Skip to main content
O podjetju

 

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice ima sedež na Jesenicah, Cesta maršala Tita 51. Dejavnosti podjetja so: oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odvoz in deponiranje odpadkov, pogrebna in pokopališka služba, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

Vizija podjetja je postati poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja, zagotavljanja trajnostnega razvoja, zanesljive in redne oskrbe odjemalcev, doseganje visokih standardov oskrbe in kakovosti storitev.

Kontakt in delovni čas

Direktor: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Pomočnica direktorja: Brigita Leban, mag.manag. 

Vodja splošno kadrovske službe: Polona Smolej, univ.dipl.prav.

Tajništvo:

Blagajna:

 • Telefon: 04 581 04 28

Plačilni promet:

 • Telefon:04 581 04 27 in 04 581 04 45

Obračun komunalnih storitev:

 • Telefon: 04 581 04 11 in 04 581 04 24

Uradne ure:

 • Ponedeljek: od 8. do 11. in od 12. do 14. ure
 • Sreda: od 8. do 11. in od 12. do 16. ure
 • Petek: od 8. do 12. ure

 

Struktura

S klikom na spodnjo sliko si lahko ogledate organizacijsko shemo podjetja:

org shema

Zaposleni

Za uspeh podjetja JEKO, d.o.o. imajo največ zaslug zaposleni. Naše osnovno vodilo je razvijati nadarjene in zveste ljudi, ki nam pomagajo vzdrževati in nadgrajevati standarde in cilje, ki smo si jih zadali. 

Vloge in obrazci

S klikom na povezavo "preberi več" najdete vloge in obrazce. 

 

Prosta delovna mesta

Datum:    30.01.2018

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih  (Ur. list RS, št. 21/13 in spr.), objavljamo sledeča prosta delovna mesta v procesu Vzdrževanje javnih površin:

 1. Za opravljanje sezonskih del: KOMUNALNI DELAVEC I (m/ž)

 Pogoj:

 • I. stopnja strokovne izobrazbe

Zaželeno:  izpit za upravljavca lahke gradbene mehanizacije. Zaposlili bomo dva delavca. Z izbranima kandidatoma bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, za čas sezone do 30.09.2018, z možnostjo podaljšanja. Delovno razmerje se sklene s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom.

 1. Za nadomeščanje začasno odsotnega delavca: KOMUNALNI DELAVEC II (m/ž) 

 Pogoj:

 • I. stopnja strokovne izobrazbe

Zaposlili bomo enega delavca. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, zaradi nadomeščanja zaradi bolezni odsotnega delavca za čas do vrnitve odsotnega delavca, s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom.

Pisne prijave pošljite po pošti  do vključno 15.02.2018 na naslov: JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270  Jesenice; lahko pa prijavo oddate tudi osebno v kadrovski službi podjetja. Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.

Direktor:

Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

Ecosynergy system

 

ecosynery slogan

V Republiki Sloveniji pričenjamo med prvimi v Evropski Uniji z novim sistemom osveščanja in nagrajevanja prebivalcev za selektivno zbiranje odpadne embalaže in surovin. Želimo spodbuditi vse občane, da na komunalno podjetje JEKO, d.o.o. oziroma na ZBIRNI CENTERJESENICE (Cesta Franceta Prešerna 13) prinesete sortirane in čiste frakcije odpadne embalaže, kot so: 

ločeno zbrane frakcije

Vsako gospodinjstvo ali podjetje, ki bo na zbirne centre komunalnih podjetij prinesla pravilno sortirano in čisto odpadno embalažo, bo prejela EKOKUPONE, s katerimi bo lahko po proizvodnih cenah kupila izbrane izdelke za dom in gospodinjstvo.

kupon ecosynergy

Več o pravilnem sortiranju odpadne embalaže in novim sistemom nagrajevanja občanov za pravilno ravnanje si lahko preberete na spletnih straneh:

Obenem vabimo vsa podjetja storitvenih dejavnosti, kot so: frizerski in kozmetični saloni, kemične čistilnice, avtomehanične delavnice, obrtne delavnice z: vodovodnimi in električnimi popravili,  zidarskimi-pleskarskimi in parketarskimi deli, šiviljskimi, čevljarskimi, dimnikarskimi opravili, urarskimi storitvami ter zdravstvene in športne ustanove, itn. k sodelovanju v organizuranem sistemu z bonitetami pri poslovanju in ugodnostmi za uporabnike. 

Za dodatna vprašanja v zvezi s projektom se obrnite na info@ecosynergysystem.com

ŽE PRISOTNI V ZBIRNEM CENTRU JESENICE!

Srcu prijazno podjetje

Zdravje predstavlja največjo človeško vrednoto in našo največjo prioriteto. Zaradi nenadnega zastoja srca v Sloveniji vsak dan umre med 5 in 7 oseb, letno 2.000. V primeru hitre pomoči se možnost preživetja močno poveča. Če dostavimo defibrilator k ponesrečencu v 2 minutah, je verjetnost preživetja 50 % ali več. Pomoč sočloveku v stiski bi morala biti ena izmed temeljnih vrednot moderne družbe, a je v hitrem življenjskem ritmu, zaradi pomanjkanja časa in dajanja prednosti lastnim potrebam, velikokrat zanemarjena. Imamo srečo, da obstaja nekaj ljudi, ki na to vrednoto niso pozabili in nas s svojimi dejanji opominjajo na to, da je treba sočloveku v nesreči pomagati. V našem podjetju je varnost in zdravje zaposlenih na prvem mestu. Da bi zagotovili še večjo varnost, bomo izobrazili več kot 100 delavcev, ki se bodo udeležili seminarja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibliratorja. Spoznali bodo, kako pomembno je hitro nudenje pomoči, kako odreagirati v primeru zastoja srca, kakšen je postopek uporabe defibrilatorja, predvsem pa bodo z novo pridobljenim znanjem pridobili tudi zaupanje v lastne sposobnosti, kar zagotavlja odločnejšo reakcijo v primeru potrebe po oživljanju oz. uporabi defibrilatorja (AED).

Z izvedbo izobraževanj smo se pridružili projektu Srcu prijazno podjetje, katerega glavni namen je povezati zaposlene, podjetja in krajane ter jih spodbuditi k medsebojni pomoči ob nezgodah ali nenadnem zastoju srca.

srcu prijazno podjetje

Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu

Podjetje JEKO, d.o.o. sodeluje v projektu Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu v obdobju od 1.3.2017 do 31.12.2018. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.kockva.si/.

 

sklad logotip

 

 

KOC KVA

ESS logotip

 

 

Priloge k računom

Dopisnica za odvoz komunalnih odpadkov, EcoSynergy

V povezavi "preberi več" si lahko ogledate arhiv prilog k računom.  

 

Pravno obvestilo

Za informacije na tem spletišču veljajo izjava o omejitvi odgovornosti, obvestilo o avtorskih pravicah in pravila varstvu osebnih podatkov.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Trenutno ni objav.                     

Javna naročila in razpisi

Sukcesivna dobava materiala za vzdrževanje infrsastrukurnih objektov v letu 2018 (v povezavi) - word različica

Dobava delovnih zaščitnih oblačil za obdobje treh let (v povezavi)

Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta

Dobava asfaltnih mešanic za potrebe rednega vzdrževanja cest v letu 2018

Izvajanje obdelave mešanih odpadkov za obdobje enega leta

 • Številka naročila: JN000746/2018-E01, EU5-SL2018-S 028-061842
 • Datum objave: 7.2.2018
 • Datum odpiranja: 14.3.2018
 • ESPD obrazec (v povezavi)

                                                                                                        

                                                                                           

Katalog informacij javnega značaja

Družba JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bila vpisana v sodni register pod številko vložka 1/05679/00 dne 03.01.1996. Družba je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

 

Ogled Zbirnega centra Jesenice
četrtek, 15. 2. 2018
Ogled Zbirnega centra Jesenice
Dne 15.02.2018 so si učenci iz Osnovne šole Toneta Čufarja ogledali Zbirni center Jesenice. Nato smo jim predstavili še projekt EcoSynergy. 
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo
sreda, 14. 2. 2018
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo -Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev, obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt oskrba s pitno vodo v naselju motena, in…
sreda, 14. 2. 2018
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo -Javorniški Rovt
Spoštovani uporabniki naših storitev, obveščamo vas, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu Javorniški Rovt oskrba s pitno vodo v naselju motena, in…
EcoSynergy System
četrtek, 1. 2. 2018
Vabljeni na predstavitev EcoSynergy Systema
Vabimo Vas na predstavitev EcoSynergy System-a, ki bo v torek, 27. 2. ob 17h v KOLPERN-u (Fužinska cesta 2, 4270 Jesenice). Želimo vas spodbuditi k aktivnejšemu…
voda
petek, 5. 1. 2018
Analiza kakovosti pitne vode
Spoštovani uporabniki naših storitev,    obveščamo Vam, da smo objavili analize pitne vode za december 2017, ki si jih lahko ogledate na naslednji povezavi. 

Osnovni podatki o podjetju

 • Naziv podjetja: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
 • Vrsta družbe: javno podjetje
 • Matična številka: 5926823
 • Davčna številka: 67496717
 • Številka transakcijskega računa: 07000-0000492171
 • Registracija: podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Kranju, sklep št. Srg 2016/15797, št. vložka 1/05679/00 z dne 03.01.1996.
 • Osnovni kapital: 829.148,70 EUR
 • Direktor: UROŠ BUČAR, univ.dipl.ekon.

Dejavnosti podjetja

Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, zbiranje in odlaganje odpadkov, pogrebne in pokopališke storitve, vzdrževanje javnih površin in oskrba z zemeljskim plinom.

Politika

Ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih predpisov na državni in lokalni ravni zagotavljati visok standard naših storitev ob nenehni skrbi za stroškovno učinkovitostjo, osebnostno rast zaposlenih in ohranjanju naravnih danosti našim zanamcem. 

Vizija podjetja

Postati poslovno uspešno in stabilno podjetje, ki z znanjem in tehnologijo zadovoljuje potrebe pri ohranjanju zdravega in urejenega okolja, zagotavljanja trajnostnega razvoja, zanesljive in redne oskrbe odjemalcev, doseganje visokih standardov oskrbe in kakovosti storitev.

Poslanstvo podjetja

Zadovoljstvo uporabnikov naših storitev je kazalnik naše učinkovitosti in garancija za varovanje narave.

Zgodovina podjetja

JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice je bilo ustanovljeno 18.12.1995, ko je ustanovitelj podjetja - občinski svet občine Jesenice na svoji 13. seji sprejel Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja JEKO-IN,d.o.o., Jesenice. Družba je nastala s spojitvijo:

 • Komunalnega podjetja VODOVOD JESENICE, p.o., Jesenice,
 • KOMUNALA, podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o., Jesenice,
 • KRES, podjetje za oskrbo naselij s toplotno energijo, d.o.o., Jesenice

in je pričela s poslovanjem 01.01.1996.

S 01.01.1999 sta bili na območju bivše Občine Jesenice ustanovljeni dve novi občini in sicer Občina Jesenice in Občina Žirovnica, ki sta vsaka v svojem delu premoženja prevzeli ustanoviteljske pravice vezane na družbo JEKO-IN,d.o.o., Jesenice.

Formalno pa sta občini svoje ustanoviteljske pravice uredili, ko sta najprej sprejeli Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS 94/95 z dne 25.10.2005) in nato še 01.12.2005 podpisali Družbeno pogodbo.

Vpis spremembe družbenikov in poslovnih deležev, ki je bil izveden dne 07.12.2005 pri Okrožnem sodišču v Kranju je postal pravnomočen 15.12.2005. Istega dne je pričel veljati tudi nov Odlok o preoblikovanju JEKO-IN, javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega organa (Ur.l.RS 94/95 z dne 25.10.2005).

Osnovi kapital družbe v višini 136.843.910.,15 SIT je ostal nespremenjen, družbenika sta si samo razdelila obstoječi kapital in sicer v ima v družbi občina Jesenice poslovni delež v višini 92,93 % osnovnega kapitala družbe, poslovni delež občine Žirovnica pa znaša 7,07 % osnovnega kapitala družbe.

S 01.09.2014 je družba prenehala opravljati dejavnost oskrbe s toplotno energijo, ker je Občina Jesenice s koncesijsko pogodbo izvajanje te gospodarske javne službe prenesla na drugega izvajalca.

S 25.04.2017 je Okrožno sodišče v Kranju izdalo sklep o vpisu spremembe firme v sodni register, in sicer: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (skrajšana firma: JEKO, d.o.o.).