Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

  • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
  • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Delna in kratkotrajna popolna zapora:

  • kategoriziranih cest št: 152171 »krožno križišče - Doka«, od križišča pri trgovini Tuš do semaforiziranega križišča za Staro Savo in 652461 »C. 1 maja - Fužinska cesta«, od križišča za nadvoz do križišča za Špar ter uvozi in izvozi na omenjeni cesti (Stara Sava, Špar in Hrenovica), skupni dolžini cca 650m in širini 4m, zaradi snemanja namenskega oglasa, 4. 8. 2022, med 12.00 in 21.00 uro.

Popolna zapora:

  • občinske ceste št. 653201 »Blejska Dobrava 68-59a«, v vaškem jedru, na odseku med hišnima številkama 68 in 60, v dolžini cca 70m, zaradi praznovanja krajevnega praznika, in sicer 27. 8. 2022, med 16.00 in 21.00 uro.

Popolna zapora:

  • občinske ceste št. 653071 »Blejska Dobrava – ZP« na odseku od avtobusne postaje pri stavbi KS Blejska Dobrava – po makadamski cesti ob železniški progi - do Cokle – Blejska Dobrava 29, in sicer 27. 8. 2022, med 15.00 in 16.00 uro.

Popolna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 652421 »Stara Sava«- Hermanov most, v dolžini cca 40m in širini 4m, zaradi sanacije vozišča na premostitvenem objektu, od 16. 8. 2022 do 26.8. 2022,neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Delna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 152041 »Cesta skozi Podmežaklo«, na parcelni številki 2634/1, k.o. Jesenice, nasproti objekta Cesta 1. maja 100 in na parcelni številki 656/2, k.o. Jesenice, nasproti objekta Ulica heroja Verdnika 11 , v dolžini 20m in širini 2.5m, zaradi ureditve ekoloških otokov, na vsaki lokaciji 10 dni v terminu od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022, med 07.00 in 17.00 uro.

Delna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 152291 »Cesta maršala Tita«, vzhodno od objekta Cesta maršala Tita 51, v dolžini cca 20m, zaradi izvedbe začasnega dovoza do objektov Ceste maršala Tita 39a, 45, 45a in 47 ter parkirnih mest na tem območju od 15. 9. 2022 do 30. 9. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

popolna zapora cest (podaljšanje) št: 652941 »Lipce 55-62«, med hišnima številkama Lipce 55 in Lipce 62, in 152071 »Lipce – Bl. Dobrava, pri križišču za nogometno igrišče, po priloženem elaboratu začasne prometne ureditve 255/22 – GGD d.d., zaradi rekonstrukcije ceste z izgradnjo komunalne infrastrukture.

- JP 652941 »Lipce 55-62«, med 30. 6. 2022 in 19. 8. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00

- LC 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, 2x 5 dni v terminu med 30. 6. 2022 in 19. 8. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00

Delna zapora:

  • kategorizirane ceste št: 152011 »Jesenice – pri Fenc«, od križišča pri hišni številki Prihodi 9a do avtobusnih niš pod objektom Planina pod Golico 2b, v dolžini cca 650m in širini 3m, zaradi rekonstrukcije ceste Prihodi – Planina pod Golico, od 28. 3. 2022 do 27. 8. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

 

Občina Žirovnica

Popolna zapora:

  • cestnega odseka kategorizirane občinske ceste z oznako JP 650033, v delu s parc. st. 1182/1 k. o. Žirovnica, zaradi izvedbe prireditve >>Koncert Jana Plestenjaka<<, ki bo v petek, dne 5.8. 2022 oziroma 7. 8. 2022, odvisno od vremenskih razmer. Preusmeritve prometa ne bo. Prost prehod preko zapore bo omogočen Iastnikom in stanovalcem doline Završnice, obiskovalcem okoIiških planin in obiskovalcem bara Zavrh. Naveden odsek lokalne ceste bo na dan prireditve zaprt v času od 18.30. do 22. 30. ure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S klikom na spodnjo povezavo, si lahko ogledate aktualni tržni cenik:

Cenik tržnih storitev (pdf)

Cenik tržnih storitev (xlsx)

nedelja, 7. 8. 2022
Motena oskrba s pitno vodo v naselju Kočna
Podjetje Jeko d.o.o. obvešča uporabnike pitne vode v naselju Kočna, da bo danes, 7.08.2022 motena oz. prekinjena oskrba s pitno vodo, zaradi povečane porabe pitne vode,…

novoletna cestitka