JEKO, d.o.o. - SRCU PRIJAZNO PODJETJE

Tečaj temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja

Zdravje predstavlja največjo človeško vrednoto in našo največjo prioriteto. Zaradi nenadnega zastoja srca v Sloveniji vsak dan umre med 5 in 7 oseb, letno 2.000. V primeru hitre pomoči se možnost preživetja močno poveča. Če dostavimo defibrilator k ponesrečencu v 2 minutah, je verjetnost preživetja 50 % ali več.

Pomoč sočloveku v stiski bi morala biti ena izmed temeljnih vrednot moderne družbe, a je v hitrem življenjskem ritmu, zaradi pomanjkanja časa in dajanja prednosti lastnim potrebam, velikokrat zanemarjena. Imamo srečo, da obstaja nekaj ljudi, ki na to vrednoto niso pozabili in nas s svojimi dejanji opominjajo na to, da je treba sočloveku v nesreči pomagati.

Da bi zagotovili še večjo varnost, trenutno poteka akcija, v kateri izobražujemo naše zaposlene, ki so se oziroma se bodo v nalsednjem tednu, udeležili seminarja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibliratorja. Spoznali smo, kako pomembno je hitro nudenje pomoči, kako odreagirati v primeru zastoja srca, kakšen je postopek uporabe defibrilatorja, predvsem pa bodo z novo pridobljenim znanjem pridobili tudi zaupanje v lastne sposobnosti, kar zagotavlja odločnejšo reakcijo v primeru potrebe po oživljanju oz. uporabi defibrilatorja (AED).

Smo imetniki certifikata "Srcu prijazno podjetje", katerega glavni namen je povezati zaposlene, podjetja in krajane ter jih spodbuditi k medsebojni pomoči ob nezgodah ali nenadnem zastoju srca.