JEKO

Da življenje teče nemoteno

Z našim širokim obsegom storitev in dejavnosti si prizadevamo za doprinos kvalitetnega življenja. Z znanjem, izkušnjami in tehnologijo poskrbimo za zdravo, urejeno in varno okolje ter uporabnikom nudimo zanesljivo oskrbo. Naše poslanstvo je vaš nemoteni vsakdan.

Zadnja novica

Motena oskrba s pitno vodo

Izpostavljeno

Prekuhavanje pitne vode na vodovodnem sistemu Peričnik.

Delovanje sistema

Sistem deluje brez motenj

Slika prikazuje uslužbenca med zapiranjem ventila

Oskrba z vodo

Oskrba z vodo prinaša občanom zadostno količino zdravstveno ustrezne pitne vode, za katero skrbimo. Vir življenja negujemo z zbiranjem in distribucijo ter ga kot življenjsko pravico z veseljem prinašamo v vaše gospodinjstvo.

Prekuhavanje pitne vode

Pitno vodo iz vodovodnega sistema Peričnik je občasno potrebno prekuhavati.

Shema vodovodov

Spoznajte shemo oskrbovalnih območij v občinah Jesenice in Žirovnica.

Kontrola vode

S kontrolo kvalitete vode poizkušamo predvideti in omejiti ali izločiti dejavnike, ki bi lahko vplivali na njeno poslabšanje.

Čiščenje odpadnih voda

Odpadne vode

Čisto okolje in zadovoljni uporabniki so naša prioriteta, za kar skrbimo z normalnim delovanjem kanalizacijskega sistema in z urejenim odvajanjem odpadnih voda. 

Kanalizacijsko omrežje

Skrbimo za normalno delovanje kanalizacijskega omrežja in urejeno odvajanje odpadnih voda.

Kaj ne sodi v straniščno školjko?

Preverite kako pravilno odlagati higienskih pripomočke.

Kako do priključka?

Pred gradnjo kanalizacijskega priključka je potrebno pridobiti soglasje za priključitev na javno kanalizacijo. 

Slika prikazuje uslužbenca med nalaganjem zabojnika za smeti v tovornjak

Odpadki

Okoljevarstvena ozaveščenost pripomore k učinkoviti rabi virov, ki močno prispevajo h kvaliteti vsakdanjega življenja. 

Covid-19

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke.

Odlagališče nevarnih odpadkov

Odlagališče je v lasti občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.

Zbirna centra Jesenice in Žirovnica

Vse informacije o delovanju zbirnih centrov.

Slika prikazuje urejanje javnih površin

Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa.

Vzdrževanje cest

Preverite informacije o aktualnih zaporah cest.

Slika prikazuje urejeno nagrobno dekoracijo

Pogrebna služba

Zavedamo se, da z izgubo ljubljenih pride do velikega čustvenega bremena. Tukaj smo, da vam olajšamo težo pogrebnih storitev. 

Covid-19

V času izrednih razmer se držimo zaščitnih ukrepov pri naročanju in izvedbi pogrebnih slovesnosti.

Kako ravnati v primeru smrti?

Vsi napotki na enem mestu.

Pogrebne storitve

Pogrebno dejavnost opravljamo na celotnem območju Zgornje Gorenjske.

Slika prikazuje oskrbo s plinom

Oskrba s plinom

Prizadevamo si za varno uporabo plina in njegovo širšo dostopnost, s katero lajšamo življenje in manjšamo skrbi.

Ceniki

Preverite aktualne cenike oskrbe s plinom.

Pogosta vprašanja

Najpogosteje zastavljanja vprašanja o oskrbi s plinom.

Akcija "Zakleni 1" ali "Zakleni 2"

Podaljšajte ceno energenta zemeljskega plina za 1 ali 2 leti.

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci

Na tem mestu boste našli vloge in obrazce za naše storitve. 

Splošni obrazci

Vloge za izdajo soglasij in mnenj

novoletna cestitka