Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009), ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas

Vodja procesa:

 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Delna in občasna zapora kategorizirane občinske ceste:

 • št. 152161 "Križišče R 452-deponija", na odseku od km 22+39 do km 2+890, v skupni dolžini 430 m ter skupni površini 1182,5 m2 v dneh od 8.12.2017 do 30.03.2018, neprekinjeno od 00.00 do 24.00 ure. 

Občasna popolna zapora občinske ceste:

 • LC 152181 "Ulica Staneta Bokala" in popolna zapora uvoza LC 152101 "Cesta Cirila Tavčarja", in sicer obe cesti na uvoznih iz regionalne ceste R2 452/0368 Hrušica - Javornik v skladu s priloženim elaboratom začasne prometne ureditve BA-101/17, ki ga je izdelal GISprom - Beno Arh s.p., Nazorjeva ulica 6a, 1370 Logatec, v času od vključno 23.11.2017 do vključno 23.05.2018 v času med 00.00 in 24.00 uro za potrebe rekonstrukcije ceste R2 452/0368 Hrušica - Javornik in priključkov občinskih cest. 

Popolna zapora občinske ceste:

 • LC 152161 "Križišče R2 452-Deponija" in JP 635461 "LC Hrušica 48" ter delna zapora ceste LC 152081 "Hrušica-Belo polje" , v območju križišča, v času od 24.12.2017 do vključno 30.04.2017 (45 dni znotraj tega termina), v času med 0.00 in 24.00 uro, za potrebe gradnje križišča

Delna in občasna popolna zapora občinske ceste:

 • LC 653181 "Bl.Dobrava 58-111", na odseku Bl.D.68a do Bl.D.75, od vključno 01.03.2018 do vključno 30.03.2018 v času med 08.00 in 17.00 uro, in sicer tri dni v navedenem terminu

Delna mobilna zapora

 • Cesta čez Kopavnik, Hrušica-Belo polje in Hrušica, od gostišča As bar, naslov Hrušica 102b do Gasilskega doma, proti Belemu polju in nazaj - PUSTNI SPREVOD-, dne 14.02.2018, v času med 16.00 in 19.00 uro

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah v zimskem obdobju 2017/2018

OB SNEGU IN POLEDICI NA VOZIŠČU SE PREPOVE PROMET NA NASLEDNJIH CESTAH:

 • št. 654231 "Iskra-Kavčke", na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
 • št. 653421 "Pod Golico 8-20 d", na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolne zapore občinskih cest:

 • v naselju Breg, v času med sredo 25.10.2017 in sredo 28.02.2018 (rekonstrukcija vodovoda)-LC 150061 in hkrati vseh pripadajočih javnih poti

Delna zapora občinske ceste:

 • LC 150061 - dokončanje hodnika za pešce od nadvoza z avtocesto do naselja Breg, v času med sredo, 17.01.2018 in sredo, 28.02.2018 - posamezna etapa (cca 30m)

 

Ogled Zbirnega centra Jesenice
četrtek, 15. 2. 2018
Ogled Zbirnega centra Jesenice
Dne 15.02.2018 so si učenci iz Osnovne šole Toneta Čufarja ogledali Zbirni center Jesenice. Nato smo jim predstavili še projekt EcoSynergy. 
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo
sreda, 14. 2. 2018
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo -Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev, obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt oskrba s pitno vodo v naselju motena, in…
sreda, 14. 2. 2018
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo -Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev, obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt oskrba s pitno vodo v naselju motena, in…
EcoSynergy System
četrtek, 1. 2. 2018
Vabljeni na predstavitev EcoSynergy Systema
Vabimo Vas na predstavitev EcoSynergy System-a, ki bo v torek, 27. 2. ob 17h v KOLPERN-u (Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice). Želimo vas spodbuditi k aktivnejšemu…
voda
petek, 5. 1. 2018
Analiza kakovosti pitne vode
Spoštovani uporabniki naših storitev,    obveščamo Vam, da smo objavili analize pitne vode za december 2017, ki si jih lahko ogledate na naslednji povezavi. 

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ,vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja, ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja v času od marca do novembra.