Scroll Top

Ukrepi na področju izvajanja pogrebno-pokopališke dejavnosti

Pojasnilo glede obiskovanja pokopališč

Spoštovani,

obveščamo vas, da je podlagi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2020) je potrebno upoštevati sledeče:

  • Začasno je omejeno prehajanje med statističnimi regijami.
  • Začasno je prepovedano zbiranje več kot šest ljudi. Zbiranje do šest ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu s sprejetimi navodili oz. priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ. Ne glede na navedeno je zbiranje dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.  Navedeno velja tudi za pogrebne slovesnosti, zato priporočamo pogrebe v ožjem družinskem krogu.

Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 124/2020, 135/2020 in 143/2020) je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola.

Ob tem je treba zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na njihovih spletnih straneh.

V uporabi so mrliške vežice brez čajnih kuhinj. Slovo od pokojnika se izvaja brez kropljenja, priporočamo izražanje sožalja svojcem brez telesnih stikov. Z natančnimi navodili boste seznanjeni pri naročilu pogrebnih storitev.

  • Urejanje pogreba je možno po telefonu 031 334 533 in elektronski pošti pogrebna.jesenice@jeko.si.
  • Osebni obisk v prostorih pogrebne službe je dovoljen le po predhodni najavi na telefonsko številko 031 334 533 vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob upoštevanju priporočil NIJZ (vstopajo lahko samo zdrave osebe, obvezna je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, pred vstopom v poslovni prostor je potrebno obvezno razkužiti roke).
  • Udeleženci pogreba se morajo ravnati v skladu s priporočili NIJZ o spoštovanju ukrepov fizičnega distanciranja.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Podobne objave

Osrednja vsebina