Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

  • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
  • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Izredna uporaba in delna zapora:

  • občinskih cest št. 152061 »cesta skozi Blejsko Dobravo«, 653181 »Blejska Dobrava 52-111« in 653201 »Blejska Dobrava 68-59a«, na odseku od gostilne Jurč - Blejska Dobrava 117, skozi železniški podvoz v križišču »Pri Štefanovem znamenju« levo po cesti v vas do cerkve, in sicer se dovoli, dne 26.12.2022, v času med 11.15 in 12.00 uro, zaradi prireditve: povorka jezdecev na prireditvi Žegnanje konj.

Popolna zapora ceste:

  • št: 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, na jugovzhodni strani objekta na naslovu Bl. Dobrava 124, v dolžini cca 50m in širini cca 3m, zaradi izgradnje nizko in srednje napetostnega voda ter ureditve komunalne infrastrukture za objekt Bl. Dobrava 124, 7 zaporednih dni v terminu od 21. 11. 2022 do 20. 12. 2022,neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Prepoved prometa vseh vrst vozil v zimskem obdobju 2022/2023:

ob snegu in poledici na vozišču, na naslednjih javnih poteh:

  • 1. št. 654231 »Iskra – Kavčke«, na odseku od križišča "Dobravsko polje" do Kavčk
  • 2. št. 654371 »Planina pod Golico 17-22«, na odseku nad Vaskarjem, odcep desno Triglavček

 

 

 

 

Občina Žirovnica

Popolna zapora:

  • kategoriziranih občinskih cest z oznako JP 650106 in JP 650112, na zemljiščih s parc. št.32/142 in 32/69, obe k.o. Doslovče. Popolna zapora bo izvedena od 7. 11. do 30. 11. 2022, cel dan. Preusmeritev prometa bo potekala po občinskih kategoriziranih cestah z oznako JP 650106 in JP 650112.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S klikom na spodnjo povezavo, si lahko ogledate aktualni tržni cenik:

Cenik tržnih storitev (pdf)

Cenik tržnih storitev (xlsx)

sreda, 30. 11. 2022
Motena oskrba s pitno vodo
Iz javnega podjetja, JEKO, d.o.o., obveščamo uporabnike pitne vode, da bo jutri, 1.12.2022 med 8.00 in 12.00 uro, zaradi prevezave cevovoda ob izgradnji nove…

novoletna cestitka