Scroll Top

OBVESTILO O UVEDBI STALNE DEZINFEKCIJE Z NATRIJEVIM HIPOKLORITOM

Lastnica infrastrukture, Občina Jesenice, in upravljavec javnega vodovoda, JEKO, d.o.o., obveščata uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, da se bo od srede 30. 9. 2020 dalje uvedla stalna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom.

Skladno s Pravilnikom bo mejna dovoljena koncentracija prostega preostalega klora med 0,10 in 0,30 mg/l, lahko pa tudi nižja, če glede na okoliščine upravljavec vodovoda zagotavlja stalno mikrobiološko skladnost oziroma ustreznost pitne vode.

Ker je upravljavec dolžan zagotavljati skladnost in zdravstveno ustrezno pitno vodo, je potrebna stalna dezinfekcija.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Podobne objave

Osrednja vsebina