Ogled objektov - Osnovna šola Koroška Bela

Dne 4.10.2017 so nas obiskali učenci 7. razredov Osnovne šole Koroška Bela. Ogledali smo si Centralno čistilno napravo Jesenice in jih opozorili predvsem na to, česa ne smejo metati v straniščne školjke. Sledil je praktičen prikaz ločevanja odpadkov na ekoloških otokih. Ogled smo nadaljevali na Zbirnem centru Jesenice, kjer smo jim pokazali, kaj lahko pripeljejo tja. Predstavili smo jim tudi projekt Ecosynergy, ki bo zaživel v oktobru/novembru. Zadnja točka našega ogleda je bila ogled Odlagališča Mala Mežakla, kjer smo jih razložili delovanje odlagališča.