Scroll Top

Preklic prekuhavanja – vodovodni sistem Peričnik

Obveščamo, da z današnjim dnem, 28.02.2024 preklicujemo prekuhavanje pitne vode, za uporabnike, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, na območju Karavanškega mejnega platoja, naselja Hrušica, Podkočna, Podmežakla, mesta Jesenic do Slovenskega Javornika, preko vodohrana Šporn, kjer gre za mešani sistem z vodovodom Završnica pa še  Cesto Toneta Tomšiča, Cesto Bratov Stražišar, Razgledna pot, Trg Toneta Čufarja, Aljaževo ulico, Ulico Viktorja Kejžarja, Delavsko ulico, Ulico Bratov Rupar, Industrijsko ulico, Ulico Cankarjevega Bataljona, Ulico Franca Benedičiča, Ulico Gustla Štravsa, Gregorčičevo ulico in Cesto Železarjev.

Na podlagi prejetih poročil o analizah vzorcev vode, je bilo ugotovljeno, da so vsi vzorci skladni z Uredbo o pitni vodi.

Uporabnikom priporočamo, da pred ponovno uporabo spirajo interno vodovodno napeljavo vsaj 3 minute.

Voda se ponovno stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom in je primerna za uporabo brez omejitev.

 

Zahvaljujemo se za razumevanje.

 

 

Podobne objave

Osrednja vsebina