Scroll Top

Kakovost vode

Spodaj si lahko ogledate poročila, ki se nanašajo na kakovost vode.  Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS, št. 61/2023), zlasti zahteve za mejne vrednosti mikrobioloških, kemijskih in indikatorskih parametrov,ki so določene v Prilogi I tega pravilnika.

Kakovost vode

Monitoring pitne vode je predpisan z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št.  61/2023). Program opredeljuje pogostost vzorčenja, metodologijo vzorčenja, fizikalne meritve, kemijska in mikrobiološka preskušanja ter senzorična zaznavanja. Preskušanja pitne vode se izvajajo na pipah uporabnikov oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja. JEKO, d.o.o. v sklopu nadzora nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in njeno skladnostjo s predpisi izvaja mesečno (oz. po potrebi tedensko) vzorčenje pitne vode bodisi v objektih za oskrbo z vodo (zajetja, vodohrani razbremenilniki), iz primarnega oz. sekundarnega cevovoda kakor tudi pri končnih porabnikih na internem vodovodnem omrežju.

Poročila o kakovosti pitne vode (2018, 2019, 2020,2021 in 2022)

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2022

 

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2021

oročilo o kakovosti pitne vode za leto 2020

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2019

Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2018

 

Načini obveščanja

Uporabnike obveščamo v skladu z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS, št 61/23): 

Podatki o vodovodu Peričnik

Oskrbuje območje Karavanškega mejnega platoja, naselja Hrušica, Podkočna, Podmežakla, mesta Jesenic do Slovenskega Javornika, preko vodohrana Šporn, kjer gre za mešani sistem z vodovodom Završnica pa še  Cesto Toneta Tomšiča, Cesto Bratov Stražišar, Razgledna pot, Trg Toneta Čufarja, Aljaževo ulico, Ulico Viktorja Kejžarja, Delavsko ulico, Ulico Bratov Rupar, Industrijsko ulico, Ulico Cankarjevega Bataljona, Ulico Franca Benedičiča, Ulico Gustla Štravsa, Gregorčičevo ulico in Cesto Železarjev.

Splošni podatki o vodovodu: 

 • Izdatnost virov – skupno (v l/s): od 70 do 120
 • Temperatura vode na virih (0C): 5,8 do 6,2
 • pH vrednost vode: 7,90 do 8,35
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 185 do 205
 • Trdota vode (v 0N) iz virov: od 5,5 do 6 (mehka)
 • Ioni: Mg = 9,3 mg/l, Ca= 28 mg/l
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija s klorom  (Na hipoklorit)
 • Oskrbuje število prebivalcev: cca. 15.000
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 87.134
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: PVC, litoželezo, delno salonit
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 3 zajetja, 8 vodohranov, 2 raztežilnika
 • Število hidrantov: 213
 • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Završnica

V občini Žirovnica oskrbuje naselja Rodine, Smokuč, Doslovče, Breznico, Zabreznico, Vrbo, Selo pri Žirovnici, Žirovnico, neposredno s transportnega cevovoda pa še del naselja Moste od hišne številke 54 do 58 a, 61 do 69 g, 73 do 84 ter 90 in 91, Zabreznica od hišne številke 68 do 75 ter Doslovče 30. 

V občini Jesenice pa naselja Potoki, Koroško Belo, Slovenski Javornik, Blejsko Dobravo in Lipce. Preko vodohrana Šporn, kjer gre za mešani sistem z vodovodom Peričnik pa še Cesto Toneta Tomšiča, Cesto Bratov Stražišar, Razgledna pot, Trg Toneta Čufarja, Aljaževo ulico, Ulico Viktorja Kejžarja, Delavsko ulico, Ulico Bratov Rupar, Industrijsko ulico, Ulico Cankarjevega Bataljona, Ulico Franca Benedičiča, Ulico Gustla Štravsa, Gregorčičevo ulico in Cesto Železarjev.

Splošni podatki o vodovodu: 

 • Izdatnost vira (v l/s): od 50 do 120
 • Temperatura vode na viru (0C): 5,3 do 5,6
 • pH vrednost vode: 7,80 do 8,30
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 175 do 185
 • Trdota vode (v 0N) iz izvira: od 5,5 do 6,5 (mehka)
 • Ioni: Mg= 4,5 mg/l, Ca= 25 mg/l
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): ne, voda teče naravna
 • Oskrbuje število prebivalcev: ca 10.200
 • Dolžina cevovoda (v metrih): ca 32.000
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: pocinkane, litoželezo, alkaten
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 2 zajetji, 6 vodohranov, 4 raztežilniki
 • Število hidrantov: 220
 • Kvaliteta vode: stabilna, zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Plavški Rovt

Oskrbuje naselje Plavški Rovt. 

Splošni podatki o vodovodu: 

 • Izdatnost virov (v l/s): od 0,10 do 0,55
 • Temperatura vode na virih (0C): 7 do 9
 • pH vrednost vode: 7,75 do 8,10
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v yS/cm): 290 do 330
 • Trdota vode (v 0N) iz izvirov oz. vrtin: od 7 (srednje trda) do 16 (močno trda)
 • Ioni: Mg= 6 mg/l, Ca= 61 mg/l
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija z UV-svetlobo
 • Oskrbuje število prebivalcev: 85
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 1.376
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, PVC
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 1 vodohran, 2 črpališči
 • Število hidrantov: 8
 • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Planina pod Golico

Oskrbuje naselja Planina pod Golico, Prihodi, Žerjavec.

Splošni podatki o vodovodu:  

 • Izdatnost vira (v l/s): od 1,5 do 4
 • Temperatura vode na viru (0C): 6 do 7
 • pH vrednost vode: 7,90 do 8,30
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 270 do 280
 • Trdota vode (v 0N) iz vira: od 8 do 9 (srednje trda)
 • Ioni: Mg= 8,2 mg/l, Ca= 67 mg/l,
 • Obdelovanje vode: (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija s klorom  (Na hipoklorit)
 • Oskrbuje število prebivalcev: ca. 350
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 4.282
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, PVC
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 3 vodohrani
 • Število hidrantov: 10
 • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Javorniški Rovt

Oskrbuje naselje Javorniški Rovt. 

Splošni podatki o vodovodu:  

 • Izdatnost vira (v l/s): od 2 do 3
 • Temperatura vode na viru (0C): 4,8 do 5,2
 • pH vrednost vode: 8,10 do 8,30
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 190 do 210
 • Trdota vode (v 0N) iz vira: od 5 do 6 (mehka)
 • Ioni: Mg= 7 mg/l, Ca= 32 mg/l,
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija z UV – svetlobo
 • Oskrbuje število prebivalcev: ca. 400
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 8.100
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, ductil, alkaten
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 1 vodohran
 • Število hidrantov: 36
 • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Kočna

Oskrbuje naselje Kočna. 

Splošni podatki o vodovodu: 

 • Izdatnost vira (v l/s): od 1,3 do 4
 • Temperatura vode na viru (v C): 8
 • pH vrednost vode: 7,60 do 7,90
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 370 do 390
 • Trdota vode (v 0N) iz izvira: od 11 do 12 (srednje trda)
 • Ioni:  Mg= 14 mg/l, Ca= 53 mg/l,
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): ne, voda teče naravna
 • Oskrbuje število prebivalcev: 170
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 2.203
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: pocinkane, litoželezo, delno salonit
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 1 vodohran, 1 (pre)črpališče
 • Število hidrantov: 9
 • Kvaliteta vode: stabilna, zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Ajdna

Oskrbuje naselji Moste in Breg. 

Splošni podatki o vodovodu: 

 • Izdatnost vira (v l/s): od 5 do 15
 • Temperatura vode na viru (0C): 6,1 do 6,5
 • pH vrednost vode: 7,80 do 8,20
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 215 do 218
 • Trdota vode (v 0N) iz izvira: od 6 (mehka)
 • Ioni: Mg= 3,5 mg/l, Ca=41 mg/l
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): ne, voda teče naravna
 • Oskrbuje število prebivalcev: 1025
 • Dolžina cevovoda (v metrih)ca: 1200
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: litoželezo, PVC, alkaten
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 2 zajetji, 1 vodohran
 • Število hidrantov: 30
 • Kvaliteta vode: stabilna, zdravstveno ustrezna

Podatki o vodovodu Izvir pod Golico

Oskrbuje naselja: zgornji del naselja Planina pod Golico.

Splošni podatki o vodovodu:

 • Izdatnost vira (v l/s): 10
 • Temperatura vode na viru (0C): od 6 do 7
 • pH vrednost vode: 7,72
 • Elektroprevodnost (raztopljene soli v vodi (v µS/cm): 296
 • Trdota vode (v 0N) iz vira: 11,2 (srednje trda)
 • Ioni: Mg= 16 mg/l, Ca= 29 mg/l
 • Obdelovanje vode (filtracija, dezinfekcija): stalna dezinfekcija z UV – svetlobo
 • Oskrbuje število prebivalcev: cca. 31
 • Dolžina cevovoda (v metrih): 1.913
 • Vrsta vodovodnih cevi na primarnem vodovodu: nodularna litina (NL) in polietilen (PE)
 • Objekti za oskrbo z vodo na vodovodu: 1 zajetje, 1 vodohran, 1 raztežilnik
 • Število hidrantov: 9
 • Kvaliteta vode: ob dezinfekciji zdravstveno ustrezna
Osrednja vsebina