Scroll Top

Javorniški Rovt in Kočna – preklican ukrep prekuhavanja pitne vode

Uporabnike pitne vode, obveščamo, da z dnem, 08.08.2023 preklicujemo ukrep prekuhavanja pitne vode, za uporabnike v naselju Javorniški Rovt in Kočna.

Pitna voda je ponovno zdravstveno ustrezna in varna za pitje.

Uporabnikom priporočamo, da pred ponovno uporabo spirajo hišno vodovodno omrežje vsaj 3 minute.

Ukrep prekuhavanja pitne vode v prehranske namene  je še vedno v veljavi  na vodovodnih sistemih Završnica, Peričnik, Ajdna in Planina pod Golico. Na omenjenih vodnih virih, je prišlo do površinskega vpliva, zaradi obilnih padavin. Upravljalec že izvaja potrebne ukrepe.

Povzetek postopka prekuhavanja vode

Ø Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.

Ø Tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko varnost.

Ø Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.

Ø Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja prekuhane vode.

Ø Vodo hranimo v hladilniku.

Ø Za pitje in pripravo hrane jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Navodila za prekuhavanje:

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/navodila-o-prekuhavanju-vode/

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-za-uporabo-vode-ob-izdanem-ukrepu-prekuhavanja-vode/

Podobne objave

Osrednja vsebina