Scroll Top

Prodaja premičnega premoženja podjetja – delovno komunalno vozilo

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNEGA PREMOŽENJA

  1. PREDMET PRODAJE JE:

DELOVNO KOMUNALNO VOZILO ZA POSEBNE NAMENE MERCEDES BENZ 1114 K Z NADGRADNJO CISTERNO ZA ODVOZ FEKALIJ RIKO/ATRIK ( letnik 1995 )

Izklicna cena znaša: 2.562,00 € (z DDV )

Izklicna cena vključuje davek na dodano vrednost.

Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na spletni strani www.jeko.si

Podobne objave

Osrednja vsebina