Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009), ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas

Vodja procesa:

 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Občasna popolna zapora občinske ceste:

 • LC 152181 "Ulica Staneta Bokala" in popolna zapora uvoza LC 152101 "Cesta Cirila Tavčarja", in sicer obe cesti na uvoznih iz regionalne ceste R2 452/0368 Hrušica - Javornik v skladu s priloženim elaboratom začasne prometne ureditve BA-101/17, ki ga je izdelal GISprom - Beno Arh s.p., Nazorjeva ulica 6a, 1370 Logatec, v času od vključno 23.11.2017 do vključno 23.05.2018 v času med 00.00 in 24.00 uro za potrebe rekonstrukcije ceste R2 452/0368 Hrušica - Javornik in priključkov občinskih cest. 

Popolna zapora občinske ceste:

 • LC 152161 "Križišče R2 452-Deponija" in JP 635461 "LC Hrušica 48" ter delna zapora ceste LC 152081 "Hrušica-Belo polje" , v območju križišča, v času od 24.12.2017 do vključno 30.04.2017 (45 dni znotraj tega termina), v času med 0.00 in 24.00 uro, za potrebe gradnje križišča

Delna  zapora

 • občinske ceste št.152041 "Cesta skozi Podmežaklo" na uvozu iz državne ceste R3-634/1104 Javornik-Gorje od vključno dne 10.03.2018 do vključno dne 30.06.2018 neprekinjeno od 00.00 do 24.00 ure vsak dan

Popolna zapora občinskih cest:

 • št. LC 654161"Kosova graščina do Murova 10", MC 152281 "Cesta na Golico-U.M.Roglja", JP 652221 "Kosova ulica 6-15",       JP 652211 "Murova do Kosova ulica 10", JP 652201 "Murova 20-28a, LC 152011 "Jesenice pri Fenc (po odsekih), od vključno dne 26.02.2018 do vključno dne 31.01.2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro

Delna zapora ceste:

 • delna in občasno popolna zapora (v času asfaltiranja) kategorizirane občinske ceste št. 152161 »Križišče R2 452—deponija«, na odseku od km 1+960 do km 2+820 , v skupni dolžini 860m ter skupni površini 2365 m2,  v dneh od 03.04.2018 do 31.05.2018, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro

Delna zapora ceste:

 • 5 dni v terminu od 19.03.2018 do 31.05.2018 za potrebe nalaganja lesa, v dolžini 12m in širini 2m in sicer ceste 5 št. 152031 »križišče — Plavški Rovt na stacionaži 810m in sicer od 19.03.2018 do 31.05.2018, v času med 07.00 in 15.00 uro

Prepoved prometa vseh vrst vozil na javnih cestah v zimskem obdobju 2017/2018

OB SNEGU IN POLEDICI NA VOZIŠČU SE PREPOVE PROMET NA NASLEDNJIH CESTAH:

 • št. 654231 "Iskra-Kavčke", na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
 • št. 653421 "Pod Golico 8-20 d", na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Trigavček

OBČINA ŽIROVNICA 

Delna zapora občinske ceste:

 • od nadvoza z avtocesto do naselja Breg, v času med 26.02.2018 do 30.04.2018 LC 150061

Delna zapora občinske ceste:

 • zaradi odprave napak na izvedeni kanalizaciji od torka, dne 17.4.2018, do sobote, 21.4.2018, delno zaporo kategorizirane občinske ceste s parc.št. 1189/2 k.o. Žirovnica in oznako JP 650043, pri stanovanjskem bloku Moste 16 in 16b. 

Popolna zapora občinske ceste:

 • št. 1199/12 k.o. Žirovnica in oznako JP 650072 (znamenje R3-Žirovnica 13), pri stanovanjskem objektu z naslovom Žirovnica 55, v soboto, dne 21.4.2018. 

Popolne zapore občinskih cest:

 • v naselju Breg, v času med 26.02.2018 do 31.05.2018, oznaka LC 150061 (gradnja kanalizacije in rekonstrukcija vodovoda)

Popolne zapore občinskih cest:

 • zaradi sanacije vozišča na cesti R3 638/1131 Žirovnica— Begunje med naselji Smokuč in Rodine (faza 1), v času med ponedeljkom, dne 19.03. 2018, in ponedeljkom, dne 30.04.2018, popolne zapore kategoriziranih občinskih cest z omakami: JP 650151 (R3 — Smokuč 44a), JP 650152 (R3 — Smokuč 52), JP 650172 (R3 — Rodine 323), LC 348031 (Lesce - Hraše — Rodine), JP 650161 (R3 Smokuč — R3 Rodine). Popolne zapore na cesti bodo trajale v omenjenem terminu od 0.00 do 24.00 ure. Obvoz v času popolnih zapor cest bo možen po kategoriziranih cestah : oznakami: LC 348011 (Begunje— Mošnje . — Podnart), LC 348051 (Lesce— Hlebce— Zapuže), LC 348031 (Rodine— Hraše— Lesce), R2-452/0208 (Lesce — Črnivec)' in R2—452/0207 (Žirovnica— Lesce).

Popolna zapora občinske ceste:

 • oz. cestnega odseka kategorizirane občinske ceste : oznako JP 650033 ter parc. št. 1182/1 k.o. Zirovnica in 1156 ko. Zabreznica v skupni dolžini cca 950 m (od začetka parkirišča ob jezeru v Završnici do odcepa k stanovanjskim objektom s hišnimi številkami Zabreznica 70 do 74) — zaradi izvedbe državnega prvenstva v gorskem kolesarjenju »Završnica 2018« v nedeljo, dne 22.04.2018 od 9.00 do 16.00 ure

Popolna zapora občinske ceste:

 • v času med ponedeljkom, dne 16.04.2018, in torkom, dne 15.05.2018, prekop in popolna zapora dela kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1154/1 k.o. Zabreznica z oznako JP 650095 (od hišne št. Zabreznica 20 do 25) in kategorizirane občinske ceste s parc. št. 1149/2 k.o. Zabreznica z oznako JP 650088 (od hišne št. Zabreznica 12 do 13).
Obvestilo - uradne ure
ponedeljek, 16. 4. 2018
Obvestilo - uradne ure
Obveščamo vas, da v  ponedeljek, 30. aprila 2018 ne bo uradnih ur, prav tako bo tega dne zaprta blagajna.        
Motena oskrba z vodo
ponedeljek, 16. 4. 2018
Motena oskrba z vodo-Zgornji Plavž
Spoštovani uporabniki naših storitev,  obveščamo vas, da bo na območju Zgornjega Plavža  zaradi popravila okvare na javnem vodovodu v ponedeljek, 16.4.2018, med 9.00 in…
Vabljeni na 1. dogodek Repair Cafe v CPU Jesenice
četrtek, 12. 4. 2018
Vabljeni na 1. dogodek Repair Cafe v CPU Jesenice
Kdaj?  20. april od 10. ure dalje. Kje? Cesta Maršala Tita 49 (stavba JEKO) Zakaj? Skupaj z mojstrom boste popravili vaš izdelek in bo zopet uporaben Katere izdelke? …
CPU Jesenice
četrtek, 5. 4. 2018
Center ponovne uporabe
Ob sodelovanju s podjetjem JEKO, d.o.o. je vrata odprl Center ponovne uporabe (CPU) Jesenice na lokaciji Cesta maršala Tita 49. Odslej lahko oddate odvečne, še uporabne…
Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev
četrtek, 5. 4. 2018
Zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev
Kaj storiti z oljem, ki nam ostane po cvrtju ali peki jedi? Nikakor ga ne vlivajte v straniščno školjko ali lijak, saj ob takem ravnanju lahko pride do zamašitve…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ,vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja, ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja v času od marca do novembra.