Skip to main content
Kakovost vode

S klikom na spodnje povezave si lahko ogledate poročila, ki se nanašajo na kakovost vode. Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami Pravilnika o pitni vodi, zlasti zahteve za mejne vrednosti mikrobioloških, kemijskih in indikatorskih parametrov,ki so določene v Prilogi I tega pravilnika.

Kakovost vode

Monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015). 

Program opredeljuje pogostost vzorčenja, metodologijo vzorčenja, fizikalne meritve, kemijska in mikrobiološka preskušanja ter senzorična zaznavanja. Preskušanja pitne vode se izvajajo na pipah uporabnikov oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja.

JEKO, d.o.o. v sklopu nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in njeno skladnostjo s predpisi izvaja mesečno (oz. po potrebi tedensko)  vzorčenje pitne vode bodisi v objektih za oskrbo z vodo (zajetja, vodohrani razbremenilniki), iz primarnega oz. sekundarnega cevovoda kakor tudi pri končnih porabnikih na internem vodovodnem omrežju.

Vodovod Peričnik

Oskrbuje naselja: Hrušica, zahodni del mesta Jesenice.

Splošni podatki o vodovodu: 

 • Izdatnost virov - skupno (v l/s): od 70 do 120
 • Temperatura vode na virih (0C): 5,8 do 6,2
 • pH vrednost vode: 7,90 do 8,35
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 185 do 205
 • Trdota vode (v 0N) iz virov: od 5,5 do 6 (mehka)
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): ne, voda teče naravna
 • Oskrbuje število prebivalcev: cca. 15.000
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 87.134
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: PVC, litoželezo, delno salonit
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 3 zajetja, 7 vodohranov, 2 raztežilnika
 • Število hidrantov: 213
 • Kvaliteta vode: stabilna, zdravstveno ustrezna

Izvidi pitne vode

Januar 2018

    

   Vodovod Završnica

   Oskrbuje naselja: vzhodni del mesta Jesenice, Koroška Bela, Slovenski Javornik, Lipce, Blejska Dobrava, Potoki in vasi pod Stolom (razen Most in Brega).

   Splošni podatki o vodovodu: 

   • Izdatnost vira (v l/s): od 50 do 120
   • Temperatura vode na viru (0C): 5,3 do 5,6
   • pH vrednost vode: 7,80 do 8,30
   • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 175 do 185
   • Trdota vode (v 0N) iz izvira: od 5,5 do 6,5 (mehka)
   • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): ne, voda teče naravna
   • Oskrbuje število prebivalcev: ca 10.200
   • Dolžina cevovoda (v metrih): ca 32.000
   • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: pocinkane, litoželezo, alkaten
   • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 2 zajetji, 6 vodohranov, 2 raztežilnika
   • Število hidrantov: 220
   • Kvaliteta vode: stabilna, zdravstveno ustrezna

   Izvidi pitne vode

   Januar 2018

   Oskrbuje naselje Plavški Rovt. 

   Splošni podatki o vodovodu: 

   • Izdatnost virov (v l/s): od 0,10 do 0,55
   • Temperatura vode na virih (0C): 7 do 9
   • pH vrednost vode: 7,75 do 8,10
   • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v yS/cm): 290 do 330
   • Trdota vode (v 0N) iz izvirov oz. vrtin: od 7 (srednje trda) do 16 (močno trda)
   • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija z UV-svetlobo
   • Oskrbuje število prebivalcev: 85
   • Dolžina cevovoda (v metrih): 1.376
   • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, PVC
   • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 1 vodohran, 2 črpališči
   • Število hidrantov: 8
   • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna

   Izvidi pitne vode

   Januar 2018

   Vodovod Planina pod Golico

   Oskrbuje naselja Planina pod Golico, Prihodi, Žerjavec.

   Splošni podatki o vodovodu:  

   • Izdatnost vira (v l/s): od 1,5 do 4
   • Temperatura vode na viru (0C): 6 do 7
   • pH vrednost vode: 7,90 do 8,30
   • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 270 do 280
   • Trdota vode (v 0N) iz vira: od 8 do 9 (srednje trda)
   • Obdelovanje vode: (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija s klorom  (Na hipoklorit)
   • Oskrbuje število prebivalcev: ca. 350
   • Dolžina cevovoda (v metrih): 4.282
   • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, PVC
   • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 3 vodohrani
   • Število hidrantov: 10
   • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna

   Izvidi pitne vode:

    Januar 2018

   Vodovod Javorniški Rovt

   Oskrbuje naselje Javorniški Rovt. 

   Splošni podatki o vodovodu:  

   • Izdatnost vira (v l/s): od 2 do 3
   • Temperatura vode na viru (0C): 4,8 do 5,2
   • pH vrednost vode: 8,10 do 8,30
   • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 190 do 210
   • Trdota vode (v 0N) iz vira: od 5 do 6 (mehka)
   • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija z UV - svetlobo
   • Oskrbuje število prebivalcev: ca. 400
   • Dolžina cevovoda (v metrih): 8.100
   • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, ductil, alkaten
   • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu :1 zajetje, 1 vodohran
   • Število hidrantov: 36
   • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna

   Izvidi pitne vode:

   Januar 2018

   Vodovod Kočna

   Oskrbuje naselje Kočna. 

   Splošni podatki o vodovodu: 

   • Izdatnost vira (v l/s): od 1,3 do 4
   • Temperatura vode na viru (v C): 8
   • pH vrednost vode: 7,60 do 7,90
   • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 370 do 390
   • Trdota vode (v 0N) iz izvira: od 11 do 12 (srednje trda)
   • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): ne, voda teče naravna
   • Oskrbuje število prebivalcev: 170
   • Dolžina cevovoda (v metrih): 2.203
   • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: pocinkane, litoželezo, delno salonit
   • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 1 vodohran, 1 (pre)črpališče
   • Število hidrantov: 9
   • Kvaliteta vode: stabilna, zdravstveno ustrezna

   Izvidi pitne vode:

   Januar 2018

   Vodovod Ajdna

   Oskrbuje naselji Moste in Breg. 

   Splošni podatki o vodovodu: 

   • Izdatnost vira (v l/s): od 5 do 15
   • Temperatura vode na viru (0C): 6,1 do 6,5
   • pH vrednost vode: 7,80 do 8,20
   • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 215 do 218
   • Trdota vode (v 0N) iz izvira: od 6 (mehka)
   • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): ne, voda teče naravna
   • Oskrbuje število prebivalcev: 1025
   • Dolžina cevovoda (v metrih)ca: 1200
   • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, PVC, alkaten
   • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 2 zajetji, 1 vodohran
   • Število hidrantov: 30
   • Kvaliteta vode: stabilna, zdravstveno ustrezna

   Izvidi pitne vode:

   Januar 2018

    

   Ogled Zbirnega centra Jesenice
   četrtek, 15. 2. 2018
   Ogled Zbirnega centra Jesenice
   Dne 15.02.2018 so si učenci iz Osnovne šole Toneta Čufarja ogledali Zbirni center Jesenice. Nato smo jim predstavili še projekt EcoSynergy. 
   Obvestilo o moteni oskrbi z vodo
   sreda, 14. 2. 2018
   Obvestilo o moteni oskrbi z vodo -Javorniški Rovt
   Spoštovani uporabniki naših storitev, obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt oskrba s pitno vodo v naselju motena, in…
   sreda, 14. 2. 2018
   Obvestilo o moteni oskrbi z vodo -Javorniški Rovt
   Spoštovani uporabniki naših storitev, obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt oskrba s pitno vodo v naselju motena, in…
   EcoSynergy System
   četrtek, 1. 2. 2018
   Vabljeni na predstavitev EcoSynergy Systema
   Vabimo Vas na predstavitev EcoSynergy System-a, ki bo v torek, 27. 2. ob 17h v KOLPERN-u (Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice). Želimo vas spodbuditi k aktivnejšemu…
   voda
   petek, 5. 1. 2018
   Analiza kakovosti pitne vode
   Spoštovani uporabniki naših storitev,    obveščamo Vam, da smo objavili analize pitne vode za december 2017, ki si jih lahko ogledate na naslednji povezavi.