Scroll Top

Urejanje zelenih javnih površin kot ogledalo kraja

V našem podjetju se zavedamo pomena čistoče in urejenosti javnih in zelenih površin, zato jih za vas skrbno urejamo

Urejeni in zeleni prostori za različne dejavnosti, kot so sprehajanje, druženje, sprostitev, opazovanje, igro in rekreacijo pomembno vplivajo na kakovost bivanja prebivalcev kraja. V okviru procesa Vzdrževanje javnih površin skrbimo za to, da parki in zelenice, drevoredi in posamezna drevesa, igrišča in sprehajališča ustvarjajo prijetno, zdravo in privlačno bivalno okolje. Zelene površine so oaze miru, oddiha, sprostitve in rekreacije. Ljudje se v njih radi zadržujemo, se dobro počutimo in lahko bi rekli, da naredijo prostor uporabniku prijaznejši. Urejene zelene površine pomembno dvigajo kakovost življenja v naseljih, pomemben prvi vtis pa naredijo tudi na zunanje goste.

Redno vzdrževanje zelenih površin in cest izvajamo skladno s sprejetim programom, ki ga potrdita lastnici, Občina Jesenice in Občina Žirovnica. Poleg rednega vzdrževanja sta bila v okviru procesa Vzdrževanja javnih površin v zadnjem času izvedena dva večja projekta in sicer obnova asfaltirane poti in zelenih površin v parku pod Mežaklo (Kurja vas) v juliju 2019 in rekonstrukcija ceste na Planini pod Golico (pod cerkvijo) v maju 2019.

Prejemniki priznanja za lepo urejene zelene javne površine v občini Jesenice v letu 2018

Da ekipo Vzdrževanje javnih površin sestavljajo kompetentni strokovnjaki na svojem področju, poleg zgledno urejenih zelenic, cvetličnih gred in cest, ki so v našem upravljanju, dokazuje tudi priznanje komisije za izvedbo akcije za najlepšo cvetlično zasaditev v občini Jesenice v letu 2018 in sicer za lepo urejene zelene javne površine v občini Jesenice.

Izobraževanje in nadgradnja znanj

Da bi zaposleni v procesu ohranili visok standard svojih strokovnih znanj, kot tudi pridobili veščine za varno delo, se redno udeležujejo izobraževanj in usposabljanj, med katerimi velja izpostaviti 50-urni tečaj za nego dreves, varno delo z motorno žago, usposabljanje za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, tečaj varne vožnje na Vranskem,…

Težimo k čim boljši učinkovitosti, produktivnosti, racionalizaciji

Zaposleni v procesu nenehno iščejo načine za izboljšanje in racionalizacijo dela, tako se v zadnjem času pri košnji trave poslužujemo posebnega postopka, t.i. mulčenja. Pri tem postopku kosilnica travo razreže na drobne koščke in jo izvrže nazaj na površino, s čimer se ohranja hranilnost zemlje. Poleg tega zastirka ohranja tla vlažna dlje od golih, preprečuje erozijo tal, ublaži posledice dežnih kapelj in zavira rast plevela. Ker pokošene trave ni potrebno odpeljati in predelati v kompost, s katerim se kasneje pognojijo tla, uvedba postopka pomeni tudi znaten prihranek časa in stroškov.

Podobne objave

Osrednja vsebina