Scroll Top

Centralna čistilna naprava – čiščenje odpadne vode

Centralna čistilna naprava Jesenice je mehansko – biološka čistilna naprava, namenjena odstranjevanju neraztopljenih snovi, dušika in fosforja. Namen čistilne naprave je očiščena odpadna voda, ki po izpustu v reko Savo Dolinko ni več škodljiva za okolje.

Zaposleni na čistilni napravi nenehno strmimo k še dodatnim izboljšavam pri samih postopkih čiščenja in racionalni porabi sredstev, ki jih pri posameznih postopkih nujno potrebujemo. Pri postopku dehidracije smo namesto za porabo pitne vode iz vodovodnega omrežja za spiranje in pranje naprave začeli uporabljati procesno vodo. Procesna voda je očiščena komunalna odpadna voda, ki se lahko uporablja za tehnološke procese. Na ta način se je poraba pitne vode iz vodovodnega omrežja zmanjšala, posledično pa se je zmanjšal tudi strošek pitne vode.

Da bi porabo pitne vode iz vodovodnega omrežja še dodatno zmanjšali, smo se odločili za črpanje podtalne vode na lokaciji same čistilne naprave. Podtalno vodo bomo črpali s pomočjo črpalke iz obstoječe vrtine oziroma vodnjaka in jo priključili na interno vodovodno omrežje. Interno vodovodno omrežje je povezano z večino napravami na sami čistilni napravi, kar nam zagotavlja še dodatno smiselnost izvedbe, ker ni potrebno izdelati dodatnih cevovodov in priključkov. Za omenjen želeni projekt so v letu 2018 potekale številne aktivnosti, med drugimi čiščenje vrtine (vodnjaka), vzorčenje podtalne vode, izvedba idejne zasnove, pridobitev vodnega dovoljenja in trenutno iskanje izvajalca za izvedbo projekta.

Želimo si, da bo projekt zaključen v najkrajšem možnem času, saj bomo s tem zopet prispevali k racionalni rabi pitne vode in ohranjanju okolja. Tudi v prihodnosti si bomo prizadevali za racionalne rešitve in izboljšave tam kjer je to možno.

Pripravil: Branko Pazlar, kom.inž.

Vodja procesa II

Podobne objave

Osrednja vsebina