Javne površine

Za ugodno in urejeno okolico vzdržujemo javne površine, ki zajemajo vse objekte infrastrukture cestnega prometa. Verjamemo, da urejena okolica poskrbi za lagodnejše in prijetnejše življenje vseh prebivalcev, hkrati pa pripomore k varnejšemu življenju na poti.

Vzdrževanje cest

Področje vzdrževanja cest urejajo Odlok o občinskih cestah za občino Jesenice (Ur.list RS, št. 43/2012) in Odlok o občinskih cestah za občino Žirovnica (Ur.list RS, št. 78/2009) ter Odlok o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin v Občini Jesenice (Ur.list RS, št. 106/2012). 
 

Vodja vzdrževanja javnih površin:

Delovodja (redno vzdrževanje zelenih površin in javne snage): 

Operativni vodja javnih površin: 

Ekonomsko komercialna dela na javnih površinah:

Delovni čas: 

 • Poletni delovni čas (od 01.05. do 31.08.): od 6.00 do 14.00 ure
 • Zimski delovni čas (od 01.09. do 30.04): od 7.00 do 15.00 ure

Občina Jesenice

Popolna zapora:

popolna zapora cest (podaljšanje) št: 652941 »Lipce 55-62«, med hišnima številkama Lipce 55 in Lipce 62, in 152071 »Lipce – Bl. Dobrava, pri križišču za nogometno igrišče, po priloženem elaboratu začasne prometne ureditve 255/22 – GGD d.d., zaradi rekonstrukcije ceste z izgradnjo komunalne infrastrukture.

- JP 652941 »Lipce 55-62«, med 30. 6. 2022 in 19. 8. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00

- LC 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, 2x 5 dni v terminu med 30. 6. 2022 in 19. 8. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00

 

Popolna zapora:

 •  popolna zapora cest št: 654171 »mimo Osnovne šole Tone Čufar«, pri hišni številki Cesta Cirila Tavčarja 20 in 152101 »Cesta Cirila Tavčarja« pri objektu Cesta Cirila Tavčarja 13, v dolžini cca 140m in širini cca 7m, zaradi zamenjave vročevodnih cevi, od 28. 6. 2022 do 20. 7. 2022 neprekinjeno med 00.00 in 24.00

Popolna zapora:

 • cest št: 652881 »Potoki«, od regionalne ceste Koroška Bela - Žirovnica do železniškega prehoda v terminu med 20. 6. 2022 in 1. 7. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

  Zapora pločnika:

 • kategorizirane ceste št: 0368 »Hrušica - Javornik« in dela avtobusne postaje pri zdravstvenem domu, v dolžini 15m in širini 3m (45m2), zaradi odstranitve dreves na območju zdravstvenega doma, od 2. 6. 2022 do 3. 6. 2022, med 06.00 in 16.00 uro.

Zapora pločnika:

 • kategorizirane ceste št: 152121 »križišče C. v Rovte – C. Ivana Cankarja« in dela avtobusne postaje, v dolžini 15m in širini 3m (45m2), zaradi pleskanja zunanjosti šolske zgradbe, od 31. 5. 2022 do 4. 6. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

 • popolna zapora cest št: 652941 »Lipce 55-62«, med hišnima številkama Lipce 55 in Lipce 62, in 152071 »Lipce – Bl. Dobrava, pri križišču za nogometno igrišče, zaradi rekonstrukcije ceste z izgradnjo komunalne infrastrukture. - JP 652941 »Lipce 55-62«, med 23. 5. 2022 in 30. 6. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 - LC 152071 »Lipce – Bl. Dobrava«, 2x 5 dni v terminu med 23. 5. 2022 in 30. 6. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Popolna zapora:

 • cest št.: 152011 »Jesenice – pr Fenc«, pri hišni številki Cesta na Golico 8, za križiščem z Ulico Staneta Bokala in 152021 »Koroška Bela – Mlake«, na križišču pri kamnolomu, zaradi pričakovane prekomerne prometne obremenitve v času cvetenja narcis, in sicer vse sobote in nedelje, v terminu med 14. 5. 2022 in 5. 6. 2022, v času med 7.00 in 17.00 uro.

Delna zapora:

 • kategorizirane ceste št: 152011 »Jesenice – pri Fenc«, od križišča pri hišni številki Prihodi 9a do avtobusnih niš pod objektom Planina pod Golico 2b, v dolžini cca 650m in širini 3m, zaradi rekonstrukcije ceste Prihodi – Planina pod Golico, od 28. 3. 2022 do 27. 8. 2022, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

 

Občina Žirovnica

Popolna zapora:

 • Cestnega odseka kategorizirane ceste z oznako LC 150041 ( Breznica-Vrba) s parc. št. 1143/7, 1139/11, 678/3, 801/5, vse k. o. Zabreznica, od odcepa za parkirišče v Vrbi do hišne številke Vrba 7, zaradi izvedbe prireditve «Prešerna noč z Aleksandrom Mežkom in prijatelji«, ki bo v soboto, dne 2.7.2022 Naveden odsek lokalne ceste bo na dan prireditve zaprt v času od 18.do 22.30.ure. Predvidena je preusmeritev prometa po regionalni cesti R2-0207 ( Žirovnica-Lesce) od križišča z lokalno cestoz oznako LC 150011 ( Breznica-Vrba) do križišča z regionalno cesto R3-1131 ( Žirovnica-Begunje)in po tej cesti z oznako LC 150041 ( Breznica-Vrba) do hiše Vrba 7. Promet po obvozu bo potekal normalo dvosmerno

Popolna zapora:

 • kategorizirane ceste z oznako LC 150061 na zemljišču s parc. št. 1189/1 k. o. Žirovnica na območju stanovanjske hiše z naslovom Breg 151, Žirovnica. Popolna zapora bo izvedena en dan v tednu med 27.6.2022 in 1.7.2022, odvisno od vremenskih razmer. Dela bodo na občinski cest potekala od 8.do 18 uro.

          Predvidena je preusmeritev prometa po občinskih kategoriziranih cestah z oznako JP 650016 in 650011 ter dalje po občinski makedamski poti s parc. št. 1197/1 k.o.Žirovnicater po poti ob AC Lipce-Lesce, z navezavo            na občinsko cesto z oznako LC 150061

Delna zapora:

       • kategorizirane občinske ceste z oznako LC 150041-Breznica-Vrb na zemljišču s parc.št. 1714/1 K.o. Doslovče. Procesija bo potekala le ob lepem vremenu v nedeljo, 19.6.2022, med 9. in 10. uro.

Popolna zapora:

 • dela cestnega odseka občinske kategorizirane ceste z oznako LC 150011 na zemljiščih s parc. št. 1198/3 in 1184, obe k. o. Žirovnica. Zapora ceste bo postavljena v petek, 24. 6. 2022, med 17.30. in 20.30. uro. Zapora ceste bo segala od stanovanjske hiše z naslovom Moste 49 do odcepa za stanovanjsko hišo z naslovom Moste 54 in ne bo ovirala dostopa do stanovanjskih stavb na območju Iokalne ceste z oznako LC 150011. Preusmeritev prometa potekala po regionalni cesti R2 452/0206 Javornik - Žirovnica. Prireditev bo potekala v petek, 24.06.2022 med 17,30 in 20,30 uro.

Delna zapora:

 • kategorizirane občinske ceste, z oznako LC 150071, na zemljišču s parc. št. 1237 k.o. Žirovnica. Postavljena bo na začetku občinske kategorizirane ceste z oznako LC 150071, na zemljišču s parc. st. 1237 k. o. Žirovnica, do konca železniškega nadvoza na zemijišču s parc. st. 1207/2 k. o. Žirovnica. Dela se bodo izvajala od 1. 6. do 4. 6. 2022, med 7.30. in 17.30. uro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S klikom na spodnjo povezavo, si lahko ogledate aktualni tržni cenik:

Cenik tržnih storitev (pdf)

Cenik tržnih storitev (xlsx)

ponedeljek, 20. 6. 2022
Motena oskrba s pitno vodo
Obvestilo o moteni oskrbi z vodo. Upravljalec javnega vodovoda Jeko Jesenice obvešča občane, da bo jutri, 21.06.2022 od 8.00 ure do poznih večernih ur, motena oziroma…

novoletna cestitka