Scroll Top

Obvestilo za javnost – pojasnila glede izvajanja zimske službe

Obvestilo za javnost – pojasnila glede izvajanje zimske službe

Dne,  17.11.2022, smo prejeli vprašanja občanov občine Jesenic, glede pričetka postavitve signalizacije za označitev zaprtja nekaterih javnih stopnišč, ki se v času zimskih razmer ne bodo vzdrževala. Seznam stopnišč, ki so vključena v izvedbeni plan zimske službe 2022/2023, je bil potrjen s strani komunalne direkcije občine Jesenice, glede na razpoložljiva sredstva v proračunu. Z omenjenimi znaki bomo označili stopnišča, ki se v letošnji zimski sezoni ne bodo vzdrževala. Izločili bomo stopnišča, ki imajo možnost obhoda po pločnikih ali drugih poteh in niso predmet šolskih poti. Stopnišča, ki ne bodo predmet vzdrževanja, bodo označena z znaki za prepoved uporabe z dopolnilno tablo “v času zimskih razmer.” Dela so še v fazi obdelave, tako da so vsa stopnišča še varna za nemoteno uporabo, do dokončne postavitve signalizacije.

Hvala za razumevanje.

Podobne objave

Osrednja vsebina