Scroll Top

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. PREDMET PRODAJE JE:

DELOVNO KOMUNALNO VOZILO ZA POSEBNE NAMENE MERCEDES BENZ 1114 K Z NADGRADNJO CISTERNO ZA ODVOZ FEKALIJ RIKO/ATRIK ( letnik 1995 )

Izklicna cena znaša: 2.562,00 € (z DDV )

Izklicna cena vključuje davek na dodano vrednost..

Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na spletni strani www.jeko.si ali na podjetju JEKO, d.o.o., C.m.Tita 49, 4270 Jesenice, pri Kristini Mejač, tel. št. 04/5810416, vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje.

 

 

 

Podobne objave

Osrednja vsebina