Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

S klikom na spodnje povezave si lahko  ogledate aktualni tržni cenik

Zadnje novice

Javne površine

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

  • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
  • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Izredna uporaba (premične popolne zapore)

  • kategoriziranih občinskih cest št. 653541 »Hrušica kulturni dom«, 152081»Hrušica Belo polje«, 152091»Cesta čez Kopavnik«, 152101»C.C. Tavčarja«, 152051 »Gimnazija-Straža«, 152011 »Jesenice–pri Fenc« in 152181»Ulica Staneta Bokala, v največji dolžini 300m in širini 5m, zaradi prireditve Hruščansko pustovanje s povorko, in sicer:

v soboto 18. 2. 2022 med 10.00 in 16.00 uro

Pustna povorka v soboto 18. 2. 2022 bo poteka na naslednjih odsekih cest:

- 10:00 do 11:00 – odhod povorke izpred Kulturnega doma na Hrušici po cesti na Kopavnik

- 10:20 do 10:40 – vstop na državno cesto na Kopavniku – slaščičarna Metuljček

- 10:40 do 11:30 – slaščičarna Metuljček – Cesta Cirila Tavčarja – Spominski park

- 11:30 do 12:10 – od križišča pri Spominskem parku do Čufarjevega trga

- 12:10 do 13:30 – postanek povorke z zabavnim programom na Čufarjevem trgu

- 13:30 do 14:00 – povratek po državni cesti od Čufarjevega trga do ZD Jesenice

- 14:00 do 14:45 – od ZD Jesenice po Cesti Staneta Bokala do trgovine Mavrica

- 14:45 do 15:10 – državna cesta od trgovine Mavrica do odcepa Hrušica-Kopavnik

- 15:10 do 16:00 – cesta čez Kopavnik do Kulturnega doma na Hrušici

Delna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 152131 »Cesta Ivana Cankarja«, pri objektu Cesta Ivana Cankarja 5, v dolžini cca 10m in širini 0,5m, zaradi postavitve gradbenega odra, za zamenjavo strešne kritine na omenjenem objektu, dne 12. 1. 2023 do 20. 1. 2023 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Prepoved prometa vseh vrst vozil v zimskem obdobju 2022/2023:

ob snegu in poledici na vozišču, na naslednjih javnih poteh:

  • 1. št. 654231 »Iskra – Kavčke«, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
  • 2. št. 654371 »Planina pod Golico 17-22«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Triglavček

Občina Žirovnica

Popolna zapora:

  • cestnega odseka kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150041 (R3 Breznica – R2 Vrba) s parc. št. 1143/11, 1139/11, 678/3, 801/5, 677/7, vse k.o. Zabreznica, od križišča občinske kategorizirane ceste z oznako LC150041 in regionalne ceste z oznako R2 452/0207 do stanovanjske stavbe z naslovom Vrba 7, zaradi izvedbe prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku v sredo, dne 8. 2. 2023.

Osrednja vsebina