Scroll Top

Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

S klikom na spodnje povezave si lahko  ogledate aktualni tržni cenik

Zadnje novice

Javne površine

Občina Žirovnica

Popolna zapora kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650033 (Odcep Valvazor – Zabreznica 74) na zemljišču s parc. št.1182/1 k.o….

Kontakt in delovni čas

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

  • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
  • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Zapore cest

Občina Jesenice

Delna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 152061 »cesta skozi Bl. Dobravo«, pri hišni številki Bl. Dobrava 50, v dolžini cca 40m in širini cca 2,5m, zaradi sanacije vodovodnega jaška J598, 14 dni v terminu od 15. 6. 2023 do 30. 9. 2023, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

  •  kategorizirane ceste št: 654551 »Belo polje«, med hišnima številkama Hrušica 118-119, v dolžini cca 40m in širini cca 2,5m, zaradi sanacije mešanega kanala Hrušica 118-119, 25 dni v terminu od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora ceste:

  •  št: 152161»križišče R2 452 - deponija«, na dveh odsekih, na parcelnih številkah 460/6 k.o. Hrušica in 193/150 k.o. Hrušica, v dolžini cca 30m in širini cca 3m, zaradi postavitve odbojne ograje, za potrebe dirke »Hrušica Driftclimb 2023«, dva dni v terminu od 19. 5. 2023 do 8. 6. 2023, neprekinjeno med 07.00 in 16.00 uro.

Popolna in delne zapore:

  • kategoriziranih cest št: 152161»križišče R2 - deponija« in 653611»Hrušica – Sp. Plavž, za potrebe izvedbe dirke »Hrušica Driftclimb 2023«.

 Zapore se bodo izvajale 9. 6. 2023 in 10. 6. 2023 po lokacijah in predvidenih terminih:

- delna zapora ceste 152161»križišče R2 - deponija«, od priključka s kolesarsko stezo do deponije Mala Mežakla, v petek 9. 6. 2023 med 16:00 in 22:00, za potrebe postavitve potrebne opreme,

- popolna zapora ceste 152161»križišče R2 - deponija«, od priključka s kolesarsko stezo do deponije Mala Mežakla, v soboto 10. 6. 2023 med 6:00 in 24:00,

- delna zapora (enosmerni promet) ceste 653611»Hrušica - Sp. Plavž«, od novega mostu na Hrušici do mostu na Sp Plavžu, v soboto 10. 6. 2023 med 06:00 in 24:00, za potrebe parkiranja udeležencev dirke.

Občina Žirovnica

Popolna zapora in prekop:

  • dela kategorizirane občinske ceste z oznako LC 650073, na zemljišču s parc. 1199/2, k.o. Žirovnica, zaradi investicijske sanacije odvodnjavanja, ter preplastitve in ureditve vozišča.Popolna zapora bo izvedena med 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023. Zapora ceste bo od hišne številke Žirovnica 40 do Žirovnica 46. Preusmeritev prometa bo preko občinskih javnih poti v okolici.

Osrednja vsebina