Scroll Top

Obiskali so nas četrtošolci iz Osnovne šole Žirovnica

Dne 17. 9. 2019 so nas obiskali učenci 4. razredov iz Osnovne šole Žirovnica.

Najprej smo si ogledali Centralno čistilno napravo Jesenice in ob tem poudarili, da wc školjka ni zabojnik za odpadke, kamor lahko mečemo hrano, palčke za ušesa, higienske vložke, perje, dlako, lase, kosti, mačji pesek,… Pogledali smo si posamezne stopnje čiščenja in razložili delovanje čistilne naprave. Čiščenje odplak poteka v treh fazah. Ločimo primarno, sekundarno in terciarno čiščenje. Primarno čiščenje predstavlja prečiščevanje v mirujočem bazenu, kjer se trdne snovi posedejo, medtem, ko olje, maščobe in lažji delci splavajo na površje. Usedlino in plavajočo materijo odstranimo. Preostalo vodo lahko izpostavimo sekundarnemu čiščenju. Sekundarno čiščenje odstrani biološko razgradljive snovi. Značilno je za avtohtone mikroorganizme v nadzorovanem življenjskem prostoru. Sekundarno čiščenje zahteva proces ločevanja mikroorganizmov iz prečiščene vode, preden se le-ta zavrže ali gre v terciarno čiščenje. Terciarno čiščenje je najvišja stopnja čiščenja z namenom, da se omogoči vrnitev vode nazaj v ekosistem. Voda je kemično in fizično prečiščena pred izpustom v Savo Dolinko. Namen tercialnega čiščenja je zagotoviti končno fazo obdelave in dvigniti kakovost odplak, preden se odvajajo nazaj v sprejemno okolje (morja, jezera, reke, tla). Pri tem postopku se iz odpadne vode odstranijo nekatere dušikove in fosforjeve spojine.

Nato smo se z avtobusom odpravili do Zbirnega center Žirovnica. Učenci so s seboj prinesli različne vrste odpadkov, ki smo jih odložili v primerne zabojnike. Opozorili smo jih tudi na to, da je potrebno v prvi vrsti razmišljati, kaj lahko kot posamezniki naredimo, da do odpadka sploh ne pride, če pride, pa je po principu krožnega gospodarstva izrabljen (igrače, oblačila, obutev, športna oprema,…), če pa do odpadka pride, pa ga je potrebno odložiti na primeren način. Opozorili smo učence, da lahko še uporabne predmete prinesejo v zabojnik Centra ponovne rabe, kjer jih bodo delacvi centra pregledali, po potrebi obnovili in ponudili v svoji trgovini, ki se nahaja na naslovu Cesta maršala Tita 49. Poudarili smo tudi pomen pravilnega odlaganja nevarnih snovi, kot so na primer čistila, barve in topila, kisline in baze, odpadna motorna olja, pesticidi, fluorescentne žarnice, fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro, akumulatorji, litij-ionske baterije, zdravila, kozmetična sredstva, raznovrstni gospodinjski produkti, ki nosijo oznako nevarnih snovi, ter odpadna električna in elektronska oprema.Trendi hitre potrošnje nam narekujejo, da izdelke, kot so kozmetika, barve in čistila, potem ko odslužijo svojemu namenu, preprosto zavržemo in kupimo nove, gospodinjske aparate, telefone in drugo elektronsko opremo pa zamenjamo, še preden bi jih poskušali popraviti ali pomislili o uporabi alternativ.

Podobne objave

Osrednja vsebina