Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

  • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
  • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Popolna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 152011»Jesenice – pri Fenc, od parkirišča pod žičnico do odcepa za kmečki turizem Betel, v dolžini cca 1500m, za potrebe izvedbe dogodka Julian Alps Trail Run, in sicer 25. 9. 2021, med 10.00 in 10.45.

Popolna zapora:

  • občinskih cest št: 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja - Cesta bratov Stražišarjev« in 652161 »Cesta bratov Stražišarjev – Cesta Toneta Tomšiča«, zaradi gradnje kanalizacijske infrastrukture Ceste bratov Stražišarjev 3. faza. Dela se bodo izvajala v dveh etapah: 1. od hišne številke C. bratov Stražišarjev 33, do C. bratov Stražišarjev 7, v dolžini cca 500m 2. od hišne številke Ulica Viktorja Kejžarja 21, do C. bratov Stražišarjev 5, v dolžini cca 100m od 31. 8. 2021do 30. 9. 2021, neprekinjeno v času med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

  • kategorizirane ceste št. LC 152171 >>krožno križišče — Doka<<, na odseku Dinos - Gradis, v dolžini cca 300m in širini 6m, zaradi rekonstrukcije vozišča, od 19.7.2021 do 01.10.2021 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

  • cest št: 652101 »Kazina – Majolka«,652111 »Ulica Franca Benedičiča«, od križišča pri Majolki do objekta na Cesti Franca Benedičiča 2b, 652181 »Industrijska ulica«, med objektoma Industrijska ulica 8 in 14 ter 152141» Ulica Viktorja Kejžarja«, med objektoma Ulica Viktorja Kejžarja 24 in 30, zaradi rekonstrukcije cest z izgradnjo komunalne infrastrukture, od 10. 5. 2021 do 30. 9. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

  • ceste št:152141» Ulica Viktorja Kejžarja«, med hišnima številkama Cesta železarjev 17 in 18 ter pločnika ob R20368 »Hrušica – Javornik«, pred omenjenima hišnima številkama, zaradi izvedbe priklopa na kanalizacijsko omrežje oziroma kanalizacijski jašek in sicer od 19. 4. 2021 do 15. 10. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

 

Občina Žirovnica

Popolna zapora:

  • cestnega odseka kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150071 in JP 650033 na zemljiščih s parc. št. 932/1,1182/1 In 932/6, vse k. o. Žirovnica (pred prejšnjim odcepom za Valvazor in za novim odcepom 2a Valvazor) - zaradi izvedbe kolesarske dirke »XC ZAVRSNICA<<, v nedeljo, dne 26. 9. 2021 (med 8.00 in 17.00 uro).

Popolna zapora ceste: 

  • z oznako LC 650093 na parceli št. 1154/1 k.o. Zabreznica, v delu pred stanovanjskim objektom z naslovom Zabreznica 22, zaradi menjave strešne kritine. Zapora bo postavljena dvakrat v terminu med 20. 8. 2021 in 20. 9. 2021, odvisno od vremenskih razmer in razpoložljivosti kamiona s hiab dvigalom.

 

 

 

 

S klikom na spodnjo povezavo, si lahko ogledate aktualni tržni cenik:

Cenik tržnih storitev (pdf)

Cenik tržnih storitev (xlsx)

sreda, 15. 9. 2021
Motena oskrba s pitno vodo
Uporabnike pitne vode obveščamo, da bo danes dne 15.9.2021 med 11:30 in 15:00 uro motena, oziroma prekinjena dobava pitne vode v naselju Lipce. Oskrba z vodo bo motena…