Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

  • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
  • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Delna zapora:

  • kategorizirane ceste št. 152101 Cesta Cirila Tavčarja, pri hišni številki Cesta Cirila Tavčarja 1, zaradi izgradnje novega ekološkega otoka in ureditve okolice in sicer od 27. 10. 2021 do 4. 11. 2021 med 07.00 in 17.00 uro.

Popolna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 652771 »Ukova 4 - 4c« pri hišni številki Ukova 4b, v dolžini cca 10m in širini 2,5m (25m2, in sicer 5 dni v terminu od 18. 10. 2021 do 30. 10. 2021, med 07.00 in 17.00.

Delna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 152221 »Pionirska cesta«, pri hišni številki Cesta Alojza Travna 24, v dolžini cca 35m in širini 2,8m (98m2), in sicer 10 dni v terminu od 11. 10. 2021 do 30. 10. 2021, med 07.00 in 17.00 uro.

Popolna zapora:

  • (podaljšanje) cest št: 652101 »Kazina – Majolka«,652111 »Ulica Franca Benedičiča«, od križišča pri Majolki do objekta na Cesti Franca Benedičiča 2b, 652181 »Industrijska ulica«, med objektoma Industrijska ulica 8 in 14 ter 152141» Ulica Viktorja Kejžarja«, med objektoma Ulica Viktorja Kejžarja 24 in 30, zaradi rekonstrukcije cest z izgradnjo komunalne infrastrukture, od 6. 10. 2021 do 15. 12. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 652161 »C. bratov Stražišarjev – C. Toneta Tomšiča«, pri hišni številki Cesta bratov Stražišarjev 4, v dolžini 10m in širini 1m (10m2), zaradi izgradnje fasade na objektu Cesta bratov Stražišarjev 4, od 10. 10. 2021 do 29. 10.2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Sprememba prometnega režima na Blejski Dobravi, 30.,31.10.2021 in 01.11.2021

  • V soboto, 30. oktobra, nedeljo 31. oktobra in v ponedeljek, 1. novembra 2021, v času med 00.00 in 24.00 uro, se začasno spremeni prometni režim na Blejski Dobravi, tako, da se na odseku od železniškega podvoza dalje (gostišče »pri Jurču«) v smeri proti pokopališču, uvede enosmerni promet. Za smer proti Jesenicam se uredi promet po asfaltirani cesti mimo objekta Blejska Dobrava 117 ter mimo objekta ''Iskra'',

 

Občina Žirovnica

Prekop, delna in popolna zapora občinskih cest:

  • z oznako JP 650172 na parceli št. 1682/3 in JP 650171 na parceli št. 1168/85 k.o. Doslovče; popolna zaporo kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650172 na parceli 1682/3 k.o. Doslovče. Izvedba bo potekala od 30. 9. 2021 do 2. 10. 2021, med 7. in 15. uro in 8. 11. 2021 do 13. 11. 2021, od 7. do 17. ure. Obvoz bo v času popolne zapore označen. Preusmeritev prometa bo potekala preko regionalne ceste R3 Žirovnica- Begunje in preko občinskih kategoriziranih cest z oznako JP 650175, JP 650173 In JP 650175 na zemljiščih s parc. št. 1684, 1045/5, obe k.o. Doslovče.

 

 

 

 

 

 

 

S klikom na spodnjo povezavo, si lahko ogledate aktualni tržni cenik:

Cenik tržnih storitev (pdf)

Cenik tržnih storitev (xlsx)

petek, 15. 10. 2021
Za letošnji 1. november prižgite virtualno svečo
V prizadevanju za čisto okolje, smo za letošnji dan spomina na mrtve oblikovali spletno stran, kjer lahko za svoje rajne prižgete virtualno svečo. Za spomin, ki nikoli…