Ločevanje odpadkov na pokopališčih

Ne samo v naših domovih in v službi, tudi na pokopališčih moramo poskrbeti, da bomo odpadke, ki smo ji povzročili ob obisku ali pri urejanju grobov, odložili v za to namenjen zabojnik. Zabojniki so namenjeni izključno za odpadke, ki nastanejo na pokopališčih, zato občane naprošamo, da ostalih odpadkov ne prinašajo in odlagajo v te zabojnike.

Ločevanje odpadkov na pokopališčih

Najemnike grobov in obiskovalce pokopališč naprošamo, da se pri ločevanju in odmetavanju odpadkov držijo navodil in le-te odvržejo v primeren zabojnik.

Na pokopaliču na Blejski Dobravi, na Breznici in na Rodinah je odpadke mogoče odložiti na odjemnih mestih, ki so opremljena z naslednjimi zabojniki:

 • zabojnikom za mešane komunalne odpadke,
 • zabojnikom za odpadno embalažo,
 • zabojnikom za odpadne nagrobne sveče,
 • kompostnikom, ki je namenjen odlaganju zelenega odreza. 

Ne glede na to, ali prižgemo običajno parafinsko ali elektronsko nagrobno svečo, in ne glede na material, uporabljen za ohišje (plastika, steklo), je pomembno, da jo po koncu uporabe odvržemo v zabojnik za odpadne nagrobne sveče. Zabojnik je namenjen za vse odpadne nagrobne sveče. Pokrovčka od ohišja pri tem ni treba ločiti. Ob tem pa seveda ne gre pozabiti, da noben odpadek ni dober odpadek, tudi če se ga da predelati.

KAJ SODI V ZABOJNIK ZA ODPADNE SVEČE?

 • vse vrste nagrobnih sveč (tudi elektronske) vključno s pokročkom.

KAJ NE SODI V ZABOJNIK ZA ODPADNE SVEČE?

 • Odpadno cvetje
 • Rastlinski odpadki (plevel, trava, listje itd.)
 • Umetno cvetje
 • Žalni trakovi
 • Venci
 • Vrečke

Image removed.

Kaj ne sodi v zabojnik za odpadne nagrobne sveče

Zabojnik za sveče

Zabojnik za odpadne sveče

Image removed.

Slovenci po prižiganju sveč v vrhu EU

KAJ SODI V ZABOJNIK ZA EMBALAŽO NA POKOPALIŠČIH?

 • plastične posode za rože in cvetlične aranžmaje, 
 • plastične vrečke, karton in folije,
 • plastični lončki in kozarci, 
 • plastenke in pločevinke pijač, živil in čistil,
 • sestavljena embalaža. 

Zabojnik za odpadno embalažo

KAJ SODI V ZABOJNIK ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE NA POKOPALIŠČIH?

 • plastično in umetno cvetje,
 • gobe ikeban in vencev,
 • žalni trakovi,
 • rokavice in gobice za čiščenje,
 • keramični lonci,
 • plastični podstavki,
 • plastične zalivalke.

Zabojnik za mešane komunalne odpadke

KAJ SODI V ZABOJNIK ZA ZELENI ODPAD OZIROMA KOMPOSTNIK NA POKOPALIŠČIH?

 • rože,
 • venci,
 • ikebane,
 • obrezano grmičevje
 • pokošena trava
 • odpadno listje
 • stara zemlja lončnic.

Kompostnik na pokopališču na Blejski Dobravi

Kompostnik za zeleni odrez iz pokopališč

 

petek, 15. 10. 2021
Za letošnji 1. november prižgite virtualno svečo
V prizadevanju za čisto okolje, smo za letošnji dan spomina na mrtve oblikovali spletno stran, kjer lahko za svoje rajne prižgete virtualno svečo. Za spomin, ki nikoli…

Prižgimo svečo manj

Bliža se dan spomina na mrtve, ko bomo obiskali grobove ljubljenih, ki so nas zapustili. Slovenci na ta dan že tradicionalno množično prižigamo sveče, pokopališča pa posledično spreminjamo v morja odpadnih sveč.

Odpadne nagrobne sveče niso nevaren odpadek, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroča škodljive emisije v okolje 

Prednostna naloga, ki smo si jo zadali v našem podjetju, je preprečevanje in zmanjševanje količine odpadkov, kar se seveda nanaša tudi na problematiko odpadnih sveč. Količino odpadkov z grobov lahko zmanjšamo tako, da prižgemo svečo manj. Med različnimi ponudbami sveč lahko izberemo do okolja bolj prijazne alternative, na primer sveče, ki jih je mogoče znova napolniti, ali take z daljšim časom gorenja.

Prižgite raje virtualno svečo

Na spletni strani http://svecamanj.si/stran/prizgi_sveco lahko namesto prave prižgete virtualno svečo in se kadarkoli in kjerkoli spomnite na tiste, ki so vas zapustili. Število prižganih nagrobnih sveč vendarle upada Podatki o količinah zbranih odpadnih nagrobnih sveč kažejo na zmanjšanje števila prižganih nagrobnih sveč. Tako smo v podjetju JEKO, d.o.o. v občini Jesenice v letu 2017 zbrali 17.100 kg, v letu 2018 pa 14.500 kg odpadnih nagrobnih sveč.

Ločevanje odpadkov na pokopališčih na Breznici in na Rodinah