Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

S klikom na spodnje povezave si lahko  ogledate aktualni tržni cenik

Zadnje novice

Javne površine

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

  • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
  • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Popolna zapora dela pločnika:

  • ob RC 0368 »Hrušica - Javornik«, na parceli 455/5 k.o. Jesenice, ob stavbi sodišča na naslovi Cesta maršala Tita 37a, v dolžini cca 20m in širini cca 1,1m, zaradi postavitve gradbenega odra, za obnovo fasade objekta, od 13. 2. 2023 do 31. 3. 2023, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

 

Izredna uporaba (premične popolne zapore)

  • kategoriziranih občinskih cest št. 653541 »Hrušica kulturni dom«, 152081»Hrušica Belo polje«, 152091»Cesta čez Kopavnik«, 152101»C.C. Tavčarja«, 152051 »Gimnazija-Straža«, 152011 »Jesenice–pri Fenc« in 152181»Ulica Staneta Bokala, v največji dolžini 300m in širini 5m, zaradi prireditve Hruščansko pustovanje s povorko, in sicer:

v soboto 18. 2. 2022 med 10.00 in 16.00 uro

Pustna povorka v soboto 18. 2. 2022 bo poteka na naslednjih odsekih cest:

- 10:00 do 11:00 – odhod povorke izpred Kulturnega doma na Hrušici po cesti na Kopavnik

- 10:20 do 10:40 – vstop na državno cesto na Kopavniku – slaščičarna Metuljček

- 10:40 do 11:30 – slaščičarna Metuljček – Cesta Cirila Tavčarja – Spominski park

- 11:30 do 12:10 – od križišča pri Spominskem parku do Čufarjevega trga

- 12:10 do 13:30 – postanek povorke z zabavnim programom na Čufarjevem trgu

- 13:30 do 14:00 – povratek po državni cesti od Čufarjevega trga do ZD Jesenice

- 14:00 do 14:45 – od ZD Jesenice po Cesti Staneta Bokala do trgovine Mavrica

- 14:45 do 15:10 – državna cesta od trgovine Mavrica do odcepa Hrušica-Kopavnik

- 15:10 do 16:00 – cesta čez Kopavnik do Kulturnega doma na Hrušici

Prepoved prometa vseh vrst vozil v zimskem obdobju 2022/2023:

ob snegu in poledici na vozišču, na naslednjih javnih poteh:

  • 1. št. 654231 »Iskra – Kavčke«, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
  • 2. št. 654371 »Planina pod Golico 17-22«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Triglavček

Občina Žirovnica

Popolna zapora:

  • kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650025 (Breg 40 — AC — R2 Selo) na zemljišču s parc. št. 1194/3 k. o. Žirovnica.  Naveden odsek občinske ceste bo zaprt 3. 2. 2023 in 6. 2. 2023 v času med 7. in 18. uro.  Zapora ceste bo potekala pred zemljiščem s parc. št-. 551/11 k.o. Žirovnica, pred stanovanjsko stavbo na naslovu Breg 41, 4274 Žirovnica na kategorizirani občinski cesti z oznako JP 650025 (Breg 40 — AC — R2 Selo).  Dostop do stanovanjskih hiš z naslovom Breg 40, 40A in 43 ter cerkve bo ves čas zapore omogočen.  Preusmeritev prometa oz. dostop do zemljišč, ki mejijo na zaporo pri zemljišču s parc. ét. 551/6, k.o. Žirovnica, bo možen po občinski kategorizirani cesti z oznako JP 650025 (Breg 40 — AC — R2 Selo) iz smeri regionalne ceste z oznako R2 452/0207 (Žirovnica-Lesce) na zemljišču s parc. št. 1168/1, k.o. Zabreznica.

Popolna zapora:

  •  kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150041 (R3 Breznica — R2 Vrba) na zemljišču s parc. št. 1714/1 k.o. Doslovče, zaradi izvedbe prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku v sredo, dne 8. 2. 2023.  Naveden odsek lokalne ceste bo na dan praznika v sredo, 8.2.2023, zaprt v (času med 8. in 16. um.  Zapora ceste bo potekala od križišča lokalne ceste z regionalno cesto R3 638/1131 (Žirovnica — Begunje) do križišča lokalne ceste z občinsko kategorizirano cesto z oznako JP 650251 (R3 mlekarna — križišče Blato) na zemljišču s parc. št. 1714/1 k.o. Doslovče oz. do kapelice ob Cesarski cesti.  Preusmeritev prometa bo potekala iz smeri Vrbe po občinski kategorizirani cesti z oznako JP 650251 (R3 mlekarna — križišče Blato) oz. Cesarski cesti mimo doma PGD Zabreznica.

Popolna zapora:

  • cestnega odseka kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150041 (R3 Breznica – R2 Vrba) s parc. št. 1143/11, 1139/11, 678/3, 801/5, 677/7, vse k.o. Zabreznica, od križišča občinske kategorizirane ceste z oznako LC150041 in regionalne ceste z oznako R2 452/0207 do stanovanjske stavbe z naslovom Vrba 7, zaradi izvedbe prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku v sredo, dne 8. 2. 2023.

Osrednja vsebina