Skip to main content
Priključitev na vodovodno omrežje

 

Vsaka stranka, ki si želi pridobiti priključek na javno vodovodno omrežje, katerega upravljavec je podjetje JEKO, d.o.o. ali želi izvesti spremembo na priključku mora najprej pridobiti soglasje, ki se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Postopek za pridobitev soglasja

Na podlagi vlog strank in v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – DavNepr, 110/13 in 19/15) izdajamo projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam oziroma soglasja za priključitev. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod in mora stranka pridobiti še soglasje k priključitvi na osnovi projekta za izvedbo (PZI), ki mora vsebovati tudi PZI projekta hišnega vodovodnega priključka, izdelanega v skladu z internim dokumentom podjetja – Tehnična navodila za vodovod.

Stranka lahko vlogo za izdajo projektnih pogojev, za izdajo soglasja k projektnim rešitvam ali za izdajo soglasja k priključitvi napiše v poljubni obliki in jo lastnoročno podpiše, lahko pa izpolni tipsko vlogo na pripravljenem obrazcu za vodovod.

Vlogi za izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam je potrebno priložiti dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15).

Za izdajo soglasja k priključitvi je v skladu z odloki lokalnih skupnosti treba priložiti:

  • projekt (PZI) hišnega vodovodnega in priključka,
  • dokazilo o lastništvu nepremičnine.
Kako in kam poslati vlogo?

Stranka vlogo lahko pošlje po pošti, na naslov JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ali jo osebno vloži v sprejemni pisarni podjetja na Cesti maršala Tita 51, 4270 Jesenice v času uradnih ur.

Postopek za priključitev
  • Naročilo izdelave priključka

Za nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. To se izda na podlagi predhodno izdelanega projekta hišnega priključka.

Kako in kam poslati vlogo?

Stranka vlogo lahko pošlje po pošti, na naslov JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ali jo osebno vloži v sprejemni pisarni podjetja na Cesti maršala Tita 51, 4270 Jesenice v času uradnih ur.

  • Naročilo izvedbe priključka

Pred izvedbo vodovodnega priključka za novogradnjo si mora investitor na osnovi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in PZI projekta pridobiti Soglasje k priključitvi na javno vodovodno omrežje. Za naročilo ponudbe za izvedbo montažnih del mora investitor v Službo priključkov v času uradnih ur dostaviti:

  •  projekt vodovodnega priključka, ki ga zadržimo za izdelavo ponudbe in izvedbe,
  •  izdano Soglasje JEKO, d.o.o. Jesenice k priključitvi na javno vodovodno omrežje.

JEKO, d.o.o. na osnovi predložene dokumentacije izdela ponudbo in pogodbo za izvedbo montažnih del (za material in montažna dela vključno s prevozom, ogledom na terenu in davkom na dodano vrednost) za vodovodni priključek. Za zemeljska in gradbena dela (izkop in izvedbo vodomernega jaška) lahko investitor priskrbeti izvajalca sam oz. se za ta dela dogovori v našem podjetju. Prav tako si mora investitor pridobiti dovoljenje za prekop in zaporo ceste, če je le-ta potrebna.

Motena oskrba z vodo-Titova
sreda, 9. 5. 2018
Motena oskrba z vodo-Titova
Spoštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo v četrtek, dne 10.5.2018, motena oskrba s pitno vodo zaradi prevezav na vodovodnem omrežju in sicer na Cesti…
Vabljeni na 1. dogodek Repair Cafe v CPU Jesenice
četrtek, 12. 4. 2018
Vabljeni na 1. dogodek Repair Cafe v CPU Jesenice
Kdaj?  20. april od 10. ure dalje. Kje? Cesta Maršala Tita 49 (stavba JEKO) Zakaj? Skupaj z mojstrom boste popravili vaš izdelek in bo zopet uporaben Katere izdelke? …
CPU Jesenice
četrtek, 5. 4. 2018
Center ponovne uporabe
Ob sodelovanju s podjetjem JEKO, d.o.o. je vrata odprl Center ponovne uporabe (CPU) Jesenice na lokaciji Cesta maršala Tita 49. Odslej lahko oddate odvečne, še uporabne…
Martinščica
četrtek, 5. 4. 2018
Prosti termini za letovanje
Obveščam vas, da so v tem trenutku še prosti naslednji termini za letovanje v službenih počitniških kapacitetah: BARBARIGA – ENOSOBNO STANOVANJE 113 005 PREDSEZONA:…
svetovni dan voda-naravne rešitve
petek, 23. 3. 2018
Svetovni dan voda 2018
NARAVNE REŠITVE ZA REŠEVANJE IZZIVOV Z OSKRBO Z VODO Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, nas opozarja, kako pomembno vlogo in vpliv ima ta naravna dobrina…