Scroll Top

Razvoz zabojnikov za embalažo

Uporabnike storitev odvoza odpadkov, v naseljih Kočna, Blejska Dobrava, Lipce in Podkočna, obveščamo, da bomo pričeli z razvozom zabojnikov za ločeno zbiranje embalaže za gospodinjstva, v ponedeljek, 13.03.2023.

Podobne objave

Osrednja vsebina