Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas

Vodja vzdrževanja javnih površin:

 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Popolna zapora občinskih cest:

 • št. LC 654161"Kosova graščina do Murova 10", MC 152281 "Cesta na Golico-U.M.Roglja", JP 652221 "Kosova ulica 6-15", JP 652211 "Murova do Kosova ulica 10", JP 652201 "Murova 20-28a, LC 152011 "Jesenice pri Fenc (po odsekih), od vključno dne 26.02.2018 do vključno dne 31.01.2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro. 

Delna zapora ceste:

 • LC 152011 »Jesenice — pri Fenc«, na odseku od mostu čez Črni potok proti Fencu, zaradi izgradnje vodovoda Betel- Planina pod Golico- Plavški Rovt 15.05.2018 do 30.09.2018, v času med 00.00 in 24.00 uro, od ponedeljka do sobote z občasnimi prekinitvami (popolna zapora lahko traja največ dva dni skupaj)

Popolna zapora ceste-občasne krajše popolne zapore občinske ceste:

 • št.  JP 653682 »C. Ivana Cankarja — balinišče«, na odseku: med javnim stopniščem na parc. Št. 84/1 in stanovanjsko hišo Partizanska pot 5a, 3 dni v času med 01.08.2018 in 26.10.2018, v času med 00.00 in 24.00 uro

Delna  zapora:

 • Št. JP 652401 »Proti Sp. Plavžu 23« in delne zapore JP 652471 »Ul. H. Verdnika 12 - Sp. Plavž 1, od vključno dne 12.09.2018 do vključno 12.10.2018 (14 dni v tem terminu). neprekinjeno, od 00.00 do 24.00 ure vsak dan

Delna zapora:

 •  občinske ceste »Koroška Bela - Mlake, pri objektu Javorniški Rovt 288, 1 dan v terminu med 1.9.2018 in 30.9.2018, med 07.00 in 19.00 uro

Popolna zapora:

 • občinske ceste 9152191 »Cesta Toneta Tomšiča 68a—104, od objekta Cesta Toneta Tomšiča 71 do 80a, in sicer od vključno 13.9.2018 do vključno 31.10.2018, neprekinjeno, od 00.00 do 24.00 ure vsak dan

Polovična zapora ceste:

 • kategoriziranih občinskih cest št. 152011 in »Jesenice — Pri Fenc« in 152081 «Ulica Staneta Bokala, v skupni dolžini 100 m (po odsekih \: dolžini 40 m), v dneh od 17.09.2018 do 10.10.2018, od ponedeljka do sobote \: času med 00.00 in 24.00 uro, (ob nedeljah se zapora umakne)

Popolna zapora ceste:

 • št.: 654501 »Cesta maršala Tita 9 - parkiriščem, med objektoma Cesta maršala Tita 9 in 10, in sicer od vključno 17.9.2018 do vključno 24.09.2018. neprekinjeno. od 00.00 do 24.00 ure vsak dan

  OBČINA ŽIROVNICA 

  • Prekop in popolna zapora občinskih cest

  zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja in izvedbe rekonstrukcije vodovoda v naselju Breg (faza 1, fala 2 in faza 3), v času med torkom, dne 31.7.2018 in soboto, dne 29.9.2018, prekop in popolna zapora dela kategorizirane ceste s parc.št. št. 1210/2 in 1189/1. obe k.o. Žirovnica z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3). Popolna zapora ceste z oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3) bo trajala v omenjenem terminu od 0.00 do 24.00 ure. Obvoz v času popolne zapore ceste z oznako LC 150061 (fazi 1 in 2) bo možen po kategorizirani cesti z oznako JP 650025 do AC in naprej po nekagorizirani cesti ob AC, nazaj do ceste z oznako LC 150061. 

  Popolna zapora ceste:

  •  oznako JP 650033, s  parc. 1156 ko Zabreznica, (od prireditvenega prostora ob jezeru v Završnici do odcepa k stanovanjskim objektom s hišnimi številkami Zabreznica 70 do 74) - zaradi izvedbe prireditve »Duatlon Završnica, v nedeljo, dne 16.09.2018, od 10.00 do 12.00 ure

  Popolna zapora ceste:

  •  s parc. št. 1150/2 k.o. Zabreznica in oznako JP 650082, pri objektu Selo 17 (Gostišče Osvald), bo v petek, 14.09.2018  od 9.00 do 11.00 ure.
  Motena oskrba z vodo-Jesenice
  ponedeljek, 17. 9. 2018
  Motena oskrba z vodo - Jesenice
  Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del  v torek, 18.9.2018 med 8.00 in 15.00 uro motena oz. občasno prekinjena oskrba…
  Sprememba pri določanju končnih količin za obračun zemeljskega plina za ne dnevno merjene odjemalce
  ponedeljek, 17. 9. 2018
  Obračun zemeljskega plina za ne dnevno merjene odjemalce
  S 1. oktobrom 2018 se bo na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno…
  Motena oskrba z vodo - Jesenice
  petek, 14. 9. 2018
  Motena oskrba z vodo - Jesenice
  Zaradi obnove in del na vodovodu, v ponedeljek 17.09.2018 ne bo vode Travnovi ulici, Pionirski ulici, Mladinski ulici in ulici Prvoborca od 8.00 do 15.00 ure.  
  Košnja trave in temeljni postopki oživljanjaza Hruščanski dan športa in zabave
  četrtek, 13. 9. 2018
  Košnja trave in temeljni postopki oživljanja - Hruščanski dan športa in zabave
  KŠD Hrušica vas vabi na dobrodelni dogodek, ki bo potekal v soboto 15.9.2018 od 8. ure dalje na Hrušici - PLAC. Denar bodo zbirali za Gabra Novaka, ki se je poškodoval v…
  Na Festeelvalu smo sodelovali tudi mi
  ponedeljek, 10. 9. 2018
  Na Festeelvalu smo sodelovali tudi mi
  Ker se v podjetju JEKO, d.o.o. zavedamo, kako pomembno je osveščanje, smo se z veseljem odzvali povabilu Ljudske univerze Jesenice k sodelovanju na Festeelvalu. Otroke…

  O enoti Vzdrževanje javnih površin

  Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

  Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.