Scroll Top

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja
Oskrba z vodo

V nadaljevanju si lahko preberete odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z oskrbo s pitno vodo. V kolikor odgovora na vaše vprašanje med spodaj navedenimi ne najdete, nas prosim kontaktirajte na info@jeko.si in z veseljem vam bomo odgovorili. 

Kaj storiti ob sumu, da voda ni pitna?

V kolikor zaradi različnih vzrokov – voda je obarvana, motna, ima tuj vonj…- menite, da voda ni pitna, nas takoj pokličite nas na telefon 04 581 04 63 – Elizabeta Mavrič. V čim krajšem možnem času se bomo oglasili pri vas in poskusili ugotoviti vzrok za nastalo stanje in tudi izvedli ukrepe za odpravo težav. V primeru upravičenega suma na neskladnost pitne vode bomo po predhodnem dogovoru odvzeli vzorec za mikrobiološko in/ali fizikalno-kemijsko analizo.

Zakaj včasih iz pipe priteče bela voda?

Ko si v prozoren kozarec natočite vodo iz pipe, lahko opazite, da je voda motno bele barve. Večina ljudi še vedno misli, da je bela obarvanost vode posledica čezmerne vsebnosti klora. To še zdaleč ni res, raztopljenega klora v vodi ne moremo videti, lahko ga le vonjamo.

 

Bela obarvanost je največkrat fizikalen pojav številnih mikroskopsko majhnih oz. nekoliko večjih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Ob iztekanju vode iz pipe se ta pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Ko takšno vodo natočimo v čist kozarec, se v nekaj minutah zbistri, saj zračni mehurčki potujejo proti površini in nato izhlapijo. Če je voda kalna (motna), se po različno dolgem času prav tako lahko zbistri, vendar se na dnu kozarca vedno nabere usedlina, kar je posledica v vodi različno velikih plavajočih oz. raztopljenih delcev.

Zakaj včasih iz pipe priteče rjava voda?

Predvsem po daljši odsotnosti od doma ste morda že opazili, da iz pipe teče temnejša voda, ki na lijaku ali v kadi pušča rjave do rdeče madeže. Brez skrbi, ta pojav največkrat ni škodljiv za vaše zdravje. Ker pa je z zakonodajo določeno, da mora biti voda brez barve, vonja in okusa, morate ustrezno ukrepati in nas obvestiti o težavi z obarvanostjo.

 

Kot rečeno, do pojava rjave vode največkrat pride na hišnem vodovodnem omrežju, če voda dalj časa stoji. Obarvanost je posledica prisotnosti mangana in železa v pitni vodi. V vodi sta v topni obliki, ob prisotnosti kisika pa preideta v netopno obliko in se izločata v obliki usedlin, ki se nabirajo v notranjosti vodovodnih cevi. Če ste opazili rjavo obarvano vodo iz pipe, nas o tem čim prej obvestite.

Kaj pomeni trdota vode?

Trdota vode je spremenljiva mešanica malih kemijskih delčkov (kationov in anionov). V glavnem gre za kalcijeve in magnezijeve ione ter ostale polivalentne ione, kot so mangan, aluminij, cink, železo, lahko pa tudi stroncij in barij. Ti kalcijevi in magnezijevi delčki tvorijo kompleksnejše spojine (karbonate, kloride). Karbonati nam največkrat predstavljajo prehodno trdoto, ki pri segrevanju vode, ko izhlapeva CO2, izginja.

 

Netopni karbonati se takrat kot vodni kamen izločajo na stenah posode (bojlerji, grelci, pomivalni in pralni stroji ipd.) Preostale spojine predstavljajo stalno trdoto vode. Vsota vseh spojin kalcija in magnezija v vodi, kot ostalih polivalentnih ionov je skupna trdota vode. Trdoto vode največkrat merimo in izražamo v nemških trdotnih stopinjah (oN), pri čemer predstavlja 1 oN 5,6 mg CaCO3 na liter vode (oz. 10 mg CaO), francoskih trdotnih stopinjah in milimoli na liter (mmol/l).

 
Kako ravnati v primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo?

Do prekinitve oskrbe s pitno vodo lahko pride zaradi načrtovanih ali interventnih posegov na javnem ali hišnem vodovodnem omrežju. Voda je po prekinitvi pogosto obarvana in motna. Priporočamo, da pred uporabo vode v prehrambne namene hišno vodovodno omrežje dobro sperete:

 • Dokler oskrba s pitno vodo ni ponovno vzpostavljena, naj ostanejo pipe zaprte.
 • Pred spiranjem odstranite mrežice oz. perlatorje na pipah. Očistite jih ali po potrebi zamenjajte.
 • Po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo pred ponovno uporabo pitne vode v prehrambne namene v prvem koraku poskrbite za spiranje hišnega vodovodnega omrežja na mestih, kjer je  nevarnost za zdravje manjša (npr. v WC-ju, na pipi v stranišču) in ne na pipi v kuhinji, kjer se pitna voda uporablja za pripravo hrane. Pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) postavite v skrajni položaj, v katerem izteka izključno hladna voda.
 • V drugem koraku poskrbite za spiranje na vseh odvzemnih mestih. Spiranje naj bo intenzivno v sunkih s turbulentnim tokom. Turbulenco s sunki povzročamo z večkratnim zapiranjem in odpiranjem pip. Čas spiranja je odvisen od ugotovljenih razmer in lahko traja tudi 15 minut in več. 
 • Za kratek čas premaknite pipo (mešalno armaturo, mešalno baterijo) tudi v skrajni položaj, v katerem teče izključno topla voda.
 • Dokler omrežje ne bo izprano, ne uporabljajte pralnih in pomivalnih strojev.

Spiranje hišnega vodovodnega omrežja je v večini primerov zadosten ukrep. Če kljub spiranju ostane dvom v skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode, nas pokličite na 04 581 04 63 – Elizabeta Mavrič.

 

V primeru upravičenega suma na neskladnost pitne vode bomo po predhodnem dogovoru odvzeli vzorec za mikrobiološko in/ali fizikalno-kemijsko analizo.

Kaj storiti, če voda izteka pri vodomeru ?
Če voda na vodomernem mestu izteka na vodomeru, je treba zapreti ventil pred vodomerom in nam napako javiti na telefonsko številko 031 570 977. V izjemnih primerih, ko voda močno izteka in povzroča materialno škodo ali ogroža premoženje, za pomoč lahko pokličete gasilce. V nobenem primeru pa se odprave okvare ne smete lotiti sami ali se posluževati storitev različnih izvajalcev na trgu. Priključek na javni vodovod, vključno z obračunskim vodomerom, v skladu z zakonodajo lahko vzdržuje izključno izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo. Meja med priključkom na javni vodovod in interno vodovodno napeljavo uporabnika je spojni element na iztoku iz vodomera. Uporabnik ne sme samovoljno izvajati nikakršnih posegov v priključek do spojnega elementa za vodomernim mestom, saj je dejanje v nasprotju z zakonodajo in je zanj predpisana globa.
Kako se prijavim na brezplačno SMS obveščanje v zvezi z moteno oskrbo z vodo?

Na brezplačno obveščanje v zvezi z motnjami pri oskrbi z vodo in zemeljskim plinom se prijavite tako, da izpolnite naslednji: 

SMS-obvestila boste prejeli, če ste uporabnik mobilnega operaterja, ki omogoča pošiljanje komercialnih SMS-sporočil, in če pri njem niste preklicali pošiljanja takšnih sporočil. Preverite, ali lahko prejemate komercialna SMS sporočila. Problem lahko nastopi tudi pri službenih mobilnih telefonih, če ima delodajalec za službene številke nastavljeno blokado komercialnih sporočil, med katera spada tudi tovrstno SMS obveščanje. Priporočamo, da sistem obveščanja posvojite kot dobrodošlo pomoč, a se ne zanašate le nanj. Ne pozabite na obvestila na spletni strani www.jeko.si in na Radiu Triglav. Zaradi različnih razlogov nekatera obvestila ne najdejo svojih naslovnikov.Kaj lahko za dobro delovanje obveščanja storite sami? Poskrbite za redno praznjenje svojega poštnega predala, za zadostno stanje na mobi računu in vpis pravilnih kontaktnih podatkov. Če želite prejemati SMS obvestila, se prepričajte, da lahko sprejemate komercialna obvestila. Odgovornost: podjetje JEKO, d.o.o. ne more zagotoviti povsem zanesljivega obveščanja. Izpadi obvestil, ki niso povzročeni na strani podjetja, ampak so posledica izpadov omrežja operaterjev, prekinitev električne energije, različnih tehničnih motenj, ne morejo biti predmet reklamacij. S pridobljenimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov  (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo). V primeru, da obvestil ne boste želeli več prejemati, se boste lahko kadarkoli odjavili iz sistema individualnega obveščanja po e-pošti na naslov info@jeko.si ali s pisnim obvestilom na naslov: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice.

Z izpolnitvijo obrazca oz. posredovanjem podatkov potrjujem, da sem seznanjen s pravili varovanja osebnih podatkov.

 
Pogosta vprašanja
Odpadne vode

V nadaljevanju si lahko preberete odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih vod. V kolikor odgovora na vaše vprašanje med spodaj navedenimi ne najdete, nas prosim kontaktirajte na info@jeko.si in z veseljem vam bomo odgovorili.

Katero MKČN izbrati?

Na trgu je mnogo ponudnikov MKČN, vendar vse MKČN ne ustrezajo veljavnim predpisom. Na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije se nahaja ažuriran seznam MKČN, ki izpolnjujejo te kriterije.  

Pred končno izbiro in nakupom MKČN je priporočljivo preveriti dokumentacijo za različne MKČN (izjava o skladnosti, oznaka CE, investicijski stroški in dejanski stroški vzdrževanja, zahtevnost vzdrževanja in možnost servisa, učinek čiščenja, poraba električne energije, količina odvečnega blata, zanesljivost delovanja ipd.) in se šele na podlagi teh informacij odločiti za nakup določene MKČN.

Kaj ne sodi v javno kanalizacijo?

K nemotenemu delovanju MKČN, kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave (CČN) lahko veliko prispevamo uporabniki. Če se v kanalizaciji znajdejo snovi ali predmeti, ki tja ne sodijo, ali ne dovolj očiščena industrijska odpadna voda, lahko le-ti povzročijo škodljive posledice na kanalizacijskih ceveh, otežujejo ali celo preprečujejo pretok odpadne vode, lahko pa celo škodljivo vplivajo na mikroorganizme na čistilni napravi, s čimer se posledično zmanjša učinek čiščenja odpadne vode na CČN. Enako velja za MKČN; razlika je le v tem, da se vanje lahko odvajajo samo komunalne odpadne vode iz sanitarnih prostorov in kuhinj (ne pa tudi padavinske in industrijske odpadne vode). Da bo vaša MKČN dobro delovala, vedno pomislite, kaj zlijete v kuhinjski / kopalniški odtok ali vržete v WC školjko. 

Vanje ne sodijo:

 • vlažilni in otroški robčki, vrečke, higienski vložki, tamponi, kondomi, palčke za ušesa, večji kosi hrane (in vsi predmeti, ki bi lahko preprečili nemoteno delovanje MKČN),
 • maščobe in olj iz gospodinjstva ter drugih strupenih snovi (kot so razredčila, kisline, motorna olja, gnojila itd.).

Čistila (in dezinfekcijska sredstva) uporabljajte v čim manjših količinah in raje tekoče kot v zrnasti strukturi ter v manjših količinah (tako se bodo bakterije v MKČN nanje privadile in učinek čiščenja bo posledično večji) kot pa v večjih količinah (kar lahko bakterije celo uniči).

V odtoke in kanalizacijski sistem ne sodijo tudi:

 • odpadna olja in naftni derivati,
 • gradbeni odpadki, 
 • barve, topila, dezinfekcijska sredstva, kisline, lugi, 
 • zdravila in fitofarmacevtska sredstva,
 • trdni odpadki (krpe, embalaža, nerazgradljivi čistilni robčki…),
 • ostanki hrane in drugi organski odpadki (trava, plevel…), 
 • vsebine septičnih jam,
 • pesek za domače živali (ptičje kletke, mačja stranišča),
 • živalski iztrebki itd.

S klikom na sledečo povezavo – Kaj ne sodi v javno kanalizacijo – si lahko ogledate priporočila, ki smo jih pripravili za vas.  

Pogosta vprašanja
Odpadki

V nadaljevanju si lahko preberete odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z ravnanjem z odpadki. V kolikor odgovora na vaše vprašanje med spodaj navedenimi ne najdete, nas prosim kontaktirajte. 

Kako ravnamo z odpadki, ki jih ločujemo?
 • embalažo vedno izpraznimo in jo speremo,
 • ne pozabimo odstraniti zamaškov ali pokrovčkov,
 • večje plastenke in pločevinke stisnemo in tako zmanjšamo njihovo prostornino, raztrgamo in stisnemo tudi kartonsko embalažo,
 • revijam in prospektom odstranimo plastično folijo.
Kam odnesemo zdravila s pretečenim rokom uporabe?

Zdravila sodijo med nevarne odpadke, zato jih ne smemo odlagati v navadne zabojnike. Oddate jih lahko v lekarnah, zbirnih centrih za odpadke in v  akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ki jih v podjetju organiziramo dvakrat letno. 

Kako lahko sami prispevate k zmanjšanju količine odpadkov?
 • Kupujte izdelke v koncentrirani obliki in izdelke, ki jih lahko vnovič polnite.
 • Izdelke za enkratno uporabo zamenjajte z bolj trajnimi (prtički iz blaga namesto papirnatih, baterije, ki jih je mogoče polniti, pralne pleničke namesto tistih za enkratno uporabo …).
 • Odvečnim plastičnim vrečkam se lahko izognete z uporabo košare ali tekstilnih nakupovalnih vrečk.
 • Obremenitev okolja lahko občutno zmanjšate z uporabo okolju prijaznih izdelkov (čistila, barve, lepila …) in z vnovič uporabnimi materiali (steklo, les itn.).
 • Stvari, ki so uporabne, vendar jih ne potrebujete več (obleke, čevlji, igrače, knjige, posoda …) odnesite v komisijske trgovine ali jih podarite.
Ne ločujete, ker verjamete, da komunala vse odpadke strese na isti kup?

To ne drži, saj praznjenje zabojnikov poteka ločeno. Izvajalec lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki odpadke sortira in preda ustrezni družbi za ravnanje z odpadki oz. predelovalcem odpadkov. Res je, da se po smeti pripelje le en tovornjak, vendar ima ločene prekate za ločene odpadke. Pobrskajte pa tudi po spletu in poiščite predelovalce odpadkov – le kaj bi predelovali, in to vsako leto več, če ne bi bilo ločenih odpadkov?

Kaj so nevarni odpadki in kam naj jih odložim?

Nevarni odpadki so: baterije, akumulatorji, škropiva, zdravila, olja, čistila in kozmetika, ostanki lakov in barv. Nevarne odpadke zbiramo vsako leto dvakrat na terenu, in sicer spomladi in jeseni. Nevarne odpadke iz gospodinjstev lahko pripeljete tudi v zbirni center.

Kam z gradbenimi odpadki iz gospodinjstev?

Manjše količine gradbenih odpadkov iz gospodinjstev lahko uporabniki storitev JEKO, d.o.o. pripeljejo v zbirna centra, s katerima upravlja podjetje. Brezplačno jih lahko oddajo le, če je ob dostavi prisoten lastnik teh odpadkov, ki se ustrezno identificira. Med gradbene odpadke spadajo odpadki od manjših adaptacij in popravil v gospodinjstvu:

 • opeka,
 • omet,
 • strešniki,
 • kosi betona,
 • cement,
 • keramične ploščice in
 • pesek.
Doma preurejamo stanovanje in bi potrebovali zabojnik za odpadke. Kaj moramo storiti?

Zabojnik za kosovne odpadke lahko naročite na tel. št. 04 581 04 55. Dostava zabojnika in najem se plačata po ceniku. Priporočamo pa vam, da odpadke skušate razvrstiti glede na vrsto in jih nato predati:

 • kosovne odpadke (športna oprema, pohištvo, kopalniška oprema …) – lahko sami pripeljete v zbirni center in jih brezplačno oddate
 • stvari, ki jih ne potrebujete, lahko prodate preko malih oglasov, ali podarite
 • ločeno zbrane stare knjige, revije in ostale papirnate izdelke ter steklene kozarce, steklenice ipd. odnesite do ekološkega otoka
Pogosta vprašanja
Oskrba s plinom

V nadaljevanju si lahko preberete odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z zemeljskim plinom. V kolikor odgovora na vaše vprašanje med spodaj navedenimi ne najdete, nas prosim kontaktirajte. 

Ali plinomere popisujete vsak mesec in kako je z obračunom?

Plinomere popisujemo konec junija in decembra. V vmesnih mesecih obračunamo količino, ki jo določi pripravljalec prognoz PP (Plinovodi d.o.o.). Kdor želi obračun po dejanski porabi – brez določitve prognoze, lahko stanje javi najkasneje zadnji dan v mesecu, oz.  prvi delovni dan v mesecu in sicer osebno, po e-pošti (tadeja.smid@jeko.si) , po telefonu (04 / 581 04 40, 04 / 581 04 00), preko interneta (www.komunala.info). Pri sporočanju stanja obvezno navedite vaše odjemno mesto (podatek je na računu). 

Takrat, ko plinomere popisuje naše podjetje, vam stanja ni potrebno sporočati, ker upoštevamo odčitek našega popisovalca. V primeru, da imate plinomer nedostopen in ste dobili obvestilo, da stanje sporočite sami, vas prosimo, da to storite do datuma, ki je naveden na obvestilu. V nasprotnem primeru vam bomo obračunali prognozo.

Zakaj vsak mesec plačujem postavko "Znesek za meritve", čeprav plinomerov ne odčitate vsak mesec?

Plinomere odčitavamo malim odjemalcem (večinoma gospodinjstva) vsake pol leta, večjim odjemalcem pa vsak mesec. Pri tem velja omeniti, da imajo odjemalci možnost sporočit porabo mesečno, med rednim popisom.

Postavka “Znesek za meritve” ne predstavlja samo zneska za izvajanje meritev oz. odčitavanja in obdelavo merjenih podatkov, temveč predvsem vzdrževanje, umerjanje in z zakonom določene periodične menjave merilnih naprav.

Večina zneska za meritve je tako odvisna od tipa plinomera, s katerim se določa faktor, ki se pomnoži s ceno za meritve, določeno z Aktom o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice (glej zavihek “Cenik“).

Kaj je to prognoza in kaj storiti, če je le-ta previsoka oz. prenizka?

S 1. 10. 2018 se je na območju celotne Slovenije vzpostavil nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina

Pri tej metodologiji se vsakemu ne dnevno merjenemu mestu (večina odjemalcev ZP v občini Jesenice) na osnovi njegove letne porabe, dodeli obremenitveni profil. Na podlagi profila  pripravljalec prognoz (Plinovodi d.o.o.) količino distribuiranega zemeljskega plina določi za vsak dan posebej, upošteva pa  temperaturo, namen uporabe plina, dneve v tednu in sezono. Cilj metodologije je, da se ocenjena poraba (akontacija oz. pavšal) – PROGNOZA približa dejanski porabi. 

Ali povedano drugače: za vse, ki ne javijo stanja plinomera, PP Plinovodi d.o.o. izračunajo (seveda na podlagi prej naštetih podatkov) kolikšna naj bi bila poraba za določeno odjemno mesto. Ko se plinomer popiše (ali ob rednem popisu ali če ga sporoči stranka), pa Plinovodi izvedejo poračun, ki ga potem ovrednotimo na računu.

Če je zaračunana prognoza prevelika oz. prenizka, se lahko dogovorimo za vrednostni popravek računa, oglasite se pri nas v času uradnih ur. Količine pa se bodo poračunale ob naslednjem pridobljenem odčitku. 

Kaj pomeni CDK skupina?

Vsak odjemalec je glede na obseg letnega odjema zemeljskega plina, ki je določen na podlagi porabe v preteklem letu, uvrščen v posamezno CDK odjemno skupino.

Skupine so razvrščene od najnižje skupine CDK01 do najvišje CDK15. Letne predvidene količine in cene posamezne CKD skupine so razvidne iz aktualnega cenika, ki je objavljen pod zavihkom “Cenik“.

Kaj lahko storim, če predvidevam nično ali manjšo/večjo porabo zemeljskega plina?

V primeru, da bo vaše stanovanje nekaj časa prazno ali predvidevate manjšo/večjo porabo zemeljskega plina, vam priporočamo da nam to sporočite. Za obračun po prognozah je ta podatek zelo pomemben. V dogovoru z vami bomo sporočili spremembo obremenitvenega profila vašega odjemnega mesta (npr. iz “ogrevanje stanovanjskega objekta” v “kuhanje”. Novemu načinu odjema bomo prilagodili tudi količino letne porabe.. 

Kaj lahko storim, če plina ne želim več uporabljati?

V primeru, da ste se odločili za drug vir ogrevanja, nam vašo odločitev sporočite na priloženem obrazcu, po pošti ali na el. naslov: roman.ambrozic@jeko.si.

 Za prekinitev distribucije, vam bomo izdali račun (podatki o višini so v Ceniku dodatnih storitev na zavihku “Cenik”). Ko bo račun poravnan, nas pokličite, da se bomo dogovorili za termin odklopa.

Kaj storim v primeru zamenjave odjemalca (sprememba lastnika, najemnika)?

V primeru, da ste zamenjali podnajemnika v stanovanju ali se je zamenjal lastnik objekta in živite v večstanovanjski stavbi,  kontaktirajte upravnika, ki je pristojen za vaše območje. Upravnik bo naredil zapisnik o stanju plinomera na vašem odjemnem mestu ter vse potrebno za odjavo lastnika odjemnega mesta. Novi odjemalec nato sklene novo Pogodbo o dobavi zemeljskega plina.

V primeru, da živite v stanovanjski hiši, ste kot lastnik priključka dolžni sami poskrbeti za sporočanje podatkov o spremembi. Obvezni podatki so:

 • popis plinomera na dan predaje lastništva,
 • podatki novega lastnika oz. najemnika.

Z novim lastnikom bomo sklenili pogodbo o dobavi zemeljskega plina. 

Kako je s servisi plinskih trošil?

Servis plinskih peči in drugih trošil je priporočljivo izvesti vsako leto. Izvajalci so pooblaščeni serviserji za posamezne tipe trošil. Najbolje, da pokličete izvajalca, ki vam je izvedel plinsko instalacijo oz. serviserja, ki je izvedel prvi zagon.

Zakaj se izvajajo dimnikarski pregledi dimnih naprav pri plinskih trošilih?

Dimnikarska služba je izbirna gospodarska javna služba. Ta dejavnost se izvaja z namenom protipožarnega varstve in zaščite zraka pred nekontroliranimi emisijami dimnih plinov. Stranke so izbranemu pooblaščenemu dimnikarju dolžne omogočiti prvi pregled dimovodne naprave in vsakoletni pregled in izvedbo meritev dimnih plinov.

Kako do plinskega priključka?

Željo za priključitev na plinovod nam lahko posredujete pisno, osebno ali telefonsko. Dogovorili se bomo za ogled objekta in določitev vseh detajlov glede izvedbe. 

Kaj je potrebno storiti za začetek uporabe zemeljskega plina?

Dobavitelj bo pričel dobavljati zemeljski plin odjemalcu po uspešno opravljenem internem pregledu instalacij in trošil. Pred zagonom interne plinske instalacije mora odjemalec predložiti:

 • projekt instalacije,
 • ateste vgrajenih materialov in delavcev,
 • zapisnik o tlačni in tesnostni preizkušnji,
 • soglasje pristojne dimnikarske službe.


Prvi zagon plinske instalacije lahko opravi le pooblaščen serviser, ko je sestavljen in podpisan Zapisnik o internem pregledu plinske instalacije in naprav.

Pogosta vprašanja
Pogrebna služba

V nadaljevanju si lahko preberete odgovore najbolj iskanih vprašanj naših strank. V kolikor odgovora na vaše vprašanje niste našli, nam lahko le tega pošljete na info@jeko.si

Kako poteka postopek pridobitve pogrebnine in posmrtine?

POGREBNINA IN POSMRTNINA

Pravica do izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina) in pravica do enkratne izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) sta obliki izredne denarne socialne pomoči.

 • posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali katerih dohodek ne presega zakonsko določenega cenzusa, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 392,75 evra (od 1. 8 .2018 dalje).
   
 • pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka znaša 785,50 evra (od 1. 8. 2018 dalje).

UVELJAVLJANJE:

PRILOGE:

 • Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register o smrti oziroma v primeru uveljavljanja pravice do pogrebnine tudi originalni račun za opravljeni pogreb ali predračun stroškov pogreba.


POGOJI:

Za upravičenost je treba izpolnjevati splošne in posebne pogoje za posamezno pravico, ki so navedeni v nadaljevanju.

Upravičenec za uveljavljanje pravice do pogrebnine oziroma posmrtnine mora biti:

 • državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji,
 • tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v  Sloveniji  in  stalno prebivališče v Sloveniji.

Posebni pogoji za uveljavljanje posmrtnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski članpokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti), NOVO od 1. 6. 2018 dalje: tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje),
 • vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka
  ALI
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega zakonsko določenega cenzusa.

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

 • samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 577,34 evra,
 • družino z 2 odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 801,21 evra,
 • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 2,74 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.076,14 evra, z 2 otrokoma 3,33 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.307,86 evra,
 • enostarševsko družino z 1 otrokom 2,35 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 922,96 evra, z 2 otrokoma 3,12 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.225,38 evra.

Posmrtnina se dodeli in izplača vlagatelju kot pomoč za vse družinske člane umrlega. To pomeni, da je do posmrtnine po isti pokojni osebi lahko upravičen samo en družinski član pokojne osebe.

Posebni pogoji za uveljavljanje pogrebnine:

 • pravico uveljavlja vlagatelj, ki je družinski član pokojne osebe (zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, NOVO od 1. 6. 2018 dalje: tudi bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje),
 • vlagatelj je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime),
  IN JE BIL
 • na dan smrti pokojnika upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka
  ALI
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (premoženja se ne ugotavlja) ne presega višine 617 evrov za samsko osebo oziroma 925 evrov za družino.

Pri postopku uveljavljanja pogrebnine svetujemo in opozarjamo naslednje:

 • Ko bo stranka urejala pogreb pri pogrebnem podjetju se pripravi predračun.
   
 • Če stranka ne more plačati stroškov pogreba takoj in je družinski član pokojnika, jo pogrebno podjetje opozori na naslednje:
  • stranka je upravičena do pogrebnine, če je trenutno upravičena do denarne socialne pomoči ali do varstvenega dodatka. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, odločba o pogrebnini pa bo izdana takoj,
    
  • stranka je lahko upravičena do pogrebnine, če ima dohodke, ki za samsko osebo ne presegajo 617 evrov, za družino pa 925 evrov. V tem primeru se stranki svetuje, naj pri katerem koli centru za socialno delo vloži zgoraj navedeno vlogo, kjer ji bo izdana odločba o pogrebnini predvidoma čez nekaj dni.  

NAKAZILO:

 • posmrtnina 
   – na osebni račun upravičenca v denarju
   
 • pogrebnina 
  – na osebni račun upravičenca v denarju, če je bil račun že plačan,
  – z nakazilom pogrebnemu podjetju, če stranka predračuna ne more plačati v celoti takoj, je ta pri računu za opravljene pogrebne storitve odštelo znesek pogrebnine, pogrebnemu podjetju ta znesek povrne izplačevalec pravice (MDDSZ).

VIŠINA:

 • posmrtnina – en osnovni znesek minimalnega dohodka, trenutno 392,75 evra
 • pogrebnina – dva osnovna zneska minimalnega dohodka, trenutno 785,50 evra, vendar ne več kot znašajo stroški pogreba.

Pogrebnina in posmrtnina se v zapuščinskem postopku ne vračata.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/pogrebnina_in_posmrtnina/

Kakšni načini pokopa so možni?

Pokop oziroma upepelitev

Pokop oziroma upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti, na podlagi zdravniškega potrdila o vzroku smrti ali potrdila o prijavi smrti na matičnem uradu.

Kraj pokopa

Ob naročilu pogreba se določi kraj pokopa ter grobni prostor, kjer bomo izvedli pokop. Ob določitvi novega grobnega prostora se sklene najemna pogodba. Ob tem najemnik prejme soglasje o najemu grobnega prostora.

Anonimni pokop

Anonimni pokop je raztros pepela ali pokop žare v grobni prostor brez nagrobnega obeležja s podatki o umrlem.

Raztros pepela na pokopališču 

Raztros pepela pokojnikov se lahko izvede na pokopališču Blejska Dobrava in na pokopališču Breznica. 

Raztros pepela na drugem izbranem kraju

V primeru, da se želijo svojci od svojih najbližjih posloviti zunaj pokopališča, morajo pridobiti dovoljenje, ki ga izda pristojni občinski organ. Dovoljenje se izda na podlagi pisne vloge z osebnimi podatki pokojnega.

Na vašo željo lahko za vas vso dokumentacijo v zvezi z raztrosom pepela izven pokopališča uredimo mi. Potrebno je predložiti podatke o kraju raztrosa ter podatke pokojnika.

Kako poteka postopek pridobitve potrdila iz matičnega registra umrlih?

Izpiski iz matičnega registra vsebujejo zadnje podatke, ki so bili vpisani do izdaje izpiska. Potrdila, ki se izdajajo na podlagi matičnega registra, vsebujejo vse podatke, vpisane v matičnem registru, ali podatke o posameznih vpisanih dejstvih.

Zahtevo za izpisek iz matičnega registra o smrti lahko poda zainteresirana oseba – družinski član oziroma svojec umrlega ali njegov pooblaščenec. Izpisek ali potrdilo iz matičnega registra lahko izda pristojni organ, ki prejme vlogo, ne glede na to, kateri organ je vpis opravil. Zahtevo se lahko poda na upravni enoti, ne glede na kraj dogodka oziroma vpisa smrti v matični register umrlih.

Kako uveljaviti pravico do partnerjeve pokojnine?

Podatke lahko pridobite na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Za Gorenjsko je pristojna Območna enota Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13a, 4000 Kranj, tel.: 04/280-95-50.

Izpostava Jesenice, Cesta Maršala Tita 73, 4270 Jesenice, tel.: 04/581-32-00.

Kako začeti zapuščinski postopek?

Zapuščinski postopek sprožijo svojci na matičnem uradu v občini stalnega bivališča pokojnika. V roku 30 dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih prejmete svojci ustrezna navodila. Za sestavo smrtovnice se nato zglasite na matičnem uradu in ob tem predložite naslednje podatke: 

 • osebne podatke o dedičih (rojstne podatke, državljanstvo, poklic, bivališče),
 • podatke o nepremičninah (zemljiško-knjižni izpisek, posestni list),
 • podatke o premičninah (tekoči račun, hranilne knjižice, prometno dovoljenje),
 • podatke o morebitni gotovini, dragocenostih, vrednostnih papirjih, o morebitnem zavarovanju pokojnika za primer smrti, orožni list in podatke o morebitnih dolgovih, ki jih ima pokojnik,

vse pokojnikove dokumente (osebno izkaznico, potni list, itd.) za uničenje.

Osrednja vsebina