Scroll Top

Vabilo na Dan odprtih vrat CERO Mala Mežakla

Spoštovani!

 

Odgovoren odnos do okolja je v današnjem času pomembna vrednota. Zaradi sodo­bnega načina življenja in povečane potrošnje količine odpad­kov hitro naraščajo. Zato predstavlja učinkovito in odgovorno ravnanje z njimi velik izziv na področju varstva okolja. V podjetju JEKO d.o.o. in  EKOGOR d.o.o. kot izvajalci javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in javne službe odlaganja ostankov po obdelavi komunalnih odpadkov sledimo smernicam zakonodaje, na osnovi katerih smo dolžni mešane komunalne odpadke pred odlaganjem na odlagališču mehansko in biološko obdelati, pri tem izločiti odpadke, ki so primerni za reciklažo in termično izrabo, na odlagališče pa odložiti zgolj ostanek mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi.

V ta namen sta na lokaciji Mala Mežakla zgrajena sodoben Center za ravnanje z odpadki (CERO Mala Mežakla) in odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla.

V CERO Mala Mežakla gre za v tujini dobro poznano in zelo razširjeno tehnologijo mehansko-biološke obdelave odpadkov, ki je ekonomsko in energetsko izredno učinkovita. Gre za prvi tovrsten center v slovenskem prostoru.

Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla je eno prvih sodobnih odlagališč izgrajenih v Republiki Sloveniji. Predstavlja nujno potrebno infrastrukturo za življenje in delo občanov in občank zgornjegorenjske regije in zelo potrebno infrastrukturo za delovanje gorenjskega gospodarstva.

Zato vas vabimo na dan odprtih vrat Centra za ravnanje z odpadki Mala Mežakla in odlagališča Mala Mežakla na Jesenicah, ki bo v sredo, 5. aprila 2023, ob 15.00 (1. skupina) in ob 16.00 (2. skupina). Dobimo se pred upravno stavbo odlagališča Mala Mežakla.  

 

 

V želji na snidenje vas lepo pozdravljamo!

 

 

JEKO d.o.o.                                                                                                   Ekogor d.o.o.

Uroš Bučar, direktor                                                                                      Igor Petek, prokurist

 

Podobne objave

Osrednja vsebina