Scroll Top

Ceniki

Cenik Odpadki

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate cenika za izvajanje storitve ravnanja z odpadki v občinah Jesenice in Žirovnica. 

Pri zbiranju mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenice je bil izveden poračun količin do 30.9.2020, v višini 19 kg/osebo (obračunano pri računu za mesec november 2020).

Cenik Pogrebna služba

S klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate cenik pogrebno pokopaliških storitev:

Cenik Oskrba s plinom

Pri izračunu cene zemeljskega plina si lahko pomagate

S klikom na spodnje povezave si lahko pogledate aktualne cenike, ki veljajo za oskrbo z zemeljskim plinom na območju Občine Jesenice. 

Osrednja vsebina