Scroll Top

Arhiv javnih naročil

Na tem mestu objavljamo arhiv javnih naročil. 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNEGA PREMOŽENJA

PREDMET PRODAJE JE:

DELOVNO KOMUNALNO VOZILO ZA POSEBNE NAMENE MERCEDES BENZ 1114 K Z NADGRADNJO CISTERNO ZA ODVOZ FEKALIJ RIKO/ATRIK ( letnik 1995 )

Izklicna cena znaša: 2.562,00 € (z DDV )

Izklicna cena vključuje davek na dodano vrednost.

Celotna objava javnega zbiranja ponudb je objavljena na spletni strani podjetja v RD – delovno komunalno vozilo grezničar

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja:

 
Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov za obdobje enega leta
 • Datum objave: 28. 3. 2022
 • Številka naročila: V/05-KM-033/2022
 • Oznaka objave: JN001933/2022-W01
 • ESPD: v priponki

Javno zbiranje ponudb:

Prodaja smetarskega vozila MB atego:

Prodaja tovornega vozila Kia:

Izvajanje manjših vzdrževalnih del

 • Številka naročila: V/09-AN-102/2021
 • Oznaka objave: JN0008814/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Dobava smetarskega vozila z nadgradnjo z dvigalom

 • Številka naročila: V/13-ŽŠ-092/2021
 • Oznaka objave: JN008030/2021-B01, 2021/S 230-603244
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje primarnega vodooskrbnega cevovoda Završnica

 • Številka naročila: V/10-SK-085/2021
 • Oznaka objave: JN00007997/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki
 • Priloge razpisni dokumentaciji: v priponki

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

 • Številka naročila: V/06-SK-088/2021
 • Oznaka objave: JN007699/2021-B01, 2021/S 220-578896
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Dobava pogonskega goriva za mehanizacijo Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla za obdobje dveh let

 • Številka naročila: V/06-SK-089/2021
 • Oznaka objave: JN07631/2021-W01
 • Datum in ura oddaje ponudbe: 24. 11. 2021 ob 9.00 uri
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Opravljanje mikrobioloških preiskav in kemijskih analiz pitne vode za obdobje treh let

 • Številka naročila: V/10-MP-093/2021
 • Oznaka objave: JN007977/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Sukcesivna dobava zabojnikov za odpadke za obdobje treh let

 • Številka naročila: V/13-ŽŠ-082/2021
 • Oznaka objave: JN006853/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Sukcesivna dobava pogrebne opreme za obdobje treh let

 • Številka naročila: V/08-AN-080/2021
 • Oznaka objave: JN006154/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje primarnega vodooskrbnega cevovoda Završnica

 • Številka naročila: V/10-SK-054/2021
 • Oznaka objave: JN005178/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin za obdobje dveh let

 • Številka naročila: V/03-BL-066/2021
 • Oznaka objave: JN005252/2021-W01.
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Prevzem in obdelava odpadkov iz peskolova, grabelj in sit na Centralni čistilni napravi Jesenice za obdobje treh let

 • Številka naročila: V/12-BP-065/2021
 • Oznaka objave: JN005350/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Izvedba linijske sanacije javne kanalizacije

 • Številka naročila: V/07-SK-064/2021
 • Oznaka objave: JN005064/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Rekonstrukcija obdelave blata na CČN Jesenice

 • Številka naročila: V/12-BP-058/2021
 • Oznaka objave: JN004171/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Dobava smetarskega vozila – samonakladalnika

 • Številka naročila: V/13-ŽŠ-041/2021
 • Oznaka objave: JN002558/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za deponijo nenevarnih odpadkov Mala Mežakla-III faza

Opravljanje monitoringov na področju odpadnih vod

 • Številka naročila: V/12-BP-022/2021
 • Oznaka objave: JN001446/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Obhodno in intervencijsko varovanje objektov in premoženja ter varovani prevoz denarja in drugih vrednostnih pošiljk tovorov za obdobje treh let

 • Številka naročila: V/02-PS-028/2021
 • Oznaka objave: JN001644/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Prevzem in predelava biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (20 01 08)

 • Številka naročila: V/13-ŽŠ-017/2021
 • Oznaka objave: JN001248/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrastrukturnih objektov za obdobje dveh let

 • Številka naročila: V/05-AP-002/2021
 • Oznaka objave: JN000177/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov za obdobje enega leta – ponovitev postopka

 • Številka naročila: V/05-KM-030/2021
 • Oznaka objave: JN001643/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2021

 • Številka naročila: V/09-SK-014/2021
 • Oznaka objave: JN001052/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov za obdobje enega leta

 • Številka naročila: V/05-KM-016/2021
 • Oznaka objave: JN001077/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Dobava delovnih zaščitnih oblačil za obdobje treh let

 • Številka naročila: V/05-AP-007/2021
 • Oznaka objave: JN000578/2021-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Prevzem komunalne odpadne embalaže (KOE) za obdobje do 31.12.2020

 • Številka naročila: V/13-ŽŠ-087/2020
 • Oznaka objave: JN007177/2020-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki (ZIP)

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

 • Številka naročila: V/06-TH-070/2020
 • Oznaka objave: JN006090/2020-B01, TED02/2020-36922
 • Razpisna dokumentacija: v priponki (ZIP)

Prevzem komunalne odpadne embalaže (KOE)

 • Številka naročila: V/13-ŽŠ-063/2020
 • Oznaka objave: JN005284/2020-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Izvajanje zavarovalnih storitev

 • Številka naročila: V/02-PS-048/2020
 • Oznaka objave: JN003684/2020-E01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Zaradi varovanja podatkov vso tehnično dokumentacijo ( obrazce oz. ponudbene predračune ) iz tč. 2 razpisne dokumentacije, potencialni ponudniki dobijo na podlagi pisne zahteve po e-pošti na naslov: kristina.mejac@jeko.si

Odvoz zbranih nevarnih odpadkov iz gospodinjstev za obdobje dveh let

 • Številka naročila: V/13-ŽŠ-037/2020
 • Oznaka objave: JN003472/2020-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Vzdrževanje tovornih in osebnih vozil za obdobje dveh let

 • Številka naročila: V/05-KM-045/2020
 • Oznaka objave: JN003375/2020-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Izvajanje manjših gradbenih del in najem opreme

 • Številka naročila: V/09-SK-046/2020
 • Oznaka objave: JN003213/2020-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Dobava in dostava soli za posipanje cest v zimi 2020/2021

 • Številka naročila: V/09-SK-029/2020
 • Oznaka objave: JN002374/2020-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Dobava betonskih mešanic za potrebe vzdrževanja cest in kanalizacije v letu 2020

 • Številka naročila: V/09-SK-015/2020
 • Oznaka objave: JN001507/2020-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Sukcesivna dobava goriva za obdobje dveh let

 • Številka naročila: V/05-KM-014/2020
 • Oznaka objave: JN001447/2020-B01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov za obdobje enega leta

 • Številka naročila: V/05-KM-013/2020
 • Oznaka objave: JN000509/2020-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Dobava vodomerov za obdobje treh let

 • Številka naročila: V/10-RA-018/2020
 • Oznaka objave: JN001592/2020-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2020

 • Številka naročila: V/09-SK-001/2020
 • Oznaka objave: JN000509/2020-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Dobava in vgradnja avtomatskih grobih grabelj na Centralni čistilni napravi Jesenice

 • Številka naročila: V/12-BP-092/2019
 • Oznaka objave: JN008851/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki
 • Projekt

Dobava smetarskega vozila z nadgradnjo

 • Številka naročila: V/13-ŽŠ-093/2019
 • Oznaka objave: JN008366/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki 

Izdelava opazovalne vrtine na območju Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla

 • Številka naročila: V/06-TH-086/2019
 • Oznaka objave: JN008109/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Dobava pogonskega goriva za mehanizacijo Odlagališča nenevarnih odpadkov Mala Mežakla za obdobje dveh let

Ureditev tehnološke vode za interno uporabo Centralne čistilne naprave Jesenice

Tiskanje, pakiranje in pošiljanje računov in drugih tiskovin za obdobje dveh let

 • Številka naročila: V/03-BL-071/2019
 • Oznaka objave: JN005839/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2019 – 2021

 • Številka naročila: V/03-BL-060/2019
 • Oznaka objave: JN005668/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Izvajanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov iz Občine Žirovnica

 • Številka naročila: V/06-TH-046/2019
 • Oznaka objave: JN003657/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Vzdrževalna dela in dela na sistemu odplinjanja na Odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla

 • Številka naročila: V/06-TH-055/2019
 • Oznaka objave: JN003657/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v priponki

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov za obdobje od 1.8.2019 do 31.12.2020

 • Številka naročila: V/06-TH-053/2019
 • Oznaka objave: JN004124/2019-W01, Oznaka objave TED: 2019/S 114-280228
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Dobava in dostava soli za posipanje cest v zimi 2019/2020

 • Številka naročila: V/09-SK-051/2019
 • Oznaka objave: JN003585/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Izvajanje manjših gradbenih del in najem opreme

 • Številka naročila: V/09-SK-052/2019
 • Oznaka objave: JN003510/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Dobava pogrebnega vozila z nizkimi emisijami

 • Številka naročila: V/08-DM-037/2019
 • Oznaka objave: JN002239/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Prevzem in predelava biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov (20 01 08)

 • Številka naročila: V/13-ŽŠ-015/2019
 • Oznaka objave: JN001359/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Prevzem in obdelava dehidriranega blata iz Centralne čistilne naprave Jesenice

 • Številka naročila: V/012-BP-030/2019
 • Oznaka objave: JN002014/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Sukcesivna dobava goriva za obdobje enega leta

 • Številka naročila: V/05-KM-018/2019
 • Oznaka objave: JN001593/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov za obdobje enega leta – ponovitev postopka

 • Številka naročila: V/05-KM-026/2019
 • Oznaka objave: JN001838/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Izvajanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov za obdobje enega meseca

 • Številka naročila: V/06-TH-022/2019
 • Oznaka objave: JN001197/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi 

Opravljanje monitoringov na področju odpadnih vod

 • Številka naročila: V/12-BP-038/2019
 • Oznaka objave: JN002454/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Dobava agregatov – tamponov peska za potrebe vzdrževanja cest 

 • Številka naročila: V/09-SK-034/2019
 • Oznaka objave: JN002184/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Izvajanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov za obdobje enega leta

 • Številka naročila: V/06-TH-021/2019
 • Oznaka objave: JN001263/2019-B01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Dobava betonskih mešanic za potrebe vzdrževanja cest in kanalizacije v letu 2019

 • Številka naročila: V/09-SK-014/2019
 • Oznaka objave: JN001096/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2019

 • Številka naročila: V/09-SK-005/2019
 • Oznaka objave: JN000526/2019-W01
 • Razpisna dokumentacija: v povezavi

Dobava traktorja s priključki

  • Številka naročila: V/09-SK-001/2019
  • Oznaka objave: JN000145/2019-W01
  • Razpisna dokumentacija: v povezavi
Osrednja vsebina