Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas
 • Vodja vzdrževanja javnih površin:
 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Popolna zapora občinskih cest:

 • št. LC 654161"Kosova graščina do Murova 10", MC 152281 "Cesta na Golico-U.M.Roglja", JP 652221 "Kosova ulica 6-15", JP 652211 "Murova do Kosova ulica 10", JP 652201 "Murova 20-28a, LC 152011 "Jesenice pri Fenc (po odsekih), od vključno dne 26.02.2018 do vključno dne 31.01.2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro. 

Izredna uporaba in delna zapora ceste:

 • št. 152061 »cesta skozi Blejsko Dobravo«, 653181 »Blejska Dobrava 52-111« in 653201 »Blejska Dobrava 68-593a, na odseku od gostilne Jurč — Blejska Dobrava 117, skozi železniški podvoz v križišču »Pri Štefanovem znamenju levo po cesti v vas do cerkve, 26.12.2017, v času med 11.15 in 12.00 uro, zaradi prireditve: povorka jezdecev na prireditvi Žegnanje konj   

Prepoved prometa vseh vrst vozil v zimskem obdobju 2017/2018

 • ob snegu in poledici na vozišču. In sicer vseh vrst vozil na naslednji javni poti:  [. št. 654231 »Iskra — Kavčke, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk ,. št. 653421 »P pod Golico 8—20d«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček  7. 

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolna zapora ceste:

 • z oznako LC 150041 in parc. št. 1714/1 Doslovče, na odseku od regionalne ceste na Breznici do križišča ceste Breznica—Vrba s »cesarsko cesto«, v dolžini 370 m, za izvedbo prireditve— Žegnanje konj ob Štefanu, v sredo, 26.12.2018, od 11.00 do 12.00 ure. 
 • Prekop in popolna zapora kategoriziranih občinskih cest z oznakama JP 650133 (R3 – Smokuč 27 – Smokuč 31) in JP650134 (Smokuč 27 – Smokuč 28), ter prekop in popolno zaporo nekategorizirane občinske ceste med stanovanjskima objektoma Smokuč 39 in Smokuč 38, v času med ponedeljkom, dne 21.01.2019, in četrtkom, dne 07.02.2019, ter za potrebe asfaltiranja dva zaporedna dneva med ponedeljkom, dne 11.02.2019, in nedeljo, dne 31.03.2019, odvisno od vremenskih razmer. Popolna zapora navedenih cest bodo trajala v obeh omenjenih terminih vsak dan, razen ob nedeljah, od 8.00 do 17.00 ure. Obvoz v času popolne zapore ne bo možen. Izvajalec bo dnevno vzpostavil prevoznost navedenih cest in omogočil dostop do stanovanjskih objektov izven delovnega časa gradbišča.

 • Popolna zapora občinske ceste LC 150041 in 1139/4 k.o Zabreznica - od lipe v Vrbi do javnega parkirišča v Vrbi zaradi izvedbe prireditve ob javnem prazniku, dne 8.2.2019

Nasveti za odgovorno nakupovanje v času prednovoletnih praznikov
ponedeljek, 17. 12. 2018
Nasveti za odgovorno nakupovanje v času prednovoletnih praznikov
Božič in novo leto so prazniki, ki so posvečeni družini, prijateljem, bližnjim pa tudi praznovanju in obdarovanju. Zaradi trendov množične potrošnje smo vse prevečkrat …
Kanalizacija v Trebežu je zgrajena
četrtek, 13. 12. 2018
Kanalizacija v Trebežu je zgrajena
V novembru je bila z izdajo uporabnega dovoljenja zaključena investicija Izgradnja komunalne infrastrukture Cesta v Rovte – Trebež 2.faza, v sklopu katere je bila…
Prodaja osnovnih sredstev v lasti podjetja
četrtek, 13. 12. 2018
Prodaja osnovnih sredstev v lasti podjetja
Drobilnik vej Viking Razpisna dokumentacija
Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta
četrtek, 13. 12. 2018
Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta - delavec grobar
Zadeva: Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13 in spr.) obveščamo, da je na Zavodu RS za zaposlovanje, Enota Kranj javno objavljeno sledeče…
Usposabljanje zaposlenih v okviru projekta KOC KVA
ponedeljek, 10. 12. 2018
Usposabljanje zaposlenih v okviru projekta KOC KVA
V okviru projekta KOCKVA se je 30 zaposlenih iz našega podjetja udeležilo 39 različnih usposabljanj.  Okolje, v katerem delujemo kot javno komunalno podjetje, se stalno…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.