Scroll Top

Odvajanje odpadnih vod v občini Jesenice

Kanalizacijski sistem v občini Jesenice obsega 89 km kanalizacijskega omrežja, zaključi pa se s Centralno čistilno napravo Jesenice, kjer se odpadne vode očistijo in se nato čiste vračajo v okolje – v reko Savo.

V letu 2019 je bila zgrajena gravitacijska kanalizacija na Murovi, na katero je na novo priključenih 200 uporabnikov.

V letu 2018 je bila zaključena tudi gradnja 2. faze kanalizacije v Trebežu, na katero je možna priključitev odpadnih vod iz 11-ih objektov. Zaradi izenačevanja višinskih razlik je bilo na tej kanalizaciji potrebno namestiti črpališče za prečrpavanje odpadnih komunalnih voda, v katerem po dve črpalki izmenično prečrpavata odpadno vodo v kanalizacijski sistem. Črpališča so prav tako nameščena na kanalizacijskih omrežjih v Podmežakli, v Acroniju, na Spodnjem Plavžu in na Šmidovi. Črpališča so opremljena tudi s košarami za lovljenje grobih delcev in druge nesnage, ki priteče po kanalizacijskem omrežju, ki se pregledujejo enkrat tedensko. Iz zbrane količine odpadkov, ki se nabere v košarah, je razvidno, da uporabniki uporabljajo stranišča kot smetnjake in vanje mečejo razne odpadke, ki vanje ne sodijo.

V letošnjem letu je bil za vsa črpališča v upravljanju podjetja JEKO, d.o.o. vzpostavljen daljinski nadzor delovanja črpališč odpadne vode (telemetrija). Uvedba telemetrije omogoča hitro in ažurno ukrepanje v primeru okvare ali zamašitve.

Pri pregledu kanalizacijskega omrežja in nadzoru delovanja objektov in naprav pri odvajanju in čiščenju odpadne vode vse pogosteje opažamo, da se v kanalizaciji pojavljajo stvari, ki vanjo ne spadajo. Vlažilni robčki, palčke za ušesa, čistilne krpe, odpadna olja, pesek in ostali neprimerni odpadki neugodno vplivajo na obratovanje sistema. Povzročajo lahko zastoje odpadne vode in zamašitev sistema, najpogosteje pa povzročajo mehanske poškodbe na črpalkah za prečrpavanje odpadne vode in zastoj pri obratovanju sistema za prečrpavanje odpadne vode po javni kanalizacij ali zastoj pri obratovanju čistilne naprave.  Lahko se tudi spremeni sestava odpadne vode, kar lahko povzroči upočasnjeno delovanje biološke stopnje čiščenja ali celo njeno ustavitev. Enako velja za MKČN.

Kadar uporabite kanalizacijski odtok, da se znebite odpadkov (trdih odpadkov, olj, barv, zdravil itd.), ima lahko vaše nepremišljeno ravnanje hude posledice. Povzročite lahko motnje v delovanju kanalizacijskega sistema, povzročite višje stroške obratovanja in resno ogrozite zdravje drugih, posredno pa tudi lastno zdravje in bivalno okolje.

S klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate, kaj ne spada v javno kanalizacijo:

Pripravili: Nuša Jelenc in Maja Kržišnik

Podobne objave

Osrednja vsebina