Scroll Top

Izvajanje gradbenih del in obrezovanje drevja

Enota Vzdrževanje javnih površin je izvedla gradbena dela na Hrušici čez Kopavnik (izdelava drenažnega peskolova zalednih vod, ki tečejo na vozišče – nastanek ledenih zaplat), kot tudi čiščenje obcestnih kanalov. Poleg tega poteka obrezovanje dreves po odločbi lokalno skozi mesto Jesenice (trenutno Cesta Cirila Tavčarja, Cesta Revolucije).

 

Podobne objave

Osrednja vsebina