Pogrebna služba

Ljudska univerza Jesenice je v okviru projekta Socialna aktivacija Gorenjske v katerega so vključene ženske iz drugih kulturnih okolij, izvedla učni…