Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

  • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
  • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Popolna zapora:

  •  popolna zapora ceste št: 654091 »Cesta maršala Tita 82-84«, pred objektom Cesta maršala Tita 82 od 19. 9. 2022 do 30. 9. 2022 med 07.00 in 17.00 uro.

Popolna zapora

  • nekategorizirane ceste na parcelni številki 357, k.o. Jesenice, do objekta na Cesti maršala Tita 13a, od 1. 10. 2022 do 30. 10. 2022,neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

  • popolna zapora kategorizirane ceste št: 652881 »Potoki«, od železniškega nivojskega prehoda do priključka na državno cesto, dne 9. 9. 2022, neprekinjeno med 07.00 in 17.00 uro.

Popolne in delne zapore:

  • kategoriziranih cest št: 152161»križišče R2 - deponija«, 653611»Hrušica – Sp. Plavž«, 152081»Hrušica – Belo polje« in 653541»Hrušica Kulturni dom«, za potrebe izvedbe gorsko hitrostne dirke »Hrušica hillclimb 2022«, Zapore se bodo izvajale 10. 9. 2022 po lokacijah in predvidenih terminih: - Popolna zapora ceste 152161»križišče R2 - deponija«, od priključka s kolesarsko stezo do deponije Mala Mežakla, med 06:00 in 18:00 , za potrebe dirke, - delna zapora (enosmerni promet) ceste 653611»Hrušica - Sp. Plavž«, od novega mostu na Hrušici do mostu na Sp Plavžu, med 06:00 in 18:00, za potrebe parkiranja udeležencev dirke, - premična delna zapora ceste 152081»Hrušica – Belo polje«, od križišča R2 do prireditvenega prostora, med 16:00 in 18:00, (policijsko spremstvo) - popolna zapora ceste 653541»Hrušica Kulturni dom«, od križišča do kulturnega doma, med 16:00 in 24:00 uro.

Kratkotrajna popolna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 152011»Jesenice – pri Fenc, od parkirišča pod žičnico do odcepa za kmečki turizem Betel, v dolžini cca 1500m, za potrebe izvedbe dogodka Julian Alps Trail Run in sicer 17. 9. 2022, med 09.00 in 10.45 uro

Delna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 152291 »Cesta maršala Tita«, vzhodno od objekta Cesta maršala Tita 51, v dolžini cca 20m, zaradi izvedbe začasnega dovoza do objektov Ceste maršala Tita 39a, 45, 45a in 47 ter parkirnih mest na tem območju od 15. 9. 2022 do 30. 9. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

 

 

Občina Žirovnica

Prekop in popolna zapora:

  •  dela kategoriziranih občinskih cest z oznako JP 650143 in JP 650144 na zemljiščih s parc.št. 923/2, 924/4, 925/10, 931/6, 933/11, vse k.o. Doslovče. Popolna zapora bo izvedena 24 ur od 02. 09. 2022 do 30. 09. 2022. Sprva bo popolna zapora vzpostavljena na cesti z oznako JP 650144, p0 izvedeni, tako imenovani I. fazi projekta, se bo vzpostavila popolna zapora na cesti z oznako JP 650143. Dela bodo na občinski cesti potekala od 7. do 17. ure. V kolikor bo možno, se bo dnevno poskušalo vzpostaviti prevoznost ceste od 17. do 7. ure. Preusmeritve prometa ne bo.

Delna zapora:

  •  dela kategorizirane občinske ceste z oznako LC150061 na zemljiščih s parc. št 401/16, 401/17, 1189/1, vse k.o. Žirovnica, 31.8.2022 do 10.9.2022 v času med 7. in 17. uro. Izvoz bo  možen vedno v eno smer. Obvoz zaradi delne zapore ne bo potreben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S klikom na spodnjo povezavo, si lahko ogledate aktualni tržni cenik:

Cenik tržnih storitev (pdf)

Cenik tržnih storitev (xlsx)

petek, 30. 9. 2022
Prekuhavanje vode
Iz javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o. obveščamo občane Jesenic, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, da je dne 30.9.2022 zaradi obilnih padavin voda…

novoletna cestitka