Scroll Top

Odvoz zelenega odreza

Odvoz zelenega odreza lahko naročite kot storitev, ki se jo obračuna glede na količino zelenega odreza po veljavnem ceniku in sicer:
- 0-2 m3 zelenega odreza po ceni 32,00 € + DDV,
- 2-4 m3 zelenega odreza po ceni 48,00 € + DDV,
- nad 4 m3 zelenega odreza dejanski obračun po porabljenem času (58,55 €/ura + DDV) in dejanski količini zelenega odreza (42,00 €/t + DDV)
Osrednja vsebina