Na Festeelvalu smo sodelovali tudi mi

Ker se v podjetju JEKO, d.o.o. zavedamo, kako pomembno je osveščanje, smo se z veseljem odzvali povabilu Ljudske univerze Jesenice k sodelovanju na Festeelvalu. Otroke je razveseljevala naša Sončnica, izvedli pa smo tudi ekodelavnico izdelave ptičjih hišic in lončkov za rože iz recikliranih materialov. Kot srcu prijazno podjetje pa smo v sodelovanju s podjetjem IHelp organizirali tudi predstavitev temeljnih postopkov oživljanja. Otroci so sodelovali tudi v ekokvizu in v kvizu o temeljnih postopkih oživljanja. Občanom smo predstavili tudi ločevanje odpadkov po sistemu EcoSynergy System, ki je mednarodni sistem (kjer so večinski del prispevali slovenski soavtorji) ekološkega osveščanja prebivalstva in industrije s stimulativnim sistemom vzpodbud in nagrajevanja prebivalstva in industrije s ciljem očistiti okolje, ohraniti naravne vire lesne biomase in voda, zmanjšati izpuste CO2 v okolje in uvesti prebivalstvo v krožni sistem gospodarjenja z odpadnimi surovinami. Pilotni projekt se izvaja na Jesenicah (na ZC Jesenice) in le-ta prinaša rezultate nad pričakovanji (od čistosti frakcij, ki je 93% do povratnosti strank, ki je 87% ter prihodu novih…). Vsako frakcijo, ki jo ljudje prinesejo, je pravilno sortirana in čista (splaknjena z vodo: npr. konzerve, lončki, plastenke, etc.). Prvi sistem, ki dela za človeštvo oz. ljudi. Ljudje so lastniki embalaže, dokler jo ne oddajo v zabojnik, takrat le-ta postane last države oz. komunale. Za oddajo čistih odpadnih frakcij dobijo ljudje veliko ugodnosti, o katerih si lahko preberete na https://ecosynergysystem.si/sl/sortiranje-odpadkov/