Scroll Top

Dodatni zaščitni ukrepi pri izvajanju pogrebno-pokopališke službe

Zaradi zagotavljanja varnosti v času epidemije Covid-19 sporočamo, da smo uvedli dodatne zaščitne ukrepe in sicer:

  • osebni obisk v pisarni pogrebne službe ni možen,
  • za naročanje pogrebov in vse ostale informacije v zvezi s pokopališko in pogrebno dejavnostjo, smo na voljo na telefonski številki 031/334-533 ali po elektronski pošti pogrebna.jesenice@jeko.si,
  • čas odprtja vežice je največ do 2 uri pred pogrebno slovesnostjo,
  • uporaba čajne kuhinje za obiskovalce pogrebnih slovesnosti ni mogoča,
  • v vežico vstopamo posamično z zaščitno masko in si pred tem obvezno razkužimo roke,
  • slovo od pokojnika se izvaja brez kropljenja,
  • priporočamo izražanje sožalja svojcem brez telesnih stikov,
  • pogrebne slovesnosti se izvajajo do vključno 14. ure,
  • pogrebi so dovoljeni za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ in drugih odlokov. Za ožje družinske člane štejejo zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, njihovi starši in otroci. Za člane skupnega gospodinjstva veljajo člani, ki skladno z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča, izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano, šolanje otrok in podobno), vir: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/,
  • za vse udeležence pogrebnih slovesnosti je obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza.

Na podlagi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/2020) je začasno omejeno prehajanje med občinami. Prehajanje med občinami je kot izjema dovoljeno za nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

Jesenice, torek, 27. oktober 2020

Podobne objave

Osrednja vsebina