Scroll Top

Kanalizacija v Trebežu je zgrajena

V novembru je bila z izdajo uporabnega dovoljenja zaključena investicija Izgradnja komunalne infrastrukture Cesta v Rovte – Trebež 2.faza, v sklopu katere je bila zgrajena javna kanalizacija v dolžini 335 m s črpališčem za odpadne vode in 306 m novega vodovodnega omrežja. Na novo kanalizacijo se lahko priključi vseh 11 objektov. V skladu z obstoječimi predpisi je priključitev obvezna v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja, o čemer so bili uporabniki pisno obveščeni in pozvani k izvedbi. Kanalizacijski priključki morajo biti izvedeni  do 31.5.2018.

Podobne objave

Osrednja vsebina