Scroll Top

Občina Žirovnica

Popolna zapora

  • kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650033 (Odcep Valvazor – Zabreznica 74) na zemljišču s parc. št.1182/1 k.o. Žirovnica, zaradi razširitve parkirišča Završnica v terminu od 27. 2. 2023 do 21. 4. 2023 v času med 00:00 in 24:00 uro. 

Podobne objave

Osrednja vsebina