Scroll Top

Pitna voda iz javnih vodovodnih sistemov je tudi v času epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 zdravstveno ustrezna in varna za pitje

Pitna voda je varna tudi za umivanje rok, ki je v tem času še posebej priporočljiv ukrep za zajezitev širjenja virusa.
Po do sedaj znanih podatkih se koronavirus ne prenaša s pitno vodo (WHO). Za izvajanje ukrepov je nujno sodelovanje tudi z vami – našimi uporabniki, zato vas pozivamo, da vsi skupaj s previdnim delovanjem prispevamo k učinkovitemu preprečevanju širjenja virusa in nemotenemu delovanju gospodarskih javnih služb za varstvo okolja. Na ta način skupaj prispevamo k preventivi in zajezitvi širjenja virusa.

Proces Oskrbe s pitno vodo opravlja dejavnost zajema, zbiranja, (po potrebi izjemoma čiščenja) in distribucije pitne vode za občini Jesenice in Žirovnica. Oskrba s pitno vodo v občinah Jesenice in Žirovnica je v smislu pogojev in načina oskrbe, gospodarjenja z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo ter zahtev za oskrbo s pitno vodo zakonsko opredeljena z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Ur. list RS, št. 25/2010, 35/2011 in 99/2013) oz.Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 14/2014 in 50/14). Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015) določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode, medtem ko je način varovanja vodnih virov v občinah  opredeljen z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice (Ur. list RS št., 62/2013 in 92/2014, Odlokom o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice (Ur. List RS št., 77/98) oz. Odlokom o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za Občino Žirovnica (Ur. list RS, št. 51/2001). Tehnična navodila in smernice za gradnjo in uporabo javnih vodovodov so opredeljene v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 57/2011) in Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi javnih vodovodov na območju občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 50/14)

Podobne objave

Osrednja vsebina