komunala.info?

  • e-Račune, ki enakovredno nadomestijo tiskane račune. E-računi so podpisani z verificiranim digitalnim potrdilom. Njihove prednosti so boljša preglednost ter lažja hramba in plačilo. Omogočen je tudi arhiv računov, kar pomeni, da boste imeli od prijave dalje arhiv računov, ki ni vezan na vaš računalnik in lahko do podatkov dostopate preko različnih naprav, ki imajo internetni dostop.
  • merilno mesto in odčitke, ki omogočajo pregled stanja števca, mesečne porabe, vrste dogodka (obračun akontacij, javljeno stanje, menjava vodomera, plinomera, popis) in drugih podatkov. V kolikor imate lastni števec lahko sami javite stanje le tega. Če sporočite stanje vodomera ali plinomera od 23. v mesecu do zadnjega dne v mesecu, bo stanje upoštevano na računu za tekoči mesec. 
  • finančno kartico, ki omogoča pregled stanja računov in plačil.+

Prijava na portal, ko uporabniško ime že imate?

Najprej izberite ponudnika:

  • Za sporočanje stanja vodomera: JEKO, d.o.o. komunalne storitve,
  • Za sporočanje stanja plinomera: JEKO, d.o.o. plin.

V označena polja vpišite svoje uporabniško ime in geslo ter kliknite na gumb »prijava«. 

Obvestilo za odjemalce zemeljskega plina
ponedeljek, 6. 8. 2018
Obvestilo za odjemalce zemeljskega plina
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na plinovodnem omrežju v sredo, 8. avgusta 2018, med 8:00 in 15:00 uro  motena…
Nadgradnja določanja količin zemeljskega plina v Republiki Sloveniji
petek, 3. 8. 2018
Nadgradnja določanja količin zemeljskega plina v Republiki Sloveniji
Za zagotavljanje učinkovitega trga z zemeljskim plinom bomo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom 2018 uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in…
Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev uspešno zaključen
sreda, 27. 6. 2018
Projekt zbiranja OJO uspešno zaključen
V Občinah in komunalnih podjetjih Zgornje Gorenjske se zavedamo, da je z ozaveščanjem potrebno pričeti že pri najmlajših, zato smo četrtošolce, njihove učitelje,…
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
torek, 22. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt motena oskrba s pitno vodo v sredo, 23.5 in v…
CPU Jesenice
četrtek, 5. 4. 2018
Center ponovne uporabe
Ob sodelovanju s podjetjem JEKO, d.o.o. je vrata odprl Center ponovne uporabe (CPU) Jesenice na lokaciji Cesta maršala Tita 49. Odslej lahko oddate odvečne, še uporabne…

Zgodovinski pregled

Uporaba zemeljskega plina v občini Jesenice je bila z zgraditvijo magistralnega plinovoda do Jesenic leta 1978 omejena le na uporabo v proizvodnih procesih znotraj Železarne Jesenice. 

V letih od 1984-1987 se je zemeljski plin pričel širiti tudi izven Železarne in za potrebe industrije je bil zgrajen plinovod do Spodnjega Plavža na Jesenicah, katerega izgradnjo je vodil in kasneje upravljal Vodovod Jesenice. 

Po osamosvojitvi Slovenije, ko je država podprla širitev plinovodnega omrežja tudi za široko potrošnjo so bili dani pogoji za izgradnjo plinovodnega omrežja za široko potrošnjo v občini Jesenice. Tako je Vodovod Jesenice pričel priprave na izgradnjo in tudi pričel z izgradnjo plinovodnega sistema. 

Po reorganizaciji javnih komunalnih služb v občini Jesenice v začetku leta 1996 se je izgradnja plinovodov za široko potrošnjo in upravljanje že zgrajenih plinovodov organiziralo kot samostojni sektor. 

V letu 1994 je bil realiziran projekt plinifikacije Javornika in Koroške Bele, skupaj s primarno merilno regulacijsko postajo za meritev in odjem plina od dobavitelja (Energetika ŽJ) in dvema sekundarnima reducirnima postajama. Projekt se je v naslednjem letu nadaljeval po Tomšičevi ulici. Leta 1996 smo zgradili preko 4 km plinovoda Podmežaklo in drugo odvzemno merilno regulacijsko postajo, v letu 1998 je bila izvedena plinifikacija naselij Lipce, Blejska Dobrava, Podkočna in Kočna, leta 1999 pa je bila dokončno zaključena plinifikacija Tomšičeve ulice. V letih 2000 in 2001 smo zgradili nadomestni plinovod Podmežakla - Sp. Plavž, ki bo nadomestil dotrajan plinovod za to območje.