Skip to main content
Javne površine

 

Enota vzdrževanja javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa.

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Kontakt in delovni čas

Vodja procesa:

 • Sebastjan Klukovič,  dipl. inž. tehnol. prom., inž. gr.
 • Telefon: 04 / 581 04 29
 • GSM: 041 587 282
 • E-pošta: sebastjan.klukovic@jeko.si

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

 

Zapore cest

OBČINA JESENICE

Popolna zapora občinskih cest:

 • št. LC 654161"Kosova graščina do Murova 10", MC 152281 "Cesta na Golico-U.M.Roglja", JP 652221 "Kosova ulica 6-15",       JP 652211 "Murova do Kosova ulica 10", JP 652201 "Murova 20-28a, LC 152011 "Jesenice pri Fenc (po odsekih), od vključno dne 26.02.2018 do vključno dne 31.01.2019, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro. 

Delna zapora ceste:

 • LC 152011 »Jesenice — pri Fenc«, na odseku od mostu čez Črni potok proti Fencu, zaradi izgradnje vodovoda Betel- Planina pod Golico- Plavški Rovt 15.05.2018 do 30.09.2018, v času med 00.00 in 24.00 uro, od ponedeljka do sobote z občasnimi prekinitvami (popolna zapora lahko traja največ dva dni skupaj)

Popolna zapora občinske ceste:

 • občinske ceste LC 653681 »C. Ivana Cankarja 19- Gorska pot«, na odseku: med hišnimi številkami Gorska pot 2 in Gorska pot 3, v dolžini 8 m in širini 3,8 m, zaradi prekopa ceste, in sicer 3 dni v času med 25.06.2018 in 25.07.2018, v času med 00.00 in 24.00 uro

Delna zapora ceste:

 • št. 152041 »Cesta skozi Podmežakljo in sicer na uvozu iz državne ceste R3-634/1104 Javornik - Gorje,) od vključno dne 2.7.2018 do vključno dne 18.7.2018 neprekinjeno, od 00.00 do 24.00 ure vsak dan

Delna zapora ceste:

 • št. 152171 »krožno križišče - Doka, na odseku: Skladiščna ulica, od vključno dne 9.7. 2018 do vključno 31.7 2018, v času med 00.00 in 24.00 uro

Delna in popolna zapora:

 • občinske ceste 152051 »Gimnazija- Straža, na odseku: Cesta Toneta Tomšiča, pri obračališču za avtobuse, od vključno dne 9.7. 2018 do vključno 31.8 2018 (tri dni v tem terminu) , v času med 00.00 in 24.00 uro

Popolna zapora:

 • uvozov oz. izvozov občinskih cest JP 654091 "Cesta maršala Tita 82-84", JP 654101 "Cesta maršala Tita 104-90", LC 152181 »UI. St. Bokala in LC 152101 »C.C. Tavčarja, iz regionalne ceste R2 1152/0368 Hrušica — Javornik, v trajanju dveh dni, v terminu od 21.7.2018, do 22.7.2018 ali v rezervnem terminu od 28.7.2018 do 29.7.2018, v času med 00.00 in 24.00 uro. V tem času se dovoljuje tudi obvoz po občinski cesti LC 152171 — Cesta Franceta Prešerna.

Delna zapora:

 • občinske ceste »obvoznica Lipce - Črna vas«, nasproti objekta 1313, 2 dneva v terminu med 16.07.2018 in 15.08.2018, med 07.00 in 17.00 uro

Delna zapora:

 •  občinske ceste »Koroška Bela - Mlake, pri objektu Javorniški Rovt 288, 1 dan v terminu med 1.9.2018 in 30.9.2018, med 07.00 in 19.00 uro

Delna zapora ceste:

 •  »Potoki«, pri objektu Potoki 6,  in sicer od 16.7.2018 do vključno 15.8.2018 neprekinjeno od 00.00 do 24.00

Občasna popolna zapora ceste:

 • 653811 »Nova ulica 7—2«, pri objektu Nova ulica 1, (nekajkrat dnevno po eno uro) , in sicer od vključno 13.7.2018 do vključno 20.7.2018, v času med 07.00 in 16.00 uro

Popolna zapora ceste:

 • št. 152191 »Cesta Toneta Tomšiča 68a—104, od objekta Cesta Toneta Tomšiča 68d, do križišča s cesto 152051»Gimnazija- Straža, in sicer od vključno 23.7.2018 do vključno 28.7.2018, neprekinjeno, od 00.00 do 24.00 ure vsak dan

OBČINA ŽIROVNICA 

Popolne zapore cest:

 • zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja in izvedbe rekonstrukcije vodovoda v naselju Breg (faza 1, faza 2 m faza 3), v času med sredo, dne 30.05. 2018, in torkom, dne 31.07.2018, prekop' m popolne zapore dela kategorizirane občinske ceste s parc št.1210/2 in 1189/1 obe ko. Žirovnica z oznako LC 150061 (faza 1 In faza 2) in hkrati tudi vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3). Faza 2 je razdeljena na več etap v maksimalni dolžini cca 100 m Popolna zapora ceste : oznako LC 150061 (faza 1 in faza 2) in vseh pripadajočih javnih poti ob LC 150061 (faza 3) bo trajala v omenjenem terminu od 0.00 do 24.00 ure.  

 • prekop in popolna zapora občinske ceste z oznako JP 650182 (od hišne številke Vrba 8 do križišča z regionalno oznako R2-452, odsek 0207 Žirovnica Lesce, v času med torkom, 26.6.2018 in petkom, 20.7.2018 med 7.00 in 17.00 uro. 

Delna in enkratna popolna zapora ceste:

 • od objekta Zabreznica 75 do uvoza k objektu Zabreznica 74, v času med četrtkom, dne 12.07.2018, in petkom, dne 20.07.2018, delno zaporo dela kategorizirane občinske ceste s parc št. 1156 ko Zabreznica in oznako JP 650033 (Odcep Valvazor —  Zabreznica 74). Na navedenem odseku bo popolna zapora ceste v času izvajanja asfalterskih del in sicer v sredo 18.07. 2018.  Delna in popolna zapora na cesti bo v navedenih terminih od 7.00 do 15.00 ure

Popolne zapore cest:

 • Popolne zapore cest zaradi prireditve »Tek pod svobodnim soncem«, v soboto, dne 01.09.2018,: - JP 650251 (R3 mlekarna— križišče Blato), — JP 650062 (R3— —železniški podvoz— R2), - JP 650071 (R3— —Žirovnica 35), — JP 650072 (R3— -Žirovnica 13), - JP 650095 (R3— —Zabreznica 39), _ — JP 650101 (Zabreznlca 57 — Zabreznica 30), ' ' - JP 650105 (Zabreznica 44h — Zabreznica 50j), '- - JP 650106 (Zabreznica 53e — Zabreznica 32)," - JP 650112 (Breznica 37h — Breznica 36), ' — JP 650113 (Breznica 37a — Breznica 14a), ' - JP 650122 (Breznica Sa — Doslovče 26) \ ln - LC 150041 (R3 Breznica — R2 Vrba), — LC 348031 (Lesce - Hraše - Rodine).  Popolne zapore na cestah bodo trajale skupaj od 10.00 do 11.40 ure, posamezni odseki znotraj tega intervala se bodo zapirali etapno — skladno s časovnim potekom teka (zaprli se bodo tik pred prvimi tekači, in odprli, ko bo glavnina tekmovalcev odsek zapustila).  Gleda na to, da bo zaradi prireditve iz 1 točke tega izreka zaprta nekaj časa tudi regionalna cesta R3- -638/1131 Žirovnica, bodo ob njeni zapori tudi etapne popolne zapore priključkov občinskih cest na regionalno cesto znotraj časovnega intervala' iz prejšnje točke.  Zaradi kratkotrajnih zapor občinskih cest obvozi niso predvideni.
Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev uspešno zaključen
sreda, 27. 6. 2018
Projekt zbiranja OJO uspešno zaključen
V Občinah in komunalnih podjetjih Zgornje Gorenjske se zavedamo, da je z ozaveščanjem potrebno pričeti že pri najmlajših, zato smo četrtošolce, njihove učitelje,…
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
torek, 22. 5. 2018
Motena oskrba z vodo - Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev! Obveščamo vas, da bo zaradi vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt motena oskrba s pitno vodo v sredo, 23.5 in v…
CPU Jesenice
četrtek, 5. 4. 2018
Center ponovne uporabe
Ob sodelovanju s podjetjem JEKO, d.o.o. je vrata odprl Center ponovne uporabe (CPU) Jesenice na lokaciji Cesta maršala Tita 49. Odslej lahko oddate odvečne, še uporabne…
Martinščica
četrtek, 5. 4. 2018
Prosti termini za letovanje
Obveščam vas, da so v tem trenutku še prosti naslednji termini za letovanje v službenih počitniških kapacitetah: POSEZONA: Od 29.08.2018 do 8.9.2018 (cena 10 dnevnega…
svetovni dan voda-naravne rešitve
petek, 23. 3. 2018
Svetovni dan voda 2018
NARAVNE REŠITVE ZA REŠEVANJE IZZIVOV Z OSKRBO Z VODO Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, nas opozarja, kako pomembno vlogo in vpliv ima ta naravna dobrina…

O enoti Vzdrževanje javnih površin

Enota Vzdrževanje javnih površin zajema celotno vzdrževanje javnih površin na območju občin Jesenice in Žirovnica. Sem sodijo vsi objekti infrastrukture cestnega prometa (ceste, pločniki, javne pešpoti, javna stopnišča, oporni in podporni zidovi, mostovi, predori, prometna signalizacija, avtobusna postajališča, ….) ter vse javne zelene površine (zelenice, cvetlične grede in korita, parki, spomeniki). 

Enota izvaja redno letno in zimsko vzdrževanje cest s pregledniško službo. Pomemben del dejavnosti so gradbena dela na področju vzdrževanja ter razna intervencijska dela na defektih na infrastrukturnih objektih (vodovod, vročevod, kanalizacija), kakor tudi večja vzdrževalna dela za lastne potrebe in zunanje naročnike. Redno vzdrževanje zelenih javnih površin je sezonskega značaja in se izvaja od marca do novembra.