Scroll Top

Preklic prekuhavanja pitne vode Planina pod Golico

Z dnem, 29.02.2024 podjetje JEKO d.o.o. preklicuje prekuhavanje pitne vode za uporabnike v naseljih Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec.

Na podlagi prejetih poročil o analizah vzorcev vode je bilo ugotovljeno, da so vsi vzorci skladni z uredbo o pitni vodi.

Uporabnikom priporočamo, da pred ponovno uporabo spirajo interno vodovodno napeljavo vsaj 3 minute.

 Voda se ponovno stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom in je primerna za uporabo brez omejitev.

 Zahvaljujemo se za razumevanje!

Podobne objave

Osrednja vsebina