Scroll Top

Pogrebna služba

Zavedamo se, da z izgubo ljubljenih oseb pride do velikega čustvenega bremena, s katerim obiskujete našo spletno stran. Omenjenega ne moremo razbremeniti, smo pa tu, da vam olajšamo težo pogrebnih storitev. 
Vaše potrebe so naša prioriteta, zato vam nudimo pomoč in odgovore na vprašanja o ravnanju v primeru smrti, izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti. 

S klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate cenik pogrebno pokopaliških storitev:

S klikom na spodnjo povezavo najdete odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z izvajanjem pogrebno pokopaliških storitev. 

Zadnje novice

Pogrebno pokopaliških storitev

Obvestilo o zaprtju mrliških vežic

Spoštovani! V skladu s smernicami NIJZ in stroke za preprečevanje okužb z novim korona virusom bodo od ponedeljka 16. 11….

Spominski kamni namesto sveč

Ljudska univerza Jesenice je v okviru projekta Socialna aktivacija Gorenjske v katerega so vključene ženske iz drugih kulturnih okolij, izvedla učni…

Letos nekoliko drugačen 1. november

V luči trenutne epidemiološke situacije in razglašene epidemije bomo tudi letošnji dan spomina na mrtve obeležili drugače kot pretekla leta….

Opravljanje pokopališke in pogrebne službe

V življenju nismo nikoli popolnoma pripravljeni na primer smrti, ko pa s tem pride še do dodatnih skrbi in obveznosti, se znajdemo v dilemi: »Kaj in kako?«. Zavedamo se, da ima vsak umrli in njegovi svojci svoje želje, ki jih vedno upoštevamo in se prilagodimo tako, da izpolnimo vse zadnje želje. Z dolgoletnimi izkušnjami vam bomo pomagali in organizirali pogreb po vaših željah. 

Pokopališko in pogrebno dejavnost opravljamo na območju občin Žirovnica (pokopališči Breznica in Rodine) in Jesenice (pokopališči Blejska Dobrava in Planina pod Golico). Pogrebe izvajamo tudi na ostalih pokopališčih, ki niso v našem upravljanju. 

Opravljanje pokopališke in pogrebne službe se v občini Jesenice izvaja na podlagi Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v občini Jesenice  (Ur.list RS, št. 37/2018), v občini Žirovnica pa na podlagi Odloka o pokopališkem redu in pogrebni dejavnosti v občini Žirovnica (Ur.list RS, št. 27/2018), Pravilnikom o pokopu na način z raztrosom pepela pokojnika na pokopališču Breznica (Ur.list RS, št. 18/2016) in Sklepom o cenah pogrebnih in pokopaliških storitev ter najemnin za grobove  (Ur.list RS, št. 86/1999). Sedež enote je na Blejski Dobravi 117/c.

Pogrebi

Poslovil se je MILAN URŠIČ. Pogreb bo sredo, 06.03.2024, ob 15. uri na pokopališču na Breznici.

_________________________________________________________

 

Arhiv pogrebov

S klikom na spodnjo povezavo dobite informacije o arhivu pogrebov. Objavljeni so samo pogrebi z dovoljenjem naročnikov. 

Kontakt in delovni čas

Dežurna številka: 031 520 200 (24 ur na dan)

Pisarna: 

Vodja pogrebno pokopališke službe: 

Uradne ure:

  • Od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro, ter med 12. in 14. uro.
Pokopališča

S klikom na spodnjo povezavo si lahko preberete več o pokopališčih, s katerimi upravljamo. 

Ločevanje odpadkov na pokopališčih

Kako ravnati v primeru smrti?

Postopek ravnanja je odvisen od situacije nastanka smrti. Za lažje razumevanje smo vam zbrali vsa navodila na enem mestu: 

Ob nastopu smrti na domu

V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik – mrliški preglednik. Zato morajo svojci o smrti obvestiti pristojno mrliško pregledno službo oz. zdravnika, ki na njihovem območju opravlja mrliško pregledno službo.

Mrliški preglednik mora opraviti pregled takoj, ko izve za smrt, in sicer v gosto naseljenih stavbah najpozneje v 12 h, drugje najpozneje v 24 h urah. Po opravljenem pregledu izda mrliški preglednik potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu  (Potrdilo o smrti in Poročilo o vzroku smrti).

Po izdaji tega potrdila se lahko obrnete na pogrebno podjetje JEKO, d.o.o., ki bo opravilo prevoz pokojnika do mesta, kjer se hrani do upepelitve ali do pogreba.

 Med čakanjem na prevoz pokojnika lahko svojci pokojnika preoblečejo, lahko pa to kasneje opravi pogrebno podjetje. Zato je potrebno pripraviti obleko. Pripraviti je potrebno še naslednje dokumente:

 • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu.

Ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov

V primeru, da nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov, prejmejo svojci obvestilo o smrti, v katerem je tudi navedeno, kje se pokojnik nahaja. Ob prejemu takega obvestila se obrnite na pogrebno podjetje JEKO, d.o.o. kjer vam bomo povedali, kako ukrepati naprej, opravili bomo prevoz pokojnika ter se z vami dogovorili o načinu in času poslovitve od pokojnika ter o vsem, kar sodi k pogrebu.  Svojci morajo v domu starejših občanov oziroma v bolnišnici prevzeti pokojnikove osebne stvari.

Kako prijaviti smrt?

Če je oseba umrla izven zdravstvenih oziroma drugih zavodov oziroma umre doma, mora smrt prijaviti mrliški preglednik – zdravnik, ki je ugotovil smrt, kot je to zapisano v Zakonu o matičnem registru. Če tega ne stori, prijavijo smrt družinski člani ali tisti, s katerim je umrli živel. Smrt se mora prijaviti upravni enoti, na območju katere je oseba umrla. Prijava smrti mora biti podana v dveh dneh od dneva smrti oziroma od dneva najdbe trupla.

Smrt se prijavi s potrdilom o smrti oz. potrdilom o vzroku smrti. Tega izda zdravnik, ki je umrlega pregledal. Ob predložitvi zdravniškega potrdila o smrti lahko namesto vas poskrbimo za prijavo smrti na matičnem uradu.

Smrt osebe, ki je umrla v zdravstvenem zavodu, domu za ostarele, vojašnici, turistično-gostinskem objektu, zavodu za prestajanje kazni ali v drugem nastanitvenem objektu, organizaciji oziroma zavodu, mora pristojnemu organu – upravni enoti prijaviti zavod ali organizacija, v katerem je oseba umrla.

Pogrebne storitve

Našo pogrebno dejavnost opravljamo na celotnem območju Zgornje Gorenjske. Storitve zajemajo:

Prevzem, ureditev ter prevoz pokojnika

Prevzem na domu in drugih lokacijah

 • vse dni v tednu, 24 ur na dan

Prevzem v Splošni bolnišnici Jesenice

 • od ponedeljka do petka od 9.00 do 19.00 ure
 • ob sobotah od 9.00 do 12.00 ure
 • ob nedeljah od 15.00 do 18.00 ure

Ureditev dokumentacije

 • prijava smrti na matičnem uradu
 • ureditev upepelitve (pri pogrebnem podjetju “Žale” v Ljubljani)
 • najem grobnega prostora (za zemeljski grob ali za nišo v žarnem zidu)
 • obračun potrebnega materiala ter storitev
 • izpis iz evidence komunalnih storitev
 • objava osmrtnice (na spletni strani www.jeko.si in na Radiu Triglav)
 • izdaja potrdila o pokopu (v slovenskem, srbohrvaškem ali angleškem jeziku)
 • naročilo sanitarnega inšpektorja (za nadzor ob varjenju aluminijastega vložka, za namestitev varnostnega pečata na krsto, za ureditev dovoljenja za izročitev pokojnika)
 • izdaja posmrtnega potnega lista (potrebno za države izven meja EU)

Izbira pogrebne opreme

 • okrasne žarne školjke (plastične, kovinske, lesene)
 • krste (kremacijske, okrasne, aluminijasti vložek)
 • nagrobna obeležja (piramide, križi, bašluk)
 • žarne niše (niše za eno, dve, štiri ali šest žar)
 • dekorativni ornamenti za krste ter obeležja (plastični mali križ, kovinski veliki križ)

Organizacija pogrebne svečanosti

 • priprava prostora za slovo od pokojnika (stojalo za žaro, vozek za krsto, ozvočenje za pevce ter govornike, stojalo za tekstovni material govornikov)
 • organizacija pogrebne svečanosti (glasba pred in med svečanostjo, organizacija poteka programa)
 • pogrebni sprevod (organizacija vrstnega reda sprevoda, nošenje državne zastave, nošenje žare, prevoz cvetja)

Priprava ter ureditev grobnega prostora

 • priprava prostora za izkop (odstranitev robnikov, odstranitev spomenika, odstranitev lantern ter vaz, odstranitev cvetja)
 • izkop, odkritje ter zasutje (jame za žarne niše, jame za pokop s krsto, odstranitev spominskih plošč na žarnem zidu)
 • dekoracija prostora za pokop (postavitev okrasnega platna, postavitev stojala za cvetje, postavitev zemlje z lopatico)
 • ureditev groba po pogrebu (postavitev nagrobnega obeležja, postavitev cvetja na grob, odvoz odvečnega materiala)
 

Pokopališke dejavnosti in opravljanje storitev

V naš spekter storitev spadajo tudi pokopališke dejavnosti, ki jih opravljamo na pokopališčih: Blejska Dobrava, Planina pod Golico, Breznica in Rodine.

Vodenje katastra

 • pokopališč
 • grobnih prostorov
 • najemnikov grobnih prostorov
 • pokopanih oseb

Najem grobnega prostora

 • enojni grob
 • dvojni grob
 • trojni grob
 • otroški grob
 • niša v žarnem zidu

Zagotovitev uporabe poslovilnih vežic

 • ureditev poslovilnih vežic ter čajnih kuhinj

Urejanje pokopališč

 • razdelitev ter dodelitev lokacij grobov (dodelitev oznak za polje vrste in številka groba, dodelitev novih grobnih prostorov, opustitev grobnih prostorov)
 • urejanje zelenih površin (košnja in odstranitev trave, odstranitev odpadlega listja, obrez žive meje, obrez dreves)
 • vzdrževanje pokopaliških poti (krpanje lukenj, škropljenje proti plevelu, nasutje peska, posip soli na ledenih površinah)
 • odstranjevanje snega (pred vežicami, s pokopališča, s stopnišč, s parkirišč)
 • urejanje cvetličnih gred (odstranitev plevela, obrezovanje cvetja, zaščita pred zmrzaljo)

Vsakodnevno si prizadevamo k izpopolnitvi naše dejavnosti. Z razumevajočim tonom stremimo k podiranju tabujev in ustvarjanju zaupljivega okolja, ki podira neprijeten občutek ob obisku pri nas.
Z izvedbo naših storitev stremimo k popolnosti. Ker se spodobi, da je pokopališče urejeno namenu primerno, si prizadevamo za nenehno izboljšavo estetskega videza. Z urejeno okolico vam ponujamo tudi prijetno mesto za stik s pokojnimi.

Osrednja vsebina