Pogrebna služba

V luči trenutne epidemiološke situacije in razglašene epidemije bomo tudi letošnji dan spomina na mrtve obeležili drugače kot pretekla leta….