Scroll Top

Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

S klikom na spodnje povezave si lahko  ogledate aktualni tržni cenik

Zadnje novice

Javne površine

Občina Žirovnica

Popolna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650033 (Odcep Valvazor – Zabreznica 74) na zemljišču s parc. št.1182/1 k.o….

Kontakt in delovni čas

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Zapore cest

Občina Jesenice

Delna zapora ceste:

 • 152291 »Cesta maršala Tita«, na severnem delu stavbe Cesta maršala Tita 37a (sodišče), v dolžini cca 40m in širini cca 3m, zapora pločnika ob RC 0368 »Hrušica – Jesenice« ob JZ delu stavbe in uporabe javne površine na parcelni številki 455/1, 456/3, 457/6, 459/1, 459/3, vse k.o. Jesenice, v skupni kvadraturi cca (500m2), zaradi del za obnovo in rekonstrukcijo zgradbe sodišča, od 25. 9. 2023 do 31. 10. 2023 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna, in v času asfaltiranja popolna zapora:

 •  kategorizirane ceste št: 652251 »Pod Mirco – Razgledna pot«, pri hišni številki Cesta maršala Tita 40, v dolžini cca 25m in širini cca 2m(50m2), zaradi izgradnje cestnega priključka, od 25. 9. 2023 do 5. 10. 2023 med 7.00 in 17.00 uro.

Popolna zapora:

 • ceste št: 653831 »Prosvetna cesta 9-4«, pri objektu Prosvetna cesta 9, v dolžini 10m in širini 3m(30m2), zaradi priklopa na plinsko in vodovodno omrežje omenjenega objekta, od 25. 9. 2023 do 26. 9. 2023 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

 • ceste št: 152051 »Gimnazija – Straža«, od objekta Cesta Toneta Tomšiča 91a do konca garaž pri objektu Cesta Toneta Tomšiča 93, v dolžini 55m in širini 2m(110m2) in ceste št: 654421 »Cesta Toneta Tomšiča 94-91a« med objektoma Cesta Toneta Tomšiča 92 in 93, v dolžini cca 35m in širini 3m(105m2), zaradi izgradnje elektro kabelske kanalizacije za povečanje moči, 5 dni v terminu od 12. 9. 2023 do 12. 10. 2023, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

 • ceste št: 653141 »Bl. Dobrava 9-114«, pri hišni številki Bl. Dobrava 102, v dolžini 6m in širini 3m in popolna zapora ceste št: 653151 »Bl. Dobrava 102-106« od hišne številke 102 do 106, v dolžini cca 100m in širini 3m, 7 dni v terminu od 12. 9. 2023 do 12. 10. 2023, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna in v času asfaltiranja popolna zapora:

 • ceste št: 152011 »Jesenice – pri Fenc« (podaljšanje), od hišne številke Prihodi 21, do križišča pri objektu Prihodi 9a, v dolžini cca540m in širini cca 2,5m, zaradi rekonstrukcije vozišča, od 31. 8. 2023 do 31. 10. 2023, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

 • kategorizirane ceste št: 652111 »Ul. Franca Benedičiča«, v dolžini cca 9,5m in širini 1m, zaradi postavitve gradbenega odra za izvedbo fasade na objektu Ul. Franca Benedičiča 3, od 4. 9. 2023 in 1. 10. 2023, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

 Delna zapora:

 • kategorizirane ceste št: 654071 »Kurilniška ulica – Cesta revolucije«, od hišne številke Cesta revolucije 1 do 3, po 50 metrskih odsekih, v širini cca 5m, zaradi izgradnje meteornega kanala in izgradnje ponikovalnice na parcelni številki 515/3 k.o. Jesenice, 20 dni, v terminu od 15. 7. 2023 do 30. 9. 2023, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

 • kategorizirane ceste št: 152061 cesta skozi Blejsko Dobrvo, pri hišni številki Blejska Dobrava 117a, v dolžini cca 40m in širini cca 2,5m, zaredi sanacije vodovodnega jaška J1353, 14 dni v terminu od 15.6.2023 do 30.9.2023 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro. 

Delna zapora:

 • kategorizirane ceste št: 152061 »cesta skozi Bl. Dobravo«, pri hišni številki Bl. Dobrava 50, v dolžini cca 40m in širini cca 2,5m, zaradi sanacije vodovodnega jaška J598, 14 dni v terminu od 15. 6. 2023 do 30. 9. 2023, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

 •  kategorizirane ceste št: 654551 »Belo polje«, med hišnima številkama Hrušica 118-119, v dolžini cca 40m in širini cca 2,5m, zaradi sanacije mešanega kanala Hrušica 118-119, 25 dni v terminu od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Občina Žirovnica

Popolna zapora:

 • kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650122 med stanovanjskima objektoma Breznica 8 in 8a na zemljišču s parc.št. 1710/14, k.o. Doslovče. Naveden odsek občinske ceste bo zaprt največ 10 dni v obdobju od 11. 9. 2023 do 8. 10. 2023. Zapora ceste bo potekala pred zemljiščem s parc.št. 30/5, k.o. Doslovče, med stanovanjskima objektoma Breznica 8 in 8a na kategorizirani občinski cesti z oznako JP 650122.

Dostop do stanovanjskih hiš na Breznici bo ves čas zapore omogočen.

Osrednja vsebina