Scroll Top

Ravnanje z odpadki

Okoljevarstvena ozaveščenost pripomore k učinkoviti rabi virov, ki močno prispevajo h kvaliteti našega in vašega vsakdanjega življenja. Močno si prizadevamo za varovanje planeta s čim manjšo stopnjo onesnaženosti in z optimalno izrabo virov. Svojo dejavnost izvajamo v občinah Jesenice in Žirovnica.

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate aktualni cenik. 

Na povezavi najdete odgovore na najpogostejša vprašanja. 

Zadnje novice

Odpadki

Obvestilo – odvoz odpadkov

Uporabnike naših storitev obveščamo, da bodo v ponedeljek, 1. aprila 2024 zaprti Odlagališče odpadkov ter zbirna centra Jesenice in Žirovnica,…

Obvestilo-prestavljen odvoz odpadkov

Občanke in občane obveščamo, da odvoza odpadkov dne 19.01.2024, zaradi snežnih razmer v naseljih Plavški Rovt, Prihodi, Planina pod Golico…

Odpadki v času epidemije COVID-19

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni Covid-19, se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke

Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samotestiranja na SARS-CoV-2 (uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (krpe za enkratno uporabo) je potrebno odložiti v plastično vrečko za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine se ne tlači, odpadkov se po odlaganju ne dotika več. Vrečko je potrebno namestiti v drugo plastično vrečko za smeti, jo tesno zavezati ter označiti. Vrečko se hrani ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom. Preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (zelen zabojnik), se jo ločeno hrani najmanj 72 ur. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki od samotestiranja naj se ne odpira (vir: e-Okolje). Ravno tako se ravna tudi z odpadki oseb, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo v domači oskrbi.

Odpadki oseb, ki kažejo znake bolezni COVID-19, vključno z materialom za enkratno uporabo, ki ga uporablja bolna oseba in njeni negovalci (na primer rokavice, robci in maske) ter, kadar je to primerno, osebna zaščitna oprema zdravstvenega osebja (v primeru obiska bolnika če to ni drugače urejeno), odložijo v plastično vrečko za smeti, nameščeno v prostoru. Plastično vrečko je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črna/zelena posoda) in nikakor ne v zabojnike namenjene zbiranju ločenih frakcij odpadkov – biološki odpadki, embalaža iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve). Naj vas spomnimo, da zaščitne opreme in čistilnih robčkov nikakor ne smemo splakovati v straniščno školjko.

Odvoz odpadkov opravljamo v občinah Jesenice in Žirovnica: 

Kontakt in delovni čas

Splošne informacije v zvezi z odpadki: Marko Langus

Vodja procesa: Željko Šmitran, kom. inž.

Operativni vodja zbiranja odpadkov: Žiga Pretnar

Zbirni center Jesenice

Delovni čas: 

 • ponedeljek – petek: od 10. do 17. ure
 • sobota: od 8. do 13. ure
 • nedelje in prazniki: zaprto

Zbirni center Žirovnica

Delovni čas: 

 • ponedeljek: zaprto
 • torek – petek: od 11. do 18. ure
 • sobota: od 8. do 12. ure
 • nedelje in prazniki: zaprto

Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla

Delovni čas:

  • od ponedeljka do petka: od 7. do 14. ure
Ločevanje odpadkov

Ločeno zbiranje je skrbno ločevanje različnih vrst odpadkov, kot so papir, steklo, biološki odpadki in embalaža. Embalažo, biološke odpadke in ostanek odpadkov ločujemo na izvoru nastanka po gospodinjstvih. V občinah Jesenice in Žirovnica imamo vzpostavljen način ločenega zbiranja na posebnih zbirnih mestih – ekoloških otokih (pdf)/(word različica). Pri ločevanju upoštevamo navodila na zabojnikih, saj je le tako zbrane frakcije mogoče reciklirati. Odvoz kosovnih odpadkov lahko naročimo z Naročilnico za odvoz kosovnih odpadkov (pdf) ali preko spletnega obrazca ali pa jih brezplačno oddamo v zbirna centra. Z ločevanjem odpadkov se bomo aktivno vključili v varovanje narave in okolja, razbremenili bomo odlagališča, ohranjali naravna bogastva in zmanjšali porabo energije. 

Kako do Zbirnega centra Jesenice?

Kako do Zbirnega centra Žirovnica?

Kosovni odpadki

Kosovni odpadki nastajajo v gospodinjstvih celo leto. Zaradi svoje velikosti, oblike, teže in sestave niso primerni za oddajo v zabojnik za mešane komunalne odpadke ali v vreče za zbiranje odpadkov. Odvoz kosovnega odpadka po naročilu Naročilnica za odvoz kosovnih odpadkov (pdf, obrazec za tiskanje) ali spletni obrazec se pri gospodinjstvih krije iz cene odvoza odpadkov pri obračunu komunalnih storitev. 

Kaj sodi med kosovne odpadke?

 • kosi pohištva,
 • gospodinjski stroji,
 • umivalniki, kadi,
 • kolesa,
 • ostali večji odpadki.

Kaj ne sodi med kosovne odpadke?

 • gradbeni odpadki,
 • nevarni odpadki (na primer akumulatorji),
 • tekoči odpadki,
 • stare avtomobilske karoserije.

Dopisnica za odvoz kosovnih odpadkov

Vsakemu gospodinjstvu pripada na leto ena dopisnica oziroma skupna količina  4 m3  kosovnih odpadkov. V primeru večjih količin od 4 m3 pa bomo storitev zaračunali in jo pripisali k mesečnem računu za komunalne storitve.

Ko se vam bo pojavil kosovni odpadek, izpolnite dopisnico in jo pošljite po pošti ali oddate v nabiralnik, ki se nahaja na sedežu podjetja JEKO, d.o.o., C.m.Tita 51, Jesenice. V roku štirih tednov vas bomo poklicali in se dogovorili za datum odvoza. Kosovne odpadke lahko odpeljete tudi v Zbirni center Jesenice ali Žirovnica.

Dopisnica velja do konca koledarskega leta in ni prenosljiva v naslednje leto.

Koledar odvoza odpadkov

S klikom na spodnji povezavi si lahko ogledate koledarja individualnega odvoza odpadkov v občinah Jesenice in Žirovnica:

Dnevi odvoza mešanih komunalnih odpadkov v občini Žirovnica:

 • ponedeljek: Rodine, Smokuč, Vrba, Doslovče, Breznica od št. 1 do 8 a in od 13 do 28 c,
 • torek: Breznica nad pokopališčem, Zabreznica, Selo pri Žirovnici, Žirovnica od št. 1 dalje, razen od št. 60 do 82,
 • torek: relacija pobiranja odpadkov z malim smetarskim vozilom,
 • sreda: Žirovnica od št. 60 do 82, Breg, Moste, Završnica.

Dnevi odvoza embalaže v občini Žirovnica :

 • ponedeljek: Rodine, Smokuč, Vrba, Doslovče,Breznica, Zabreznica,
 • torek: relacija pobiranja embalaže z malim smetarskim vozilom,
 • sreda: Selo pri Žirovnici, Žirovnica, Moste, Breg.

Zbirna centra Jesenice in Žirovnica

Zbirni center je pokrit, urejen in ustrezno opremljen prostor, namenjen ločenemu zbiranju frakcij komunalnih odpadkov iz gospodinjstev in vmesnemu shranjevanju ločeno zbranih frakcij odpadkov. Vsi občani, ki so plačniki komunalnih storitev, lahko v njem brezplačno oddajajo odpadke, ki jih navajamo v nadaljevanju. Pri dovozu odpadkov v zbirni center je treba upoštevati navodila zaposlenih in predložiti dokazilo o plačilu storitev ravnanja z odpadki.

 

 

 • papir in lepenko,
 • steklo,
 • plastenke,
 • odpadke iz kovin,
 • les,
 • tekstil in obutev,
 • jedilna olja in maščobe,
 • barve, lepila, črnila in smole,
 • detergente,
 • baterije in akumulatorje,
 • električno in elektronsko opremo,
 • kosovne odpadke,
 • zeleni odrez.

Če si želite lokaciji ogledati na Google Maps, kliknite na spodnji povezavi:

Kako do Zbirnega centra Jesenice?

Kako do Zbirnega centra Žirovnica?

V Zbirnem centru Jesenice se nahaja kotiček, ki je namenjen uporabi še uporabnih predmetov. Več o tem si lahko preberete v sporočilu za javnost (pdf) / (word različica).

Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla

Odlagališče je v lasti občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Na odlagališče se v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem odlagajo odpadki iz občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Tržič, Gorje, Radovljica in Bohinj.

Odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje

 1. Sprememba OVD 2013
 2. Sprememba OVD 2017
 3. Sprememba OVD 2017
 4. Sprememba OVD 2023
 5. Sprememba OVD 2023
 6. Čistopis OVD 2023

Naloge enote so:

 • Vhodna kontrola odpadkov: vsaka pošiljka odpadkov se vizualno pregleda, določi se izvor odpadka (občina, naselje, podjetje,..), količina odpadka (kg) in klasifikacijska številka iz Seznama odpadkov, Pravilnik o ravnanju z odpadki;
 • Vodenje in ažuriranje Registra zavezancev za izdelavo Ocene odpadka;
 • Vodenje evidenc pripeljanih odpadkov po občinah, po vrstah odpadkov, po povzročiteljih;
 • Razgrinjanje in vgrajevanje odpadkov v deponijsko telo; 
 • Prevzemanje azbestnih odpadkov v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest in Uredbo o prevzemanju odpadnih azbestocementnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi najvišje cene njihovega odlaganja;
 • Skrb za varstvo in ukrepe proti požaru;
 • Ločevanje odpadkov pred odlaganjem (papir, karton, kovine, odpadna eletronska oprema, odpadni les);
 • Kontrola obratovanja in vzdrževanje naprav za izgorevanje deponijskega plina;
 • Spremljanje količine in kvalitete deponijskega plina;
 • Spremljanje količine in kvalitete izcednih voda;
 • Spremljanje imisij prahu in smradu, ter onesnaženosti podtalnice;
 • Skrb za čisto in urejeno okolje odlagališča in okolice;
 • Izdelovanje programov investicij in vzdrževalnih del na odlagališču;
 • Planiranje dela, kadrov in opreme za dejavnost;
 • Sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami.
Osrednja vsebina