Scroll Top

Planina pod Golico in Peričnik – preklic prekuhavanja, ukrep še velja za vodovodna sistema Završnica in Ajdna

Z dnem, 11.08.2023 podjetje JEKO d.o.o. preklicuje ukrep prekuhavanja pitne vode za uporabnike, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Planina pod Golico (naselja Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec) ter Peričnik  (območje Mejnega platoja, Hrušice, Podkočne, Podmežakle in Jesenic do vključujoč Ceste T. Tomšiča (velja za vse ulice in naselja do Slovenskega Javornika).

Uporabnikom priporočamo, da pred ponovno uporabo spirajo hišno vodovodno omrežje vsaj 3 minute.

V veljavi še vedno ostaja ukrep prekuhavanja pitne vode v prehranske namene za vodovodna sistema Završnica (naselja Rodine, Smokuč, Doslovče, Breznica, Zabreznica, Vrba, Selo pri Žirovnici, Žirovnica, Potoki, Koroška Bela, Slovenski Javornik, Blejska Dobrava in Lipce) in Ajdna (naselje Moste in Breg) Ukrep velja do preklica.

V kontrolnih vzorcih za vodovodni sistem Završnica so prisotne koliformne bakterije v nizkem številu. Koliformne bakterije se uvrščajo med indikatorske parametre zaradi katerih se ne uvaja ukrep prekuhavanja in so naravno prisotne v površinski vodi in prsti, ter so pokazatelj površinskega vpliva na vodni vir. Če pa so prisotne v vzorcih vode, ki se odvzemajo po izvedenih ukrepih za odpravo vzrokov neskladja, oziroma vzrokov za uvedbo prekuhavanja, pa se ukrep še ne sme preklicati.

V kontrolnih vzorcih za vodovodni sistem Ajdna so prisotne koliformne bakterije in fekalne bakterije enterokoki v nizkem številu. Enterokoki imajo izvor v človeških in/ali živalskih iztrebkih. Ukrepa zaradi prisotnih bakterij ravno tako ne smemo preklicati.

Povzetek postopka prekuhavanja vode

Ø Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.

Ø Tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko varnost.

Ø Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.

Ø Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja prekuhane vode.

Ø Vodo hranimo v hladilniku.

Ø Za pitje in pripravo hrane jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.

Navodila za prekuhavanje:

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/navodila-o-prekuhavanju-vode/

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-za-uporabo-vode-ob-izdanem-ukrepu-

Podobne objave

Osrednja vsebina