Scroll Top

Izjava podjeta o dogodku cvetenja alg na reki Savi

Izjava podjetja o dogodku cvetenja alg na reki Savi

Cvetenje alg je naraven pojav, ki je lahko posledica več dejavnikov, vključno s temperaturnimi spremembami in povečanjem količine hranil v vodi. Zagotavljamo, da naše dejavnosti ne prispevajo k slabšanju okoljskih razmer.

Centralna čistilna naprava Jesenice obratuje v okviru zakonsko določenih parametrov in v skladu z veljavnimi predpisi, kar potrjujejo poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih vod, izvedenem s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Kranj. Iz letnega poročila obratovalnega monitoringa za leto 2023 ni razvidnih prekoračitev mejnih vrednosti in ravno tako ni bilo zabeleženih izrednih dogodkov. Nadaljevanje te prakse je bilo potrjeno tudi v tekočem letu, brez kakršnih koli prekoračitev mejnih vrednosti.

Smo zavezani k nadaljnji transparentnosti in odgovornosti do okolja ter skupnosti, ki ji služimo.

Podobne objave

Osrednja vsebina