Scroll Top

Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

S klikom na spodnje povezave si lahko  ogledate aktualni tržni cenik

Zadnje novice

Javne površine

Popolna zapore ceste

Občane obveščamo, da bo danes, 20.6.2024 zaradi sanacije vodovodne okvare popolna zapora ceste na Golico od hišne številke 6 do…

Občina Žirovnica

Popolna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650033 (Odcep Valvazor – Zabreznica 74) na zemljišču s parc. št.1182/1 k.o….

Kontakt in delovni čas

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure
Zapore cest

Občina Jesenice

Popolna zapora:

 • kategozirane ceste št. 653261 (Cesta na Golico 10-12, od stavbe Javorniški Rovt 11 do Javorniški Rovt 13) od 24.06.2024 do 05.07.2024, med 7:00 in 17:00 uro.

Popolna zapora:

 • občinske ceste 652561 (Cesta Franceta Prešerna 38-45) 14.06.2024, med 17:00 in 20:00 uro.

Kratkotrajna popolna zapora:

 • kategoriziranih cest št: 152121 >križišče Cesta v Rovte – Cesta Ivana Cankarja<, od šole do objekta Cesta talcev 18 oz. Cesta v Rovte 6, 152131 >Cesta Ivana Cankarja<, na odseku Vrtec (enota Cilke Zupančič – kapelica) in 654361 > Cesta v Rovte 6 – 2<, od objekta Cesta talcev 18 do parkirišča Acroni in vseh uvozov na omenjene ceste, v dolžini cca. 450m, zaradi vaje CZ (evakuacije iz OŠ Kor. Bela in Vrtca Jesenice, enota Cilke Zupančič), dne 17. 06. 2024, med 9.00 in 12.00 uro.

Izredna uporaba (Pihalni orkester) in

 • popolna zapora:ceste št: 152041 (Cesta skozi Podmežaklo), od križišča z regionalno državno cesto (Cesta maršala Tita), pred restavracijo Ejga, do križišča z občinsko cesto št. 652472 (do stavbe z naslovom Ulica heroja Verdnika 12) oz. do konca mostu čez reko Savo; v soboto, 15. 06. 2024, med 14.30 in 16.00

ceste št.: 152051 (Cesta Toneta Tomšiča), od uvoza na parkirišče restavracije Chilli (Trg Toneta Čufarja 3) do križišča z regionalno državno cesto (Cesta maršala Tita), v soboto, 15. 06. 2024, med 14.30 in 17.30;

ceste št.: 152141 (Ulica Viktorja Kejžarja) od uvoza na parkirišče TVD Partizan do objekta na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 7, v ponedeljek 15. 06. 2024 med 13.00 in 22.00,

Popolna zapora:

 •  državne ceste R2-452, odsek: 0368 Hrušica-Javornik (od km 3,700 do km 4,460) 15.06.2024, od od 15.00 do 16.00 ure, zaradi prireditve »Parada orkestrov ob 150-letnici jeseniških godb«

Popolna zapora:

 • občinske ceste, in sicer zaradi gradnje javne fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in ostale infrastrukture, ki bo, od 27.05.2024 do 30.10.2024, neprekinjeno, med 00,00 in 24,00 uro, na delu kategorizirane ceste št.: 652361, (del zemljišča s parc. št. 114, k. o. 2637 – Prihodi), ki v naravi predstavlja cesto od stavbe Zgornji Plavž 5 in 6, 7, 10 in 8 do 8a; na delu kategorizirane ceste št.: 654031, (del zemljišča s parc. št.: 527/82, k. o. 2637 – Prihodi), ki v naravi predstavlja cesto cca. 30m od stavbe Zgornji Plavž 9a proti stavbi Zgornji Plavž 14; na občinski parceli št. 527/93, k. o. 2637 (Prihodi), ki v naravi predstavlja dovoz do stavbe Zgornji Plavž 11a (do vključno stavbe s št. 397, k. o. 2637 – Prihodi;

Izredna uporaba:

 • občinskih cest (delna – mobilna zapora) na Hrušici za potrebe izvedbe prireditve >120. obletnica PGD Hrušica<<, in sicer ceste s št. 152091 >Cesta čez Kopavnik<<, ceste s št. 152081 (do križišča s cesto št. 653541) ter ceste s št. 653541 (do stavbe Hrušica 55a – Kulturni dom Hrušica), 22.06.2024, v času med 15.00 in 17.00 uro.

Popolna zapora:

 • cest št.: 654111 >C. m. Tita – mimo pošte< in št.: 654081 > C. m. Tita 75 – C. C. Tavčarja 6<, v celotni dolžini odsekov, zaradi gradbenih del povezanih z ureditvijo Trga prijateljstva.

Dela se bodo izvajala fazno v sklopu katerih bodo vzpostavljene tudi pripadajoče zapore. od 29. 04. 2024 do 31. 08. 2024, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

 • kategorizirane ceste št.: 152121 >Cesta Talcev<, ob objektu Cesta talcev 7a, v dolžini cca 18m in širini 1.7.m ter pločnika na parceli št.: 300/1, k.o. 2178, v dolžini 18m in širini 0.5m, zaradi menjave strešne kritine na objektu Cesta talcev 7a, 5 dni v terminu od 08. 04. 2024 do 21. 07. 2024
  neprekinjeno med 08.00 in 18.00 uro.

Popolna zapora:

 • občinskih cest št. 152141 (Ulica Viktorja Kejžarja od križišča z Industrijsko cesto do križišča z Delavsko cesto), št. 152321 (Ulica Bratov Rupar od železniškega podvoza do križišča z Ulico Viktorja Kejžarja in št. 652081 (Ulica Bratov Rupar od križišča z Ulico Viktorja Kejžarja do objekta Ulica Bratov Rupar št. 8A), v celotni širini ceste zaradi rekonstrukcije cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo, v terminu od 15. 1. 2024 do 30. 8. 2024 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Občina Žirovnica

Popolna zapora:

 • dela cestnega odseka občinske kategorizirane ceste z oznako LC 150011 na zemljiščih s parc. št. 1198/3, 1200/2 in 1184, vse k.o. Žirovnica. Zapora ceste bo postavljena v petek, 28. 6. 2024, med 17. in 20.30. uro.

Zapora ceste bo segala od stanovanjske hiše z naslovom Moste 49 do odcepa za stanovanjsko hišo z naslovom Moste 54 in ne bo ovirala dostopa do stanovanjskih stavb na območju lokalne ceste z oznako LC 150011. Preusmeritev prometa, ki mora biti označena, bo potekala po regionalni cesti R2 452/0206 Javornik – Žirovnica.

Osrednja vsebina