Scroll Top

Pravno obvestilo

Dobrodošli na spletnem mestu podjetja JEKO, d.o.o., ki je izvajalec javnih komunalnih služb. Spletno mesto je bilo postavljeno z namenom obveščanja širše javnosti o podjetju in storitvah, ki jih podjetje izvaja. Prosimo vas, da kot obiskovalec našega spletnega mesta, upoštevate spodaj naštete pogoje. S pregledovanjem ali uporabljanjem tega spletnega mesta potrjujete, da ste pogoje prebrali, da jih razumete ter se z njimi strinjate in jih v celoti sprejemate.

Lastnik spletnega mesta bo s potrebno skrbnostjo poizkušal zagotavljati natančnost in ažurnost podatkov. Hkrati si pridržuje pravice, da spreminja vsebino spletnega mesta in/ali preneha z njegovim dopolnjevanjem, kadarkoli, brez vsakršnega predhodnega obvestila in ne prevzema nobenih odgovornosti za obnovo spletnega mesta. Prav tako lahko podjetje JEKO, d.o.o. kadarkoli in brez kakršnegakoli obvestila spremeni izdelke, storitve ali programe, opisane na tem spletnem mestu.

Pridržujemo si pravico, da predmetno Pravno obvestilo po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Zadnjič osveženo: januar 2023

Pravila varovanja osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov

 • JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice
 • Telefon:04/581 04 00
 • e-pošta: info@jeko.si

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

JEKO, d.o.o. , Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: upravljavec) se zavezuje, da bo skrbno varoval oddane osebne podatke uporabnikov v skladu s sledečimi pravili o varovanju osebnih podatkov:

 • Podatki se bodo zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno za namene, ki so navedeni na posameznih obrazcih. Podatki so varovani skladno s splošno Uredbo o varstvu podatkov, št. 2016/679 in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
 • Upravljavec se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
 • Uporabnik v obrazce vpiše zahtevane podatke ter prostovoljno in samostojno odgovarja za točnost le-teh.
 • Uporabnik potrjuje, da je bil pred oddajo podatkov ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov ter podaja osebno privolitev, da lahko upravljavec obdeluje osebne podatke za namene, ki so opisani na obrazcih.
 • Odgovornost podjetja pri pošiljanju SMS sporočil o moteni oskrbi z vodo oz. plinom: podjetje JEKO, d.o.o. ne more zagotoviti povsem zanesljivega obveščanja v zvezi z moteno oskrbo s pitno vodo ali plinom. Izpadi obvestil, ki niso povzročeni na strani podjetja, ampak so posledica izpadov omrežja operaterjev, prekinitev električne energije, različnih tehničnih motenj, ne morejo biti predmet reklamacij. 
 • Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov in kontaktnih informacij uporabnikov ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika ne bo razkril tretjim osebam.
 • V času upravljanja z osebnimi podatki ima uporabnik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja, pravico do prenosljivosti in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu skladno z veljavno zakonodajo.
 • V primeru sprememb podatkov ali odjave iz sistema za obveščanje nam to sporočite na elektronski naslov info@jeko.si, na telefonsko številko 04 581 04 00 ali pišite na naslov JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice.
 • Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bo pomagala naša pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki vam je na voljo preko e-pošte: dpo@jeko.si.
 • Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu.  V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

PRAVNO OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA V POSLOVNIH OBJEKTIH PODJETJA JEKO, D.O.O.

Obveščamo vas, da JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice (v nadaljevanju: JEKO) na podlagi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke tudi z videonadzornim sistemom, z namenom, da se zagotovi višja stopnja varovanja ljudi in premoženja, s katerim na varovanem območju upravlja oz. je v lasti podjetja JEKO ter da se nadzoruje vstop nepooblaščenih oseb v poslovne prostore ali izstop iz njih, takšnega namena varovanja pa ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Osebne podatke obdeluje JEKO oziroma v njegovem imenu in za njegov račun pogodbeni obdelovalec (podjetje za vzdrževanje tehnične opreme sistema videonadzora), katerega pogodbene obveznosti JEKO skrbno nadzoruje. Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, je o izvajanju videonadzora na transparenten način seznanjen z obvestilom o videonadzoru na mestih, kjer se le-ta izvaja in tem pravnim obvestilom, objavljenim na spletni strani podjetja.

JEKO ima pooblaščeno osebo za varstvo podatkov glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov posameznikov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (dpo@jeko.si) in zagotavlja številne organizacijske in tehnične ukrepe za zaščito varstva osebnih podatkov. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim osebam in pogodbenim obdelovalcem v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev in izpolnjevanje pravic ter obveznosti. Z videonadzorom zbrani osebni podatki se hranijo v skladu z ZVOP-2, vendar največ eno leto od trenutka nastanka posnetka. Posnetke pridobljene na podlagi videonadzora, lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le v primeru, ko gre za utemeljen sum, da je prišlo do katerega od razlogov za uporabo posnetkov. Če je na podlagi video posnetkov možno rešiti nepojasnjen dogodek, ki ima znake kaznivega dejanja, se posnetki posredujejo pristojnim državnim organom. Vpogledi v podatke se evidentirajo v Evidenci obdelave video nadzornega sistema, dovoljeni pa so na podlagi prehodno izdanega sklepa odgovorne osebe podjetja.

Logotipi podjetja

Logotipi na spletnem mestu so zaščiteni, če lastnik spletnega mesta ne določi drugače. Uporaba logotipov podjetja je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem lastnika spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti

Vsa besedila, slike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil lastnik spletnega mesta in so zgolj informativni podatki. Kljub njihovi informativni naravi lastnik, v primeru, da bi radi z njim sodelovali na poslovni ravni, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov in za tipografske napake.

Razen za neposredno povzročeno škodo, ki bi izhajala iz lastnikovega namernega zavajanja ali, ki bi nastala zaradi lastnikove malomarnosti, lastnik ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta.

Intelektualna lastnina na spletnem mestu je zaščitena. Spletnega mesta in njegove celotne vsebine ni dovoljeno kopirati, reproducirati, znova objaviti, naložiti na oddaljeni računalnik, objavljati, prenašati, distribuirati ali uporabljati za izdelavo izpeljanih del brez predhodnega uradnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.

Poslovni odnosi

Te spletne strani lahko vsebujejo povezave ali reference na spletna mesta, vire in informacije tretjih oseb. Vendar podjetje JEKO, d.o.o. ne pozna vsebine informacij na spletnih mestih tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za tam navedene informacije in zaščito tam navedenih podatkov. V skladu s tem kot obiskovalec spletnega mesta podjetja JEKO, d.o.o. potrjujete in se strinjate, da podjetje JEKO, d.o.o. ni odgovorno za razpoložljivost takšnih zunanjih spletnih mest ali virov in ni odgovorno ali ne jamči za kakršnokoli vsebino, storitve, izdelke ali drugo gradivo, ki je na voljo na teh spletnih straneh.

Čeprav spletna stran tretje osebe vsebuje logotip podjetja JEKO, d.o.o., je vsebina na tej strani neodvisna od podjetja JEKO, d.o.o. in podjetje JEKO, d.o.o. ne nadzoruje vsebine na tem spletnem mestu. V takšnem primeru morate sami poskrbeti za zaščito pred virusi, črvi, trojanskimi konji in drugimi škodljivimi programi ter zaščititi svoje informacije, kakor se vam zdi najbolj primerno.

Pravila za piškotke

Več o piškotkih si lahko prebereta na povezavi https://jeko.si/piskotki

Osrednja vsebina