Scroll Top

Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec – preklican ukrep prekuhavanje pitne vode

Uporabnike pitne vode, obveščamo, da z dnem, 5.09.2023  preklicujemo prekuhavanje pitne vode, za uporabnike, v naseljih Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec.

Na podlagi prejetih poročil o analizah vzorcev vode je bilo ugotovljeno, da so vsi vzorci skladni z uredbo o pitni vodi.

Uporabnikom priporočamo, da pred ponovno uporabo spirajo hišno vodovodno omrežje vsaj 3 minute.

Voda se ponovno stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom in je primerna za uporabo brez omejitev.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Podobne objave

Osrednja vsebina