Scroll Top

Prekuhavanje pitne vode na vodovodnem sistemu Peričnik

Pitno vodo iz vodovodnega sistema Peričnik je občasno potrebno prekuhavati.

Zakaj je v zadnjem času več opozoril za prekuhavanje vode?

Pitno vodo iz vodovodnega sistema Peričnik je občasno potrebno prekuhavati.

Zakaj je v zadnjem času več opozoril za prekuhavanje vode?

Do leta 2020, ko je bila voda še neobdelana, je bila dovoljena mejna vrednost za motnost po pravilniku o pitni vodi višja. Zaradi stalne obdelave vode od 30.09.2020 se je mejna vrednost za motnost znižala na 1 NTU*, kar je glavni vzrok, da ob obilnih padavinah ukrep prekuhavanja izdamo pogosteje. Sistem deluje tako, da se dezinfekcija s klorom pri motnosti 1 NTU avtomatsko izklopi, saj je potrebno zagotoviti, da je vsako onesnaženje s stranskimi produkti dezinfekcije čim manjše.

V podjetju JEKO, d.o.o. z veliko skrbnostjo nadzorujemo pitno vodo in dezinfekcijo izvajamo z namenom varovanja zdravja uporabnikov. Seveda pa si skupaj z občino prizadevamo, da čim prej preidemo na UV dezinfekcijo, ki bo uporabnikom veliko bolj prijazna.

* Motnost vode je pokazatelj prisotnosti delcev, velikosti od 1nm do 1mm. Delce tvorijo anorganske in organske snovi ter mikroorganizmi (glineni delci, mulj, koloidni delci, huminske snovi, alge, plankton, bakterije…). Posamezne komponente se med seboj lahko povezujejo: npr. glineno – organski del. Delci so prisotni že pred pripravo (večjo motnost izmerimo v površinskih vodah, v podtalnici je običajno nizka, če ta ni v stiku s površinsko vodo), so posledica neustrezne priprave ali dviganja usedline oziroma luščenja biofilma v distribucijskem sistemu. Motnosti izražamo v NTU (nefelometrične turbidimetrične enote). Metoda merjenja motnosti temelji na primerjavi sipanja svetlobe pri prehodu skozi vzorec vode in skozi standardno suspenzijo z znano motnostjo.

 

Podobne objave

Osrednja vsebina