Scroll Top

SVETOVNI DAN VODA 2023: Pospešimo spremembe

Vsako leto, 22. marca obeležujemo svetovni dan voda, katerega namen je
ozaveščanje ljudi o pomembnosti vode za življenje na Zemlji in poudarjanju pomena
trajnostnega upravljanja vodnih virov.

Letošnja osrednja tema se glasi: »Pospeši spremembo.« Bodi sprememba, ki
jo želiš videti v svetu – za dostop do pitne vode in sanitarno ureditev za vse.
Naredi, kar lahko.

Tema je 6. cilj trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030, od katerega pa smo še
zelo daleč. Največja težava, s katero se soočamo, je še vedno zagotavljanje varnega
dostopa do pitne vode ter izboljšanje sanitarne varnosti. Danes kar četrtina ljudi (2
milijardi) po svetu nima varne pitne vode in skoraj polovica prebivalstva (3,6 milijarde
ljudi) nima varnih sanitarij. In kar 1,4, milijona ljudi na leto umre zaradi bolezni,
povezanih z onesnaženo vodo, slabimi ali neobstoječimi sanitarijami ter slabo
higieno.

Kaj lahko storimo, da pospešimo spremembe?

Podatki kažejo, da bi morale vlade držav delati štirikrat hitreje, da bi pravočasno
dosegli Cilj trajnostnega razvoja 6. Vendar voda vpliva na vse nas, zato moramo
ukrepati vsi.

Vsak od nas lahko postane del sprememb in v svojem vsakdanjem življenju spremeni
načine uporabe, porabe in ravnanja z vodo in prispeva k ohranjanju naših vodnih
virov. Ob varčevanju z vodo, tako pri osebni higieni kot pri pripravi hrane, pomivanju
posode ter pranju perila, so tu še skrb za razumno uporabo nevarnih snovi v
gospodinjstvih, za redno vzdrževanje interne vodovodne napeljave in odtokov, malih
komunalnih čistilnih naprav, za pravočasno praznjenje greznic, shranjevanje
padavinske vode za zalivanje vrtov in skrb za pravilno odlaganje odpadkov. Če boste
postali razumen potrošnik in kupovali le stvari, ki jih potrebujete, boste k želenim
spremembam v globalnem svetu veliko prispevali.

Akcijski načrt za vodo bo predstavljen na konferenci Organizacije združenih
narodov (OZN) o vodi 2023 (22.–24. marec), kar bo prvi tak dogodek po skoraj
50 letih. Konferenca bo povezala različne vrste deležnikov, ki bodo oblikovali nova
partnerstva in sprejeli zaveze za hitrejše ukrepanje.

Sedaj je priložnost, da združimo moči za vodo in skupaj pospešimo napredek. Vsak
naj odigra svojo vlogo in stori, kar lahko, da skupaj rešimo vodno in higiensko krizo.

Vir: https://sdzv-drustvo.si/wp-content/uploads/2023/03/svetovni-dan-voda-
pospesimo-spremembe.pdf

Podobne objave

Osrednja vsebina